HR Self Service

HR Self Service

Uw medewerkers beheren al jaren hun bankzaken via het internet. Logisch, de gigantische mutatiestroom die banken daarmee automatiseerden, levert ons allen een mooie tijdsbesparing op. Realtime inzicht in uw bankzaken en betalingsopdrachten online uitvoeren heeft ons veel goeds gebracht. Dit principe is ook toepasbaar op de mutatiestromen van uw HR-afdeling!

HR Self Service voor u!

Zoals de bank inzicht geeft in uw banksaldo en de mogelijkheid biedt om betalingsopdrachten in te voeren, kunt u uw medewerkers toegang geven tot hun eigen HR-gegevens via Employee Self Service.  

U kunt uw medewerkers onder andere inzicht geven in:

HR Self Service


- loonstroken
- jaaropgaven
- NAW-gegevens
- verlof en verzuim
- contract
- 360° graden feedback
- te volgen trainingen
- signalen (bijv. verjaardagen van collega’s)
- bedrijfsinformatie (intranet).

Daarnaast kunnen uw medewerkers ook via hun eigen portal geautomatiseerde handelingen verrichten die in het verleden via papieren formulieren gingen, zoals:

- declaraties
- verlofaanvragen
- ziekmeldingen.

Manager Self Service: managen van de mutatiestroom

De mutaties die de medewerkers digitaal invullen, komen via de workflows bij hun manager terecht. De managers kunnen via hun portal de declaraties beoordelen, verlof goedkeuren, et cetera.

HR-services van Salure

Het personeel is de belangrijkste ‘asset’ in het bedrijf. Veel managers zien dit, maar missen de tijd om daar voldoende aandacht aan te geven.

Veel organisaties hebben, om die reden, de HR-administratieve taken bij de experts van Salure belegd. Het is de corebusiness van Salure om uw gegevens efficiënt, effectief en volledig te administreren. Hiermee bespaart u kosten en creëert u tijd!

Brochures

Informatie over het uitbesteden van de HR administratie.

Download de brochure
Wij bellen u op!

Wilt u door ons terug gebeld worden, klik hier op bel mij terug.

Bel mij terug