Terug naar het overzicht

Wetswijziging vakantiedagen

Op 24 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. De wijziging in regelgeving was onder andere noodzakelijk door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Wat houdt de wijziging in?

Werknemers die langdurig ziek zijn, krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu hebben zieke werknemers minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde werknemers. Alle werknemers hebben per 1 januari 2012 een wettelijk recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar.

Werknemers hebben in 2013 zes maanden de tijd om hun wettelijk opgebouwde vakantiedagen uit 2012 op te maken en daarna vervallen de dagen. Op dit moment kunnen vakantiedagen nog vijf jaar worden opgespaard. De bedoeling is dat werknemers regelmatig vrije dagen opnemen, om onder meer gezondheidsproblemen te voorkomen.

Uitzonderingen

De termijn van zes maanden geldt niet voor mensen die bijvoorbeeld door ziekte niet in staat zijn geweest vrije dagen op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen vallen buiten de regeling.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.