Terug naar het overzicht

WKR definitief: kritiek zorgt voor aanpassingen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de kritiek op de werkkostenregeling (WKR) ter harte genomen en het wetsvoorstel op een vijftal punten aangepast. De overheid hoopt zodoende bedrijven tegemoet te komen die eerder klaagden over hoge administratieve lasten en de complexiteit van de regeling. 

Via een internetconsultatie konden werkgevers hun beklag doen. De vijf aanpassingen zijn voortgekomen uit deze consultatie en zijn hieronder te lezen. De regeling gaat per 1 januari 2015 in. Onderstaande aanpassingen zijn van belang voor de salarisadministratie.

Beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidscriterium zal voorlopig alleen toegepast worden op gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Deze artikelen kunnen dus onbelast vergoed, verstrekt of beschikbaar gesteld worden, mits deze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de dienstbetrekking. Ook als werknemers hier privé-voordeel aan ondervinden.

Een goed voorbeeld is de tablet. Dit apparaat wordt veel zakelijk gebruikt, maar levert tegelijkertijd privé-voordeel op. Op dit moment wordt persoonlijke voordeel nog belast. Met invoering van de WKR verdwijnt die belasting. Wel wordt er onderscheid gemaakt in grote en kleine tablets. Grote tablets, met een diameter groter dan 7 inch worden in 90 procent van de gevallen als zakelijk beschouwd. Kleine tablets, smart- en mobiele telefoons worden slechts in minder dan 10 procent onder zakelijk geschaard.

Jaarlijkse toetsing

Om werkgevers minder met administratieve lasten op te zadelen, stelt Wiebes voor om inhoudingsplichtigen slechts eenmaal per jaar vast te laten stellen wat de verschuldigde belasting is. Eerder was het plan om per aangiftevak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden. Per 2015 hoeven inhoudingsplichtigen alleen aan het eind van het kalenderjaar te toetsen of de vrije ruimte is overschreden.

Concernregeling

Door de introductie van de concernregeling wordt een collectieve vrije ruimte gecreëerd. Van hieruit zijn de door inhoudsplichtigen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij. Met als gevolg dat binnen concernverhoudingen geen splitsing meer gemaakt hoeft te worden tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander. Voor een concern kan een uniform arbeidsvoorwaardenbeleid gevoerd worden. Voorwaarde aan de regeling is dat er sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de dochtermaatschappijen.

Vrijstelling voor branche-eigen producten

De bestaande regeling voor personeelskorting blijft bestaan in de vorm van een gerichte vrijstelling. Hiermee wordt volgens staatssecretaris Wiebes tegemoet gekomen aan werkgevers met relatief veel deeltijders en een lage loonsom.

Wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen

De basis van de WKR is om alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onder de brengen in de vrije ruimte. Er zijn echter twee uitzonderingen: de gerichte vrijstellingen en de nihilwaarderingen. Om te vermijden dat bijvoorbeeld de waarde van consumpties op de werkplek moet worden bepaald en het gebruik vastgesteld moet worden, is de nihilwaardering ingevoerd. Zo is onderscheid ontstaan tussen voorzieningen die ter beschikking worden gesteld om op de werkplek te gebruiken en voorzieningen die op een andere manier worden verstrekt of vergoed. In het wetsvoorstel wordt een nieuwe gerichte vrijstelling opgenomen ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen, waarvoor nu een nihilwaardering geldt.

Vrije ruimte

Tot slot moet de vrije ruimte met 0,3 procent aangepast worden om de maatregelen kostenneutraal in te voeren. Dat betekent dat het van 1,2 procent naar 1,5 procent wordt opgeschaald.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.