ouderschapsverlof-vader-met-baby

Betaald ouderschapsverlof in 2022: alles wat je moet weten

Goed nieuws voor werkende (aanstaande) ouders in loondienst: vanaf 2 augustus 2022 kun je tot negen weken deels betaald ouderschapsverlof opnemen. Als je wilt, natuurlijk. Je kunt ze verbruiken tot de eerste verjaardag van de baby. Bijvoorbeeld na afloop van jouw bevallings- of geboorteverlof, of aansluitend op dat van je partner.

Zo’n twee maanden lang – aaneengesloten of verspreid over het eerste (!) levensjaar van hun kindje – kunnen ouders straks een uitkering aanvragen. Hetzelfde geldt voor pleeg- en adoptieouders, maar dan niet met de geboortedatum als uitgangspunt, maar de dag van plaatsing of adoptie

Momenteel heb je tot de achtste verjaardag van je kind recht op in totaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Die kun je, meestal naar eigen inzicht, verzilveren na afloop van je bevallings- of (aanvullend) geboorteverlof.

Straks krijg je in 9 van die 26 weken inkomen van het UWV (al dan niet via je werkgever). Die uitkering bedraagt 70 procent van je dagloon, begrensd tot de helft van het (tweemaal per jaar) door het ministerie van SZW vastgesteld maximumdagloon

Die 70 procent sluit aan bij de hoogte van het geboorteverlof: naast een week volledig loon, uitbetaald door hun werkgever, betaalt het UWV werknemers tenslotte nu al maximaal vijf weken lang tot 70 procent daarvan (opnieuw begrensd ten opzichte van het maximumdagloon).

 

Voor wie geldt het betaald ouderschapsverlof in 2022?

Je hebt recht op een gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof als je een werknemer in loondienst bent. Maar je kunt ook van de regeling profiteren als je wel een arbeidsovereenkomst hebt maar niet voor de Ziektewet bent verzekerd. Denk aan een directeur-grootaandeelhouder. Die categorie niet-verzekerde werknemers kan per 2 augustus 2022 ook aanspraak maken op het aanvullend geboorteverlof, in tegenstelling tot de huidige verlofregeling.

Het recht geldt voor elke werknemer op wie een of meer zaken van toepassing is:

  • Je bent de wettelijke ouder van het kind.
  • Je hebt het kind heeft erkend.
  • Je woont op hetzelfde adres als het kind, je verzorgt het en je voedt het op (bijvoorbeeld als stiefouder).
  • Je bent pleegzorgouder of adoptieouder van het kind.

Is jouw HRM-systeem er klaar voor?

Heb je hulp nodig bij het inrichten van het betaald ouderschapsverlof in AFAS? Onze AFAS-experts staan voor je klaar. Neem contact met ons op of stuur een verzoek via de Tickettool.

Riante verhoging van vaderschapsverlof in 2022

Vooral de partner van de moeder krijgt hiermee een riant pakket cadeau. Terwijl een trotse vader in 2018 twee dagen had om zich volledig betaald voor moeder en kind uit te sloven, kreeg een tweede ouder per ingang van 2019 na een bevalling een hele week (of vijf “snipperdagen”) zijn salaris. Anderhalf jaar later kwam daar de mogelijkheid van vijf weken geboorteverlof (in de eerste zes levensmaanden opgenomen) bovenop, tegen 70 procent van diens loon. Vanaf aankomende zomer komen daar dus nog optioneel negen weken bij, tegen 70 procent van het gebruikelijk loon.

Aanstormende kraamvrouwen kunnen vanaf 2 augustus 2022 het betaald ouderschapsverlof opnemen na afloop van hun zestien weken bevallingsverlof. Zij krijgen dezelfde loonpercentages uitgekeerd. Voor moeders met een kindje van vóór 2 augustus geldt na afloop van hun bevallingsverlof dezelfde regeling als die van hun partner.

Overzicht betaald ouderschapsverlof 2022

In de tabel hieronder zie je de verschillende verlofdagen waar ouders recht op hebben vanaf 2 augustus:

Moeder

Partner

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

16 x werkuren per week 100% betaald door UWV

Geboorteverlof

1x werkuren per week tot 4 weken na geboorte 100% betaald door werkgever

Aanvullend geboorteverlof

5x werkuren per week tot 6 maanden na geboorte 70% betaald door UWV

Betaald ouderschapsverlof 2022 (nieuw)

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

Onbetaald ouderschapsverlof na opname betaald verlof

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte


Overzicht betaald ouderschapsverlof 2022

Moeder heeft recht op:

Zwangerschaps- en bevallingsverlof:

16 x werkuren per week 100% betaald door UWV

Betaald ouderschapsverlof 2022 (nieuw):

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

Onbetaald ouderschapsverlof na opname betaald verlof:

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte


Partner heeft recht op:

Geboorteverlof:

1x werkuren per week tot 4 weken na geboorte 100% betaald door werkgever

Aanvullend geboorteverlof:

5x werkuren per week tot 6 maanden na geboorte 70% betaald door UWV

Betaald ouderschapsverlof 2022 (nieuw):

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

Onbetaald ouderschapsverlof na opname betaald verlof:

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte


Totaal verlofrecht
Moeder & Partner:

Infographic-betaald-ouderschapsverlof-2022-moeder
Infographic-betaald-ouderschapsverlof-2022-partner

Mag je medewerkers ouderschapsverlof weigeren?

In principe mag je ouderschapsverlof niet weigeren. Kan het verlof van de werknemer je bedrijf ernstig in de problemen kan brengen? Dan mag je de indeling van de verlofuren in overleg met de werknemer wijzigen. Net als onder de oude regeling. Dit moet vier weken voor het ingaan van het verlof gebeuren, en je moet de wijziging schriftelijk motiveren. De werknemer mag dit besluit aanvechten bij de rechter.

Hoe zit het met ouderschapsverlof voor een tweeling?

Krijg je meer kinderen tegelijk, door bevalling of door adoptie? De regeling geldt per kind, dus bij een tweeling heb je recht op tweemaal 9 deels betaalde weken, van de in totaal 52 weken ouderschapsverlof. Als je in plaats hiervan meerdere pleegkinderen tegelijk in huis krijgt, heb je slechts recht op één uitkering van negen betaalde en zeventien onbetaalde weken ouderschapsverlof.

Betaald ouderschapsverlof 2022 in AFAS

In AFAS kun je het ouderschapsverlof makkelijk automatiseren. De medewerker legt zelf zijn of haar nieuwe kind vast, en het verlofsaldo wordt automatisch toegekend. Vervolgens kan de medewerker via een roosterwijziging zijn ouderschapsverlof registreren door het juiste type ouderschapsverlof te kiezen. 

Heb je hulp nodig bij het inrichten van het betaald ouderschapsverlof in AFAS? Onze AFAS-experts staan voor je klaar. Neem contact met ons op of stuur een verzoek via de Tickettool.

Betaald ouderschapsverlof 2022 FAQ

Betaald ouderschapsverlof is een gedeelte van het (betaald) verlof waar zowel de moeder als de partner recht op heeft bij het krijgen van een kind. Dit komt bovenop het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het aanvullend geboorteverlof.

 

De moeder heeft natuurlijk al recht op 16 weken (16 keer het aantal werkuren per week) zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit wordt 100% betaald door het UWV. Met het betaald ouderschapsverlof krijgt de moeder daarnaast ook recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof (9 keer het aantal werkuren per week). Dit wordt voor 70% betaald door het UWV en kan tot 1 jaar na geboorte aangevraagd worden. De moeder heeft dus recht op 25 werkweken betaald verlof. 

 

De partner heeft recht op het volgende betaalde verlof: geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Het geboorteverlof bestaat uit 1 werkweek die 100% betaald wordt door de werkgever. Dit mag worden opgenomen tot 4 weken na geboorte. Het aanvullend geboorteverlof bestaat uit 5 werkweken. Je krijgt dan 70% betaald door het UWV. Dit verlof kan tot 6 maanden na geboorte worden opgenomen.

 

Tot slot het betaald ouderschapsverlof voor de partner, voor wie hetzelfde geldt als voor de moeder. Je wordt voor 9 werkweken 70% betaald door het UWV. Dit kan tot 1 jaar na de geboorte opgenomen worden. De partner heeft hiermee in totaal recht op 15 weken betaald verlof. 

In de hoeveelheid van het betaald ouderschapsverlof wordt geen onderscheid gemaakt tussen de moeder en partner.

 

Zowel de moeder als de partner hebben recht op het opnemen van 9 keer het aantal werkuren in de week aan betaald ouderschapsverlof. Dit mag opgenomen worden tot 1 jaar na de geboorte van het kind. Deze dagen worden voor 70% doorbetaald door het UWV. 

Ouders kunnen enkel in het eerste levensjaar van hun jongste aanwinst van de nieuwe regeling profiteren. Jammer voor een werknemer die vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof een baby kreeg?

 

Dat valt mee. Voor die groep geldt het betaald ouderschapsverlof per ingang van 2 augustus eveneens, maar wel tot de eerste verjaardag van dit kind. Tenzij je op de ingangsdatum de huidige regeling (sinds 2009) van 26 weken onbetaald ouderschapsverlof al hebt verbruikt.

Bij geboorte of adoptie heb je recht op maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof per kind. Je krijgt voor 70% betaald door het UWV. 

 

Bij pleegzorg of samenwonend (stiefouder) heb je recht op maximaal 9 weken betaald verlof, ongeacht het aantal kinderen. 

Betaald ouderschapsverlof is mogelijk in het eerste jaar na de dag van de adoptie of plaatsing.

Je verlof moet je twee maanden vóór aanvang schriftelijk bij je werkgever aanvragen. Je werkgever dient de aanvraag vervolgens in bij UWV.

 

Als de ingangsdatum afhankelijk is van de uiteindelijke bevallingsdatum (bijvoorbeeld omdat je het ouderschapsverlof wilt laten aansluiten op je bevallings- of aanvullend geboorteverlof) kun je dat aangeven.

 

De werkgever mag je verzoek om verlof niet weigeren.

De resterende 17 onbetaalde verlofweken per kind kun je tot het achtste levensjaar ervan opnemen.

 

Je kunt ook besluiten om in het eerste levensjaar van je baby geen gebruik te maken van het ouderschapsverlof. In dat geval vervalt bij zijn/haar eerste verjaardag je recht op de negen weken deels betaald ouderschapsverlof. Je houdt voor de volgende zeven jaar wel gewoon 26 weken tegoed maar dan wel allemaal voor onbetaald verlof.

 

Als je in het eerste jaar minder weken betaald verlof opneemt dan de negen waar je recht op hebt, mag je het overgebleven deel optellen bij de 17 onbetaalde verlofweken die je daarna nog kunt opnemen.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
uitleg en waar het sociale verzekeringsloon op de loonstrook staat
SV-loon: wat is het en hoe werkt het?

SV-loon, ook wel sociale verzekeringsloon genoemd, is het bedrag dat wordt gebruikt om de hoogte van sociale verzekeringspremies te bepalen.

Lees meer →
uitleg handboek loonheffingen plus nieuwsbrief loonheffingen
Handboek loonheffingen: wat is het + update nieuwsbrief loonheffingen

Het Handboek Loonheffingen is een door de Belastingdienst opgesteld (online te vinden) document dat jaarlijks verschijnt. In het handboek is een stappenplan opgenomen. Daarin lees je

Lees meer →
HR analytics: wat is het en hoe zet je het succesvol in?

Veel HR-professionals die meer datagedreven willen zijn in hun werk stellen de vraag “wat is HR analytics?” In dit bericht leggen we uit wat HR-analyse is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

Lees meer →
transitievergoeding rekentool
Zo bereken je de transitievergoeding

Met de transitievergoeding compenseert de werkgever de werknemer voor het ontslag. Maar hoe hoog is die vergoeding? Bereken de transitievergoeding direct met de handige rekentool van Salure.

Lees meer →
bovenwettelijke vakantiedagen/verlof uitleg
Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen: wat is het verschil en waar heb je recht op?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen: dat zijn de twee smaken die we in Nederland kennen. Tussen deze soorten verlof zit een belangrijk verschil, dat niet altijd even duidelijk is. Met dit artikel in je achterzak hoef je geen seconde meer te twijfelen over wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen.

Lees meer →
hoe werkt een fietsplan
Fietsplan: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten

‘Kan ik het fietsplan gebruiken om een nieuwe fiets te kopen?’. Het is een vraag die je jezelf als werknemer misschien al eens stelde. En die je als werkgever vast al vaker hoorde. Het korte antwoord is…

Lees meer →
RVU regeling om vervroegd met pensioen te gaan
Alles over de RVU-regeling

Wil je met pensioen, maar heb je nog niet de pensioengerechtigde leeftijd? Een werknemer kan onder voorwaarden een zogenaamde RVU regeling afspreken. Een Regeling voor Vervroegde Uittreding. Wat houdt deze regeling in?

Lees meer →
Verzuimprotocol opstellen | wat moet in een verzuimprotocol
Verzuimprotocol: alles wat je als werkgever moet weten

Is een werknemer ziek? Dan moet je als werkgever en werknemer verplicht een aantal stappen doorlopen. Zelfs als de werknemer na een dag afwezigheid alweer aan het werk gaat.

Lees meer →
Loonbelastingverklaring oftewel model opgaaf gegevens voor de loonheffingen uitleg
Loonbelastingverklaring: wat is het en hoe vul je hem in?

Het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen oftewel de loonbelastingverklaring is om de werkgever de loonheffingskorting toe te laten passen

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.