ouderschapsverlof-vader-met-baby

Betaald ouderschapsverlof in 2022: alles wat je moet weten

Goed nieuws voor werkende (aanstaande) ouders in loondienst: vanaf 2 augustus 2022 kun je tot negen weken deels betaald ouderschapsverlof opnemen. Als je wilt, natuurlijk. Je kunt ze verbruiken tot de eerste verjaardag van de baby. Bijvoorbeeld na afloop van jouw bevallings- of geboorteverlof, of aansluitend op dat van je partner.

Zo’n twee maanden lang – aaneengesloten of verspreid over het eerste (!) levensjaar van hun kindje – kunnen ouders straks een uitkering aanvragen. Hetzelfde geldt voor pleeg- en adoptieouders, maar dan niet met de geboortedatum als uitgangspunt, maar de dag van plaatsing of adoptie

Momenteel heb je tot de achtste verjaardag van je kind recht op in totaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Die kun je, meestal naar eigen inzicht, verzilveren na afloop van je bevallings- of (aanvullend) geboorteverlof.

Straks krijg je in 9 van die 26 weken inkomen van het UWV (al dan niet via je werkgever). Die uitkering bedraagt 70 procent van je dagloon, begrensd tot de helft van het (tweemaal per jaar) door het ministerie van SZW vastgesteld maximumdagloon

Die 70 procent sluit aan bij de hoogte van het geboorteverlof: naast een week volledig loon, uitbetaald door hun werkgever, betaalt het UWV werknemers tenslotte nu al maximaal vijf weken lang tot 70 procent daarvan (opnieuw begrensd ten opzichte van het maximumdagloon).

 

Voor wie geldt het betaald ouderschapsverlof in 2022?

Je hebt recht op een gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof als je een werknemer in loondienst bent. Maar je kunt ook van de regeling profiteren als je wel een arbeidsovereenkomst hebt maar niet voor de Ziektewet bent verzekerd. Denk aan een directeur-grootaandeelhouder. Die categorie niet-verzekerde werknemers kan per 2 augustus 2022 ook aanspraak maken op het aanvullend geboorteverlof, in tegenstelling tot de huidige verlofregeling.

Het recht geldt voor elke werknemer op wie een of meer zaken van toepassing is:

  • Je bent de wettelijke ouder van het kind.
  • Je hebt het kind heeft erkend.
  • Je woont op hetzelfde adres als het kind, je verzorgt het en je voedt het op (bijvoorbeeld als stiefouder).
  • Je bent pleegzorgouder of adoptieouder van het kind.

Is jouw HRM-systeem er klaar voor?

Heb je hulp nodig bij het inrichten van het betaald ouderschapsverlof in AFAS? Onze AFAS-experts staan voor je klaar. Neem contact met ons op of stuur een verzoek via de Tickettool.

Riante verhoging van vaderschapsverlof in 2022

Vooral de partner van de moeder krijgt hiermee een riant pakket cadeau. Terwijl een trotse vader in 2018 twee dagen had om zich volledig betaald voor moeder en kind uit te sloven, kreeg een tweede ouder per ingang van 2019 na een bevalling een hele week (of vijf “snipperdagen”) zijn salaris. Anderhalf jaar later kwam daar de mogelijkheid van vijf weken geboorteverlof (in de eerste zes levensmaanden opgenomen) bovenop, tegen 70 procent van diens loon. Vanaf aankomende zomer komen daar dus nog optioneel negen weken bij, tegen 70 procent van het gebruikelijk loon.

Aanstormende kraamvrouwen kunnen vanaf 2 augustus 2022 het betaald ouderschapsverlof opnemen na afloop van hun zestien weken bevallingsverlof. Zij krijgen dezelfde loonpercentages uitgekeerd. Voor moeders met een kindje van vóór 2 augustus geldt na afloop van hun bevallingsverlof dezelfde regeling als die van hun partner.

Overzicht betaald ouderschapsverlof 2022

In de tabel hieronder zie je de verschillende verlofdagen waar ouders recht op hebben vanaf 2 augustus:

Moeder

Partner

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

16 x werkuren per week 100% betaald door UWV

Geboorteverlof

1x werkuren per week tot 4 weken na geboorte 100% betaald door werkgever

Aanvullend geboorteverlof

5x werkuren per week tot 6 maanden na geboorte 70% betaald door UWV

Betaald ouderschapsverlof 2022 (nieuw)

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

Onbetaald ouderschapsverlof na opname betaald verlof

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte


Overzicht betaald ouderschapsverlof 2022

Moeder heeft recht op:

Zwangerschaps- en bevallingsverlof:

16 x werkuren per week 100% betaald door UWV

Betaald ouderschapsverlof 2022 (nieuw):

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

Onbetaald ouderschapsverlof na opname betaald verlof:

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte


Partner heeft recht op:

Geboorteverlof:

1x werkuren per week tot 4 weken na geboorte 100% betaald door werkgever

Aanvullend geboorteverlof:

5x werkuren per week tot 6 maanden na geboorte 70% betaald door UWV

Betaald ouderschapsverlof 2022 (nieuw):

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

Onbetaald ouderschapsverlof na opname betaald verlof:

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte


Totaal verlofrecht
Moeder & Partner:

Infographic-betaald-ouderschapsverlof-2022-moeder
Infographic-betaald-ouderschapsverlof-2022-partner

Mag je medewerkers ouderschapsverlof weigeren?

In principe mag je ouderschapsverlof niet weigeren. Kan het verlof van de werknemer je bedrijf ernstig in de problemen kan brengen? Dan mag je de indeling van de verlofuren in overleg met de werknemer wijzigen. Net als onder de oude regeling. Dit moet vier weken voor het ingaan van het verlof gebeuren, en je moet de wijziging schriftelijk motiveren. De werknemer mag dit besluit aanvechten bij de rechter.

Hoe zit het met ouderschapsverlof voor een tweeling?

Krijg je meer kinderen tegelijk, door bevalling of door adoptie? De regeling geldt per kind, dus bij een tweeling heb je recht op tweemaal 9 deels betaalde weken, van de in totaal 52 weken ouderschapsverlof. Als je in plaats hiervan meerdere pleegkinderen tegelijk in huis krijgt, heb je slechts recht op één uitkering van negen betaalde en zeventien onbetaalde weken ouderschapsverlof.

Betaald ouderschapsverlof 2022 in AFAS

In AFAS kun je het ouderschapsverlof makkelijk automatiseren. De medewerker legt zelf zijn of haar nieuwe kind vast, en het verlofsaldo wordt automatisch toegekend. Vervolgens kan de medewerker via een roosterwijziging zijn ouderschapsverlof registreren door het juiste type ouderschapsverlof te kiezen. 

Heb je hulp nodig bij het inrichten van het betaald ouderschapsverlof in AFAS? Onze AFAS-experts staan voor je klaar. Neem contact met ons op of stuur een verzoek via de Tickettool.

Betaald ouderschapsverlof 2022 FAQ

Betaald ouderschapsverlof is een gedeelte van het (betaald) verlof waar zowel de moeder als de partner recht op heeft bij het krijgen van een kind. Dit komt bovenop het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het aanvullend geboorteverlof.

 

De moeder heeft natuurlijk al recht op 16 weken (16 keer het aantal werkuren per week) zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit wordt 100% betaald door het UWV. Met het betaald ouderschapsverlof krijgt de moeder daarnaast ook recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof (9 keer het aantal werkuren per week). Dit wordt voor 70% betaald door het UWV en kan tot 1 jaar na geboorte aangevraagd worden. De moeder heeft dus recht op 25 werkweken betaald verlof. 

 

De partner heeft recht op het volgende betaalde verlof: geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Het geboorteverlof bestaat uit 1 werkweek die 100% betaald wordt door de werkgever. Dit mag worden opgenomen tot 4 weken na geboorte. Het aanvullend geboorteverlof bestaat uit 5 werkweken. Je krijgt dan 70% betaald door het UWV. Dit verlof kan tot 6 maanden na geboorte worden opgenomen.

 

Tot slot het betaald ouderschapsverlof voor de partner, voor wie hetzelfde geldt als voor de moeder. Je wordt voor 9 werkweken 70% betaald door het UWV. Dit kan tot 1 jaar na de geboorte opgenomen worden. De partner heeft hiermee in totaal recht op 15 weken betaald verlof. 

In de hoeveelheid van het betaald ouderschapsverlof wordt geen onderscheid gemaakt tussen de moeder en partner.

 

Zowel de moeder als de partner hebben recht op het opnemen van 9 keer het aantal werkuren in de week aan betaald ouderschapsverlof. Dit mag opgenomen worden tot 1 jaar na de geboorte van het kind. Deze dagen worden voor 70% doorbetaald door het UWV. 

Ouders kunnen enkel in het eerste levensjaar van hun jongste aanwinst van de nieuwe regeling profiteren. Jammer voor een werknemer die vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof een baby kreeg?

 

Dat valt mee. Voor die groep geldt het betaald ouderschapsverlof per ingang van 2 augustus eveneens, maar wel tot de eerste verjaardag van dit kind. Tenzij je op de ingangsdatum de huidige regeling (sinds 2009) van 26 weken onbetaald ouderschapsverlof al hebt verbruikt.

Bij geboorte of adoptie heb je recht op maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof per kind. Je krijgt voor 70% betaald door het UWV. 

 

Bij pleegzorg of samenwonend (stiefouder) heb je recht op maximaal 9 weken betaald verlof, ongeacht het aantal kinderen. 

Betaald ouderschapsverlof is mogelijk in het eerste jaar na de dag van de adoptie of plaatsing.

Je verlof moet je twee maanden vóór aanvang schriftelijk bij je werkgever aanvragen. Je werkgever dient de aanvraag vervolgens in bij UWV.

 

Als de ingangsdatum afhankelijk is van de uiteindelijke bevallingsdatum (bijvoorbeeld omdat je het ouderschapsverlof wilt laten aansluiten op je bevallings- of aanvullend geboorteverlof) kun je dat aangeven.

 

De werkgever mag je verzoek om verlof niet weigeren.

De resterende 17 onbetaalde verlofweken per kind kun je tot het achtste levensjaar ervan opnemen.

 

Je kunt ook besluiten om in het eerste levensjaar van je baby geen gebruik te maken van het ouderschapsverlof. In dat geval vervalt bij zijn/haar eerste verjaardag je recht op de negen weken deels betaald ouderschapsverlof. Je houdt voor de volgende zeven jaar wel gewoon 26 weken tegoed maar dan wel allemaal voor onbetaald verlof.

 

Als je in het eerste jaar minder weken betaald verlof opneemt dan de negen waar je recht op hebt, mag je het overgebleven deel optellen bij de 17 onbetaalde verlofweken die je daarna nog kunt opnemen.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Topartikelen:

Bekijk onze laatste artikelen:

Alles over de Loonstrook: begrippen en uitleg

Een loonstrook is een belangrijk deel van de salarisadministratie. Daarom is het belangrijk om te weten wat alle afkortingen en termen betekenen die daarop staan.

Wij leggen in dit blog alles uit over de loonstrook.

Lees meer →
minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2023

Er is weer een jaar voorbijgevlogen en dat betekent dus dat het minimumloon 2022 bijna oud nieuws is. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het minimumloon 2023. Daarover lees je in deze blog meer!

Lees meer →
salary split: werkzaam in meerdere landen

Salary split: wat is het en hoe werkt het?

Ben jij of je werknemer in meerdere landen werkzaam? Dan kun je wellicht gebruik maken van de lage (progressieve) tarieven in verschillende landen: het tariefsopstapje. Dit voordeel door de salary split (ook wel split payroll genoemd) kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Lees meer →
Uitleg over CSRD richtlijn

De CSRD: zo ga je ermee om

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn. De belangrijkste verplichting die hierin is opgenomen, is dat organisaties moeten rapporteren op de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en op sociaal gebied.

Lees meer →

Wet werken waar je wilt

Per 1 januari 2023 is de Wet werken waar je wilt ingegaan. Hiermee krijgen werknemers (iets) meer vrijheid in het kiezen van de werkplek. Maar wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel leggen we je het uit.

Lees meer →
werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

De Aof-premie: Alles wat je moet weten

Sinds 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie). Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Lees meer →

AFAS Payroll & HRM: De highlights uit Profit

In dit artikel selecteren we de handigste nieuwe functionaliteiten uit AFAS, specifiek voor HR & Payroll-professionals.

Lees meer →
eindejaarsgroet

Fijne feestdagen!

2023 is in zicht! Onze collega’s blikken in deze video terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Lees meer →
Advies consultancy procesoptimalisatie

Zo handel je slim je AFAS-workflowtaken af

Sinds de nieuwste update van AFAS kun je workflowtaken conditioneel afhandelen via de geplande taken. Hiermee kun je workflows automatisch afhandelen of doorzetten naar iemand van de HR-afdeling of de leidinggevende.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.