Privacy

Bedrijfsgegevens die u opgeeft, gebruikt Salure alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Salure aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Salure om met uw persoonsgegevens?

Als u data van uw onderneming wilt weergeven in een dashboard, heeft Salure toegang nodig tot deze data. Dat gebeurt via tokens die u via een eenvoudige manier overhandigt, of via toegang tot uw systeem. Wanneer u toegang verleent aan Salure, wordt per databron uitgelegd welke data wij ophalen.

Salure gebruikt uw bedrijfsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij gebruiken uw data alleen om deze in uw eigen dashboards te tonen en niet om aan andere partijen te overhandigen of om u te benaderen met commerciele aanbiedingen gebaseerd op uw data.

Salure bewaart uw gegevens niet langer dan nodig en verwijdert deze direct wanneer u dat aangeeft.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.