transitievergoeding rekentool

Salure ontwikkelt slimme rekentool om transitievergoeding te berekenen

Medewerker ontslagen? Dan krijg je er onvermijdelijk mee te maken: de transitievergoeding. Omdat het berekenen ervan soms een uitdaging is, heeft Salure een handige rekentool ontwikkeld.

De transitievergoeding is bedoeld om de ‘transitie’ van een ontslagen medewerker naar een nieuwe baan makkelijker te maken. In dit artikel leggen we uit hoe je de transitievergoeding berekent en wat er per 1 januari 2020 gewijzigd is.

De transitievergoeding: een korte geschiedenis 

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit geldt zowel voor vaste contracten als voor tijdelijke contracten die niet worden verlengd. 

Voor kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) gold bij de transitievergoeding ‘oude stijl’ een overgangsregeling. Deze hield in dat zij in geval van slechte bedrijfseconomische omstandigheden de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet hoefden mee te tellen bij het vaststellen van de transitievergoeding. Werknemers van 50 jaar en ouder konden in aanmerking komen voor een hogere transitievergoeding.  

Zowel de overgangsregeling als de hogere transitievergoeding voor oudere werknemers zijn per 1 januari 2020 verleden tijd. 

De transitievergoeding ‘nieuwe stijl’ 

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Deze wet heeft de wijze waarop de transitievergoeding wordt berekend ingrijpend veranderd.  In de WAB is bepaald dat werknemers vanaf de eerste dag van hun arbeidscontract al transitievergoeding opbouwen. 

De hoogte van de vergoeding 

De transitievergoeding bedraagt per gewerkt jaar 1/3 maandsalaris en wordt berekend over het gehele dienstverband. Als het dienstverband korter dan één jaar heeft geduurd, wordt de transitievergoeding naar rato berekend.

Duur van het dienstverband

Om de hoogte van de transitievergoeding te kunnen vaststellen, moeten we eerst de duur van het dienstverband berekenen. Er zijn drie mogelijke situaties: 

  1. Er is sprake van één contract. In dit geval is de duur van het contract bepalend;
  2. Er is sprake van meerdere opvolgende contracten zonder tussenpoos. Hier is de totale duur van de contracten bepalend;
  3. Er is sprake van opvolgende contracten met tussenpoos. Hier is de totale duur van de verschillende contracten bepalend, waarbij de tussenpozen niet worden meegerekend.

De maximale hoogte van de transitievergoeding 

De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt 83.000 euro. Bij een jaarsalaris hoger dan 83.000 euro bedraagt de maximale transitievergoeding één jaarsalaris. 

Kosten in mindering brengen 

Onder voorwaarden mag de werkgever de zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Deze kosten moeten vooraf schriftelijk aan de werknemer zijn gespecificeerd en de werknemer moet er schriftelijk mee hebben ingestemd. 

  • Transitiekosten zijn kosten die de werkgever maakt om werkloosheid na het einde van het contract te voorkomen.
  • Inzetbaarheidskosten zijn kosten die tijdens het dienstverband zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer binnen en buiten de organisatie van de werkgever te bevorderen. 

 

Vanaf 1 juli 2020: meer kosten in mindering op transitievergoeding 

Werkgevers hebben vanaf 1 juli 2020 de mogelijkheid om meer kosten op de transitievergoeding in mindering te brengen. Als de werknemer op een andere functie binnen het bedrijf van de werkgever kan worden ingezet, en de werkgever hier kosten voor maakt, mogen deze kosten van de transitievergoeding worden afgetrokken.  

Afwijken in cao 

In een cao kan, alleen in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen, afgeweken worden van de transitievergoeding. In bijvoorbeeld een sociaal plan kunnen alternatieve voorzieningen zijn vastgesteld in plaats van de transitievergoeding. De alternatieve voorziening moet bijdragen aan het beperken van de werkloosheid van de werknemer. 

Hoe helpt Salure? 

Salure ontwikkelde een handige tool om in een aantal stappen de transitievergoeding te berekenen. Ook helpen onze experts graag met de noodzakelijke inrichting rondom de transitievergoeding in AFAS. Heb je hier vragen over of wil je graag aanvullend advies? Salure staat voor je klaar. Bel 0182 – 543 643 of mail naar info@salure.nl

Vergroot je HR- en Payrollkennis:

Deel dit artikel:

Best bekeken

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Topartikelen:

Bekijk onze laatste artikelen:

Alles over de Loonstrook: begrippen en uitleg

Een loonstrook is een belangrijk deel van de salarisadministratie. Daarom is het belangrijk om te weten wat alle afkortingen en termen betekenen die daarop staan.

Wij leggen in dit blog alles uit over de loonstrook.

Lees meer →
minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2023

Er is weer een jaar voorbijgevlogen en dat betekent dus dat het minimumloon 2022 bijna oud nieuws is. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het minimumloon 2023. Daarover lees je in deze blog meer!

Lees meer →
salary split: werkzaam in meerdere landen

Salary split: wat is het en hoe werkt het?

Ben jij of je werknemer in meerdere landen werkzaam? Dan kun je wellicht gebruik maken van de lage (progressieve) tarieven in verschillende landen: het tariefsopstapje. Dit voordeel door de salary split (ook wel split payroll genoemd) kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Lees meer →
Uitleg over CSRD richtlijn

De CSRD: zo ga je ermee om

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn. De belangrijkste verplichting die hierin is opgenomen, is dat organisaties moeten rapporteren op de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en op sociaal gebied.

Lees meer →

Wet werken waar je wilt

Per 1 januari 2023 is de Wet werken waar je wilt ingegaan. Hiermee krijgen werknemers (iets) meer vrijheid in het kiezen van de werkplek. Maar wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel leggen we je het uit.

Lees meer →
werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

De Aof-premie: Alles wat je moet weten

Sinds 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie). Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Lees meer →

AFAS Payroll & HRM: De highlights uit Profit

In dit artikel selecteren we de handigste nieuwe functionaliteiten uit AFAS, specifiek voor HR & Payroll-professionals.

Lees meer →
eindejaarsgroet

Fijne feestdagen!

2023 is in zicht! Onze collega’s blikken in deze video terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Lees meer →
Advies consultancy procesoptimalisatie

Zo handel je slim je AFAS-workflowtaken af

Sinds de nieuwste update van AFAS kun je workflowtaken conditioneel afhandelen via de geplande taken. Hiermee kun je workflows automatisch afhandelen of doorzetten naar iemand van de HR-afdeling of de leidinggevende.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.