calamiteitenverlof ook wel kort verzuim is verlof voor noodsituaties, zoals: ziek kind, overlijden, bevalling en ongeval

Calamiteitenverlof: wat is dit precies?

Calamiteitenverlof, wat ook wel kort verzuim wordt genoemd, kun je opnemen als je niet kunt werken door een onverwachte noodsituatie. Je hebt bijvoorbeeld recht op dit kort verlof als een direct familielid overlijdt, je partner bevalt of je je kind ziek van school moet halen. Dit soort verlof wordt dus meestal genomen in noodsituaties die onmiddellijke aandacht vereisen en waarvoor de werknemer niet op voorhand kon plannen. In dit artikel leggen we de betekenis van het calamiteitenverlof uit!

Wat is calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is een vorm van kortdurend verlof die werknemers kunnen opnemen in het geval van een onvoorziene noodsituatie. Dit kan variëren van ziekte van een familielid tot een ernstig ongeval of een overlijden. Het doel van het kort verzuim is om werknemers de gelegenheid te geven om zich bezig te houden met de noodsituatie zonder zich zorgen te maken over hun baan. Het recht op calamiteitenverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (Wazo). 

Werknemers hebben recht op verlof in geval van een situatie die onmiddellijk handelen vereist. De duur van het verlof is afhankelijk van de omstandigheden en kan variëren van enkele uren tot enkele dagen.

Wat valt onder calamiteitenverlof?

De Wet arbeid en zorg geeft een aantal voorbeelden van situaties die in aanmerking komen voor calamiteitenverlof. Hieronder vallen onder andere:

  • Een ziekte, ongeval of medische behandeling van de werknemer zelf
  • Een ziekte, ongeval of medische behandeling van de partner of kinderen van de werknemer
  • Een overlijden van een naast familielid
  • Een geboorte van een kind
  • Een spoedeisende reparatie aan het huis van de werknemer

Let op: Het kort verzuim is alleen bedoeld voor noodsituaties die onmiddellijk handelen vereisen en die niet gepland kunnen worden. Verlof voor geplande gebeurtenissen, zoals een vakantie, valt hier dus niet onder. Een calamiteitenverlof overlijden of een calamiteitenverlof ziek kind kan dus wel, net als een calamiteitenverlof bevalling.

Hoe vraag je calamiteitenverlof aan?

Als werknemer heb je het recht om verlof op te nemen in geval van een onverwachte noodsituatie die onmiddellijke aandacht vereist en waarvoor je niet op voorhand kon plannen.

Zo vraag je in 5 stappen calamiteitenverlof aan:

Stap 1: contact opnemen met werkgever
Neem onmiddellijk contact op met je werkgever en laat hun weten dat je een noodsituatie hebt en dat je calamiteitenverlof wilt opnemen.
Stap 2: gedetailleerd uitleg over noodsituatie
Geef een gedetailleerde uitleg van de noodsituatie en hoeveel tijd je naar verwachting nodig hebt om deze aan te pakken. In de meeste gevallen moet het gaan om enkele uren tot enkele dagen.
Stap 3: verdere afspraken
Indien mogelijk, geef aan wanneer je van plan bent om weer op het werk te verschijnen en of je nog verdere afspraken met je werkgever moet maken.
Stap 4: werkgever op de hoogte houden
Houd je werkgever op de hoogte van eventuele wijzigingen in de noodsituatie en de verwachte duur van het kort verzuim.
Stap 5: schriftelijke bevestiging
Zorg ervoor dat je werkgever een schriftelijke bevestiging geeft van het calamiteitenverlof en de duur ervan

Het is belangrijk om op te merken dat het opnemen van calamiteitenverlof geen invloed mag hebben op de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Werkgevers mogen hun werknemers niet benadelen of ontslaan vanwege het opnemen van calamiteitenverlof. 

Als werknemer moet je ervoor zorgen dat je goed op de hoogte bent van de regels en voorschriften omtrent het verlof, en dat je je werkgever tijdig op de hoogte stelt van de noodsituatie. Zo kun je zorgen voor degenen die je dierbaar zijn in tijden van nood, zonder dat dit ten koste gaat van je werk en carrière.

Is een calamiteitenverlof weigeren mogelijk?

Er zijn enkele beperkingen verbonden aan calamiteitenverlof. Zo moet het verlof direct worden opgenomen nadat de noodsituatie zich heeft voorgedaan. Het is niet mogelijk om dit verlof vooraf in te plannen. Daarnaast moet de werknemer zijn werkgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de reden voor het verlof en de verwachte duur van het verlof. Dit kan telefonisch of schriftelijk gebeuren. Tot slot is het belangrijk om op te merken dat het opnemen van het verlof geen invloed mag hebben op de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Werkgevers mogen hun werknemers niet benadelen of ontslaan vanwege het opnemen van verlof wegens een noodsituatie. Daarnaast mag je werkgever je kort verzuim niet weigeren als je een redelijk bezoek hebt gedaan. Je krijgt tijdens je calamiteitenverlof bovendien gewoon betaald en je neemt geen vakantiedagen op.

Kortom, calamiteitenverlof biedt werknemers de mogelijkheid om onverwachte noodsituaties aan te pakken die onmiddellijke aandacht vereisen. Het is een wettelijk vastgelegd recht dat werknemers in staat stelt hun persoonlijke zorgplicht na te komen en hun werkgever hiervan op de hoogte te stellen. Hoewel dit verlof meestal onbetaald is, biedt het werknemers de nodige flexibiliteit om te zorgen voor degenen die hen dierbaar zijn in tijden van nood.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community