Terug naar het overzicht

Gedifferentieerde WGA-premie 2013

Begin september heeft het UWV de WGA-premie vastgesteld voor het jaar 2013. De WGA-premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de verzekerde werkgever. Er wordt een verschil gemaakt tussen grote en kleine ondernemingen. De grens van groot of klein ligt op 25 maal de gemiddelde premielichting per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland.

Wanneer het bedrag van uw onderneming in het jaar 2010 minder dan € 755.000 aan premieloon bedroeg, valt u onder de categorie kleine werkgevers. Wanneer uw premieloon hoger was, dan geldt uw onderneming als grote werkgever.

Voor de financiering van WGA-uitkeringen bestaat een stelsel van keuzevrijheid tussen publieke en private verzekeraars. UWV treedt op als publieke verzekeraar. Werkgevers kunnen zich verzekeren bij een private verzekeraar en wanneer de onderneming zich niet verzekert, dient zij de arbeidsongeschiktheidslasten zelf te dragen.

Hoofdpunten

De hoofdpunten uit de nota van UWV bij de vaststelling van de premies en parameters voor de WGA zijn de volgende:

1. Er is een afname van het gemiddelde premiepercentage vastgesteld van 0,01 %.

2. Bij de minimumpremie voor kleine werkgevers is het rekenpercentage ook gedaalt met0,01 %.

3. Er is een toename vastgesteld van 0,01% op het gemiddelde werkgeversrisicopercentage. De correctiefactor gaat 1,78 bedragen ten opzichte van de huidige correctiefactor van 1,90.

4. UWV verwacht een verdere daling van de correctiefactor en een stabiel of licht oplopend premieniveau voor de jaren 2014 en 2015.

Werkgevers die in het jaar 2013 het risico van langdurig arbeidsongeschikten zelf willen dragen, dienen hier vòòr 2 oktober 2012 melding van te maken aan de Belastingdienst.

De gehele nota is terug te vinden op: UWV.nl

Bron: UWV.nlVolg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.