Terug naar het overzicht

Werkloze jongeren en vergrijzing: keert VUT terug?

Er is sprake van vergrijzing in verschillende branches. Door het ontbreken van nieuwe, jonge werknemers, komen gemeenten in de problemen. Gepleit wordt voor het herintroduceren van de vroegpensioenregeling (VUT), om doorstroom te stimuleren.

 

Terwijl de jeugdwerkloosheid nog steeds toeneemt in Nederland, is er aan de andere kant het probleem van vergrijzing. Met als gevolg een te zware belasting voor de oudere werknemers en stagnatie in de groei van bedrijven. Door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, het afschaffen van de VUT en de bezuinigingen, zijn werkgevers zoals gemeenten niet in staat jongeren aan te nemen.

Vroegpensioen

Bij de landelijke gemeenten is ruim 11 procent van de werknemers 60 jaar en ouder. De gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren is 47 jaar en dat betekent dat zij met een vergrijsd personeelsbestand werken. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dit te maken met het feit dat jongeren slechts een tijdelijk contract aangeboden krijgen, vanwege de bezuinigingen. Een andere belangrijke reden is de afschaffing van de VUT sinds de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor oudere werknemers langer op hun plek blijven zitten en er dus geen ruimte is voor nieuwe werknemers.

VNG heeft minister Weekers van Financiën gevraagd een tijdelijke uitzondering te maken voor de gemeenteambtenaren en de VUT toch toe te passen. Nu geldt er nog een stevige boete van de Belastingdienst voor werkgevers die een werknemer vanwege reorganisatie met vervroegd pensioen sturen. VNG hoopt dat, wanneer Weekers akkoord gaat, er meer kansen komen voor jongeren binnen gemeenten en onzekerheid weghaalt bij ambtenaren die bijvoorbeeld door digitalisering hun baan kwijtraken.

Afschaffing werkplaatsen

Een andere (aanstaande) afschaffing vanuit het kabinet leidt tevens tot onrust. De sociale werkplaatsen worden naar alle waarschijnlijkheid stopgezet. Door deze ingreep zou het Pensioenfonds voor Werk en (Re)Integratie in financiële nood komen, omdat er geen jonge generatie is die de hogere lasten van de ouderen compenseren. Het ontbreken van nieuwe deelnemers in het pensioenfonds heeft als gevolg dat de premies stijgen, wat uiteindelijk op kan lopen tot 40 procent van het pensioengevend salaris. De VNG heeft ook voor dit probleem een aanvraag gedaan bij het kabinet ter compensatie voor de 200.000 mensen die hun pensioen hebben ondergebracht bij PWRI.

Komende weken zal duidelijke worden of Weekers ingaat op de aanvragen van de VNG. Het creatief inzetten van oudere werknemers is sowieso een actueel thema. Zo worden ervan 55-plussers ingezet om MBO-leerlingen een vak te leren in de praktijk en geldt er in de grafische industrie een regeling waarbij ouderen voor 80 procent werken, 90 procent betaald krijgen en de opbouw van pensioen 100 procent blijft. Salarisadministrateurs zullen dergelijke ontwikkelingen goed in de gaten moeten houden. Wellicht dat de VUT voor bepaalde branches tijdelijk terugkeert.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.