Disclaimer

De website van Salure: inhoud, gebruik en aansprakelijkheid.

De website van Salure: inhoud, gebruik en aansprakelijkheid.

De website van Salure: inhoud, gebruik en aansprakelijkheid.

Disclaimer

De website van Salure: inhoud, gebruik en aansprakelijkheid.

De website van Salure: inhoud, gebruik en aansprakelijkheid.

De website van Salure: inhoud, gebruik en aansprakelijkheid.

Slider

Legenda

 • de webpagina:
  iedere webpagina waarin een hyperlink naar deze disclaimer is opgenomen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • gebruik(en):
  onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u:
  de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud:
  onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade:
  directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, gederfde winst of ander economisch nadeel.

 

Disclaimer

 1. Het onderstaande is van toepassing op elke willekeurige webpagina op deze website (https://salure.nl). Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. SALURE spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3. SALURE is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 4. SALURE mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. SALURE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 5. Behoudens deze disclaimer is SALURE niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 7. SALURE behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan SALURE de toegang tot de webpagina monitoren.
 8. U zult SALURE, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot Salure. Alle rechten voorbehouden.

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.