Terug naar het overzicht

Wijziging ontslagrecht 2014

De maatregel die bedrijven vanaf 2014 zou laten meebetalen aan de WW-uitkeringen van ontslagen werknemers, wordt geschrapt (https://salure.nl/blog/regeerakkoord-ontslagrecht). In  het nieuwe akkoord wordt de WW-premie verhoogd vanaf 1 januari 2014. Ook gaat de regering onderzoeken of een gedifferentieerde WW-premie ingesteld kan worden.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht