Terug naar het overzicht

Wijzigingen afdrachtsvermindering werken en leren

Het Belastingplan 2013 biedt nieuw zicht op het opleiden van werknemers in uw onderneming.

Het rapport ‘evaluatie van de afdrachtsvermindering onderwijs‘ biedt een evaluatie op het beleid van de jaren 2006 tot 2011. De regeling voor afdrachtsvermindering is afgelopen jaren in populariteit gestegen. Het rapport geeft aan dat verschillende factoren er toe hebben geleid dat het geclaimde bedrag voor afdrachtsvermindering met 92 % is gestegen naar een bedrag van € 387 miljoen in het jaar 2011.

Verzuimboete

Uit het rapport blijkt dat er een hoog aantal medewerkers is die zijn opleiding niet afrondt. Om het studiesucces te bevorderen worden er verschillende maatregelen vanaf 2013 toegepast. Het opleidingsinstituut en de werknemer dienen een intentieverklaring te ondertekenen waarbij ze aangeven dat het de intentie is de opleiding af te ronden. De intentieverklaring is verplicht bij het werkend leren op HBO- en VMBO-niveau, BOL, BBL en dient opgenomen te worden in de leerwerkovereenkomst. Wanneer de intentieverklaring niet (in de loonadministratie) bewaard wordt, loopt u het risico op een verzuimboete van aanvankelijk €2.460 te moeten betalenmet een mogelijke verhoging  welke kan oplopen tot maximaal €4.920 in uitzonderlijke gevallen.

De afdrachtsvermindering mag de werkgever pas toepassen nadat de werknemer de opleiding succesvol heeft afgerond met een erkend diploma.

Maatregelen Belastingplan 2013

Er worden een aantal maatregelen gewijzigd om werkgevers toch te stimuleren duale leerwerkplekken aan te bieden.

1. De afdrachtsvermindering voor werknemers met beroepspraktijkvorming volgen van beroepsgeleidende leerweg (BBL) wordt €2.340.

2. Voor werknemers, werkzaam in het kader van een initiële opleiding in het HBO, gaat de afdrachtsvermindering naar €2.450.

3. Aanvullende afdrachtsvermindering voor werknemers die succesvol de studie afronden.

4. Het toetsloon voor werknemers onder de 25 jaar in een BBL- of HBO-traject komt te vervallen.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.