Terug naar het overzicht

Wetswijzigingen salarisadministratie per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 krijgen ondernemers te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels. Hieronder een aantal belangrijke veranderingen:

Reiskostenvergoeding

U kunt uw medewerkers een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten van het woon-werkverkeer. U kunt uw medewerkers die jaarlijks 60% van het aantal werkdagen reist tussen zijn woonplaats en de arbeidsplaats, een belastingvrije vergoeding verstrekken alsof hij het hele jaar naar die arbeidsplaats reist. Het aantal werkdagen wordt hierbij gesteld op 214 dagen per jaar. Als een fulltime medewerker op jaarbasis ten minste 128 dagen (60% procent van 214) naar de vaste arbeidsplek reist, kan hij voor 214 dagen de onbelaste vergoeding ontvangen. Medewerkers die zakelijke reizen naar andere bestemmingen maken, kunnen daar een vrije vergoeding van € 0,19 per kilometer ontvangen. Bovenop de vergoeding voor het woon-werkverkeer.

Kleinebanenregeling

De kleinebanenregeling wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. De kleinebanenregeling regelde dat voor de werknemer jonger dan 23 jaar met een kleine baan geen premies werknemersverzekeringen betaald hoefde te worden en dat voor die werknemer de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op nul werd gesteld.

Geen vierde contract meer onder de 27 jaar

Minister Kamp verlengde de crisismaatregel ‘Extra tijdelijke contracten voor jongeren’ niet. De maatregel eindigde op 1 januari 2012. De maatregel maakte het mogelijk dat voor jongeren tot 27 jaar na vier jaar (in plaats van drie jaar) of na vier tijdelijke contracten (in plaats van drie) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstond.

Zvw-premie

Vanaf 2012 wordt het maximum bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) met ruim € 16.000 verhoogd, zodat deze samenvalt met het maximum premieloon werknemersverzekeringen (€ 50.065). De Zvw-bijdrage kan daarom naar beneden: van 7,75% naar 7,1%. De aanpassingen zijn gunstig voor belastbare inkomens tot zo’n € 38.000 en ongunstig voor inkomens daarboven. Het voordeel voor de werkgever bij loon lager dan € 33.427 bedraagt maximaal € 227, het nadeel voor de werkgever bij een hoger loon dan € 33.427 kan maximaal € 936 zijn. Aangezien er loonheffing ingehouden moet worden over de Zvw-premie kan de werknemer er ook maximaal € 500 op achteruitgaan.

Normrente naar 2,85%

Een lening die een werknemer leent via de onderneming waar hij werkt, kan voordelig uitpakken. Hetzelfde bedrag ergens anders lenen kan duur zijn, omdat men er een hogere rente over moet betalen. De rente was2,5%. In 2012 stijgt de normrente naar 2,85%.

Minimumloon

Per 1 januari stijgen de minimumlonen met 0,79%. Het minimumloon stijgt in 2012 naar €1145,60 bruto per maand op basis van een fulltime werkweek. Werkgevers moeten rekening houden met het nieuwe minimumloon. Het is belangrijk om dit tijdig in de loonadministratie te verwerken. Werkgevers kunnen een flinke boete krijgen als de Arbeidsinspectie er bij controles achterkomt dat ze te weinig betalen aan hun werknemers. Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.