OSGMetrium failliet

OSGMetrium failliet

Faillissement OSGMetrium – Serviceteam Salure adviseert u graag!

In onderwijsland is een vervelende situatie ontstaan: Stichting OSGMetrium is op eigen verzoek op 7 september failliet verklaard. OSGMetrium was verantwoordelijk voor het uitbetalen van de salarissen van ongeveer 50.000 leerkrachten in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Er wordt met ongeveer de helft van het aantal medewerkers een doorstart gemaakt onder de nieuwe naam Helder Onderwijs.

Door dit faillissement is er bij de betrokken schoolbesturen onzekerheid ontstaan en zijn er nogal wat onbeantwoorde vragen.

 

Direct nummer: 0182543671

Welke gevolgen heeft dit hele gebeuren voor de salarisbetalingen van de maand september en daarna? Wat betekent dit alles voor hun salarisadministratie en andere diensten welke ze hadden ondergebracht bij OSGMetrium? En is het verstandig om met de opvolger, Helder Onderwijs, in zee te gaan? 

Om direct op dit laatste in te haken: u bent in elk geval niet verplicht om met Helder Onderwijs in zee te gaan. Contracten van OSG Metrium gaan bij een doorstart na een faillissement niet automatisch over op de opvolger. Scholen die klant waren van OSG Metrium zijn dus geheel vrij in hun keuze om al dan niet klant te worden van Helder Onderwijs. 

Herbevestiging binnen 24 uur?

Het nieuwe bedrijf gebruikt in zijn aanbod om klant te worden de term ‘herbevestiging’. Er is echter géén sprake van een herbevestiging van het eerdere contract, maar van een gehéél nieuw aanbod van de nieuwe rechtspersoon Helder Onderwijs. 

Verder is een ander opmerkelijk punt gesignaleerd in de vorm van de beslistermijn van 24 uur welke Helder Onderwijs aan de ex-klanten van het failliete OSG Metrium voorlegt. Juist in deze tijd is het belangrijk om geen overhaaste beslissingen te nemen! Ga niet automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Helder Onderwijs. 

Eigendomsrechten

De gegevens van uw administratie zijn in bezit van Helder Onderwijs waardoor het lijkt alsof u haast gedwongen wordt om hun contract te tekenen. Echter, deze gegevens zijn uw eigendom! U als schoolbestuur bepaalt dus of u klant wilt worden, niet Helder Onderwijs. Scholen die besluiten om niet in zee te gaan met Helder Onderwijs, hebben er recht op al hun gegevens terug te krijgen. 

Aanbestedingsplicht

Een vraag kan zijn: zijn we nu verplicht tot aanbesteden? U kunt contact opnemen met onze aanbestedingsdeskundige op via ons serviceteam 0182 543 671 om uw mogelijken te bespreken.
Oriëntatie oplossingen – Serviceteam Salure adviseert u graag

Speciaal voor u als schoolbestuur hebben wij een Serviceteam in het leven geroepen. Graag bieden wij u onze hulp aan als ervaren administratiekantoor. Wij kunne direct helpen met de administratieve werkzaamheden en hebben afspraken met leveranciers voor een beheerste overgang. Verder zijn wij in staat u te adviseren met betrekking tot álle facetten van uw contract. Serviceteam Salure staat voor u klaar en is direct te bereiken via: 0182 543 671. 

Lees meer over de verbetering van de onderwijsadministratie bij PCBO Apeldoorn

Kwaliteit onderwijsadministratie

Onze dienstverlening voeren wij uit op basis van AFAS Profit. Hiermee voorkomt u een lastige en risicovolle systeemovergang. Salure is een zeer solide, stabiele en innoverende dienstverlener die uw administratieve zorgen volledig kan wegnemen. Nu en in de toekomst.

Geen onzekerheid meer! Een beheerste overgang en volledige grip zijn nou binnen uw bereik.

Lees het nieuwsbericht van Salure over 100 instellingen voor primair onderwijs en 10 instellingen voor voortgezet onderwijs die het afgelopen jaar voor Salure hebben gekozen.

Brochures

Informatie over de nieuwe wijze van administreren voor het onderwijs.

Download de brochure
Wij bellen u op!

Wilt u door ons terug gebeld worden, klik hier op bel mij terug.

Bel mij terug