Terug naar het overzicht

Ziektewet wordt aangescherpt

Het kabinet wil uitzendkrachten en zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband sneller aan het werk krijgen. Werkgevers worden gestimuleerd om zieke werknemers  die in een tijdelijk dienstverband werken te re-integreren.

Ook de werknemers zelf worden gestimuleerd om aan de slag te blijven. Werknemers met tijdelijke contracten zijn gemiddeld langer ziek dan mensen die in vaste dienst werken en komen ook vaker terecht in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Bedrijven stimuleren

Minister Kamp wil bedrijven prikkelen om meer aan preventie en nazorg te doen. Hoe meer mensen in de Ziektewet, des te hoger de premie. Bij kleine werkgevers wordt gekeken naar het aantal mensen dat in de betreffende sector in de Ziektewet belandt. De overheid bespaart bijna 300 miljoen euro aan uitkeringen als werknemers minder lang in de Ziektewet zitten.

Hoogte uitkering afhankelijk van arbeidsverleden

Op 1 januari 2013 wordt de hoogte van de uitkering afhankelijk gemaakt van het arbeidsverleden. Dit om ervoor te zorgen dat flexibele werknemers hun best doen om te re-integreren op de arbeidsmarkt. In eerst instantie kregen werknemers zeventig procent van hun loon. Op een bepaald moment, afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt, wordt dit terug gebracht tot zeventig procent van het minimumloon. Een zieke werknemer heeft vierentwintig maanden recht op een uitkering.

Ongeveer 100.000 mensen ontvangen een uitkering op grond van de Ziektewet. Driekwart hiervan zijn zieke uitzendkrachten, ziekwerknemers met een tijdelijk dienstverband en zieke werklozen.

Proefplaatsing

Verder regelt het wetsvoorstel dat het UWV na één jaar ziekte beoordeelt of iemand die zijn eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Het UWV kan ook tot een proefplaatsing van maximaal zes maanden besluiten. In de huidige situatie kunnen mensen maximaal drie maanden met behoud van hun uitkering op proef bij een werkgever werken. Vanaf 1 januari 2013 moeten uitzendbureaus twee weken het loon van uitzendkrachten doorbetalen als ze ziek worden. Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.