Terug naar het overzicht

Vader geniet van betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof in 2022: alles wat moet je weten

Goed nieuws voor werkende (aanstaande) ouders in loondienst: vanaf 2 augustus 2022 kun je tot negen weken deels betaald ouderschapsverlof opnemen. Als je wilt, natuurlijk. Je kunt ze verbruiken tot de eerste verjaardag van de baby. Bijvoorbeeld na afloop van jouw bevallings- of geboorteverlof, of aansluitend op dat van je partner.

Tekst: Dick den Braber

Zo’n twee maanden lang – aaneengesloten of verspreid over het eerste (!) levensjaar van hun kindje – kunnen ouders straks een uitkering aanvragen. Hetzelfde geldt voor pleeg- en adoptieouders, maar dan niet met de geboortedatum als uitgangspunt, maar de dag van plaatsing of adoptie

Momenteel heb je tot de achtste verjaardag van je kind recht op in totaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Die kun je, meestal naar eigen inzicht, verzilveren na afloop van je bevallings- of (aanvullend) geboorteverlof.

Straks krijg je in 9 van die 26 weken inkomen van het UWV (al dan niet via je werkgever). Die uitkering bedraagt 70 procent van je dagloon, begrensd tot de helft van het (tweemaal per jaar) door het ministerie van SZW vastgesteld maximumdagloon

Die 70 procent sluit aan bij de hoogte van het geboorteverlof: naast een week volledig loon, uitbetaald door hun werkgever, betaalt het UWV werknemers tenslotte nu al maximaal vijf weken lang tot 70 procent daarvan (opnieuw begrensd ten opzichte van het maximumdagloon).

 

Voor wie geldt het betaald ouderschapsverlof in 2022?

Je hebt recht op een gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof als je een werknemer in loondienst bent. Maar je kunt ook van de regeling profiteren als je wel een arbeidsovereenkomst hebt maar niet voor de Ziektewet bent verzekerd. Denk aan een directeur-grootaandeelhouder. Die categorie niet-verzekerde werknemers kan per 2 augustus 2022 ook aanspraak maken op het aanvullend geboorteverlof, in tegenstelling tot de huidige verlofregeling.

Het recht geldt voor elke werknemer op wie een of meer zaken van toepassing is:

 • Je bent de wettelijke ouder van het kind.
 • Je hebt het kind heeft erkend.
 • Je woont op hetzelfde adres als het kind, je verzorgt het en je voedt het op (bijvoorbeeld als stiefouder).
 • Je bent pleegzorgouder of adoptieouder van het kind.

Riante verhoging van vaderschapsverlof in 2022

Vooral de partner van de moeder krijgt hiermee een riant pakket cadeau. Terwijl een trotse vader in 2018 twee dagen had om zich volledig betaald voor moeder en kind uit te sloven, kreeg een tweede ouder per ingang van 2019 na een bevalling een hele week (of vijf “snipperdagen”) zijn salaris. Anderhalf jaar later kwam daar de mogelijkheid van vijf weken geboorteverlof (in de eerste zes levensmaanden opgenomen) bovenop, tegen 70 procent van diens loon. Vanaf aankomende zomer komen daar dus nog optioneel negen weken bij, tegen 70 procent van het gebruikelijk loon.

Aanstormende kraamvrouwen kunnen vanaf 2 augustus 2022 het betaald ouderschapsverlof opnemen na afloop van hun zestien weken bevallingsverlof. Zij krijgen dezelfde loonpercentages uitgekeerd. Voor moeders met een kindje van vóór 2 augustus geldt na afloop van hun bevallingsverlof dezelfde regeling als die van hun partner.

Overzicht betaald ouderschapsverlof 2022

In de tabel hieronder zie je de verschillende verlofdagen waar ouders recht op hebben vanaf 2 augustus:

Moeder

Partner

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

16 x werkuren per week 100% betaald door UWV

Geboorteverlof

1x werkuren per week tot 4 weken na geboorte 100% betaald door werkgever

Aanvullend geboorteverlof

5x werkuren per week tot 6 maanden na geboorte 70% betaald door UWV

Betaald ouderschapsverlof 2022 (nieuw)

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV

Onbetaald ouderschapsverlof na opname betaald verlof

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte

26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte

Totaal mogelijk:

42 weken verlof, waarvan:

 • 16 weken 100% doorbetaald
 • 9 weken 70% doorbetaald
 • 17 weken onbetaald

32 weken verlof, waarvan:

 • 1 week 100% doorbetaald
 • 5 weken 70% doorbetaald
 • 9 weken 70% doorbetaald
 • 17 weken onbetaald

Mag je medewerkers ouderschapsverlof weigeren?

In principe mag je ouderschapsverlof niet weigeren. Kan het verlof van de werknemer je bedrijf ernstig in de problemen kan brengen? Dan mag je de indeling van de verlofuren in overleg met de werknemer wijzigen. Net als onder de oude regeling. Dit moet vier weken voor het ingaan van het verlof gebeuren, en je moet de wijziging schriftelijk motiveren. De werknemer mag dit besluit aanvechten bij de rechter.

Wat als...

Het kind vóór 2-08-22 geboren is?

 

Ouders kunnen dus enkel in het eerste levensjaar van hun jongste aanwinst van de nieuwe regeling profiteren. Jammer voor een werknemer die vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof een baby kreeg of verwacht? Dat valt mee. Voor die groep geldt het  betaald ouderschapsverlof per ingang van 2 augustus eveneens, maar wel tot de eerste verjaardag van dit kind toe. Tenzij je op de ingangsdatum de huidige regeling (sinds 2009) van 26 weken onbetaald ouderschapsverlof al hebt verbruikt.

Er meerdere kinderen geboren zijn? 

 

 • Geboorte/adoptie:

Recht op max. 9 weken betaald
verlof per kind.

 • Pleegzorg/samenwonen
  (stiefouder):

Recht op maximaal 9 weken betaald verlof in totaal, ongeacht aantal kinderen.

Het gaat om adoptie of pleegouderschap? 

Betaald ouderschapsverlof
mogelijk in het eerste jaar na
de dag van de adoptie of
plaatsing.

Hoe zit het met ouderschapsverlof voor een tweeling?

Krijg je meer kinderen tegelijk, door bevalling of door adoptie? De regeling geldt per kind, dus bij een tweeling heb je recht op tweemaal 9 deels betaalde weken, van de in totaal 52 weken ouderschapsverlof. Als je in plaats hiervan meerdere pleegkinderen tegelijk in huis krijgt, heb je slechts recht op één uitkering van negen betaalde en zeventien onbetaalde weken ouderschapsverlof.

Wat gebeurt er met het restsaldo?

De resterende 17 onbetaalde verlofweken per kind kun je tot het achtste levensjaar ervan opnemen. Je kunt ook besluiten om in het eerste levensjaar van je baby geen gebruik te maken van het ouderschapsverlof. In dat geval vervalt bij zijn/haar eerste verjaardag je recht op de negen weken deels betaald ouderschapsverlof. Je houdt voor de volgende zeven jaar wel gewoon 26 weken tegoed maar dan wel allemaal voor onbetaald verlof.

Als je in het eerste jaar minder weken betaald verlof opneemt dan de negen waar je recht op hebt, mag je het overgebleven deel optellen bij de 17 onbetaalde verlofweken die je daarna nog kunt opnemen.

Wanneer moet je verlof aanvragen?

Je verlof moet je twee maanden vóór aanvang schriftelijk bij je werkgever aanvragen. Je werkgever dient de aanvraag vervolgens in bij UWV. Als de ingangsdatum afhankelijk is van de uiteindelijke bevallingsdatum (bijvoorbeeld omdat je het ouderschapsverlof wilt laten aansluiten op je bevallings- of aanvullend geboorteverlof) kun je dat aangeven.

De werkgever mag je verzoek om verlof niet weigeren.

Betaald ouderschapsverlof 2022 in AFAS

In AFAS kun je het ouderschapsverlof makkelijk automatiseren. De medewerker legt zelf zijn of haar nieuwe kind vast, en het verlofsaldo wordt automatisch toegekend. Vervolgens kan de medewerker via een roosterwijziging zijn ouderschapsverlof registreren door het juiste type ouderschapsverlof te kiezen. 

Heb je hulp nodig bij het inrichten van het betaald ouderschapsverlof in AFAS? Onze AFAS-experts staan voor je klaar. Neem contact met ons op of stuur een verzoek via de Tickettool.

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Ontdek onze laatste artikelenWord gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Download our brochure

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.