Terug naar het overzicht

Veranderingen in wetgeving over vakantiedagen 2011

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid meldt dat de wetgeving op het gebied van vakantiedagen op enkele punten zal worden aangepast.

Langdurig arbeidsongeschikte werknemers krijgen recht op volledige opbouw

Op dit moment bouwen langdurig arbeidsongeschikte medewerkers alleen vakantiedagen op over het laatste half jaar van hun ziekteperiode. Dit gaat, zoals het er nu naar uit ziet, veranderen. Langdurig arbeidsongeschikte werknemers krijgen in de toekomst recht op volledige opbouw van vakantiedagen.

Maximumtermijn veranderd mee naar anderhalf jaar

De maximumtermijn veranderd mee. De termijn waarbinnen werknemers hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen wordt anderhalf jaar. In plaats van het huidige maximumtermijn van 5  jaar.

Deze wijziging is nodig omdat het uitstellen van vakantie nadelen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. De termijn van anderhalf jaar geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig vakantie op te nemen. Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.

De inwerkingtreding kan nog een tijd duren. Het is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. Het is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. Op 16 december is de Tweede Kamer al akkoord gegaan.

Volledige vankantieopbouw tijdens langdurige ziekte geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen!

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn niet van toepassing. De nieuwe regel over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.