Terug naar het overzicht

WWZ toch goedgekeurd door Eerste Kamer

Ondanks kritiek van de Vereniging Advocaten Arbeidsrecht Nederland, is de Wet werk en zekerheid goedgekeurd door de Eerste Kamer. Hiermee wordt de wet in werking gesteld per 1 januari 2015. De veranderingen voor u als werkgever, werknemer en salarisadministrateur op een rijtje.

Eerder informeerde Salure u al over de kritiek die VAAN uitte op het wetsvoorstel WWZ. De vereniging pleitte voor uitstel en aanpassing van de wet, omdat er onduidelijkheid zou zijn over de ontslagregels.

Aanpassingen vanaf 1 januari 2015

  • Werkgevers worden verplicht om werknemers uiterlijk een maand van tevoren schriftelijke te informeren over verlenging en voorwaarden van het contract. Dit geldt voor werknemers met een contract van 6 maanden of langer.
  • Concurrentiebeding mag alleen opgenomen worden in een tijdelijke contract wanneer dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Proeftijden worden aan banden gelegd wanneer het een tijdelijk contract van zes maanden of korter betreft.
  • Uitsluiting van loondoorbetaling wordt begrensd. cao kan worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen loondoorbetalingsplicht is. Dat houdt in dat de werkgever de werknemer niet hoeft te betalen wanneer deze niet nodig is. Deze periode van een half jaar kan nu nog onbeperkt verlengd worden, maar met ingang van januari 2015 kan dat niet meer als het structurele werkzaamheden betreft.

Aanpassingen vanaf 1 juli 2015

  • Flexwerkers zullen sneller recht hebben op een vast contract. Na drie tijdelijke contracten, of na twee jaar, heeft een werknemer recht op een vast dienstverband.
  • Werknemers die na een dienstverband van twee jaar of langer uit dienst treden, ontvangen een transitievergoeding van de werkgever.
  • Werknemers die een beëindigingsovereenkomst tekenen, krijgen een bedenktermijn van twee drie weken.
  • Ontslag wordt opgedeeld in twee vaste ontslagroutes. Wanneer er sprake is van ontslag vanwege langdurig ziekteverzuim of bedrijfseconomische redenen, dan wordt het UWV ingeschakeld. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kan de werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
  • Werknemers krijgen een wettelijk scholingsrecht.

Aanpassingen vanaf 1 januari 2016

  • Stapsgewijs zal de maximale duur van de WW-uitkering verkort worden van 38 maanden naar 24 maanden.


Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.