Terug naar het overzicht

Eerste kamer akkoord met Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Op 17 april 2012 is de Eerste Kamer is akkoord gegaan met de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De uitzendkrachten hebben nu dezelfde rechten als de vaste werknemers. Daarnaast moet de OR jaarlijks informatie krijgen van de werkgever over de inhuur van uitzendkrachten.

Reden wijziging van de wet

De wet is aangepast conform de richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (PbEU 2008, L 327). Gezien die richtlijn wat het noodzakelijk een wijziging aan te brengen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden ter implementatie van deze richtlijn.

Reikwijdte van de wet

Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten als andere medewerkers van uw organisatie. U kunt denken aan:

• overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes
• de duur van vakantie, het werken op feestdagen
• beleid en informeren rondom interne vacatures
• gelijke toegang tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteitenWord gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.