RVU regeling om vervroegd met pensioen te gaan

Alles over de RVU-regeling

Wil je met pensioen, maar heb je nog niet de pensioengerechtigde leeftijd? Een werknemer kan onder voorwaarden een zogenaamde RVU regeling afspreken. Een Regeling voor Vervroegde Uittreding. Wat houdt deze regeling in, wat zijn voor- en nadelen van deze regeling en hoe gaat de aanvraag van een RVU in zijn werk? Dat en meer lees je in dit artikel.

Wat is een RVU-regeling?

RVU is een fiscaal begrip. De regeling komt erop neer dat je als werkgever een regeling met een werknemer kan treffen. Het doel daarvan is het aanbieden van een of meer uitkeringen om de tijd tot aan de ingangsdatum van het pensioen (AOW) te overbruggen.

Is de regeling vervroegd uittreden voor iedereen?

Als er sprake is van fysiek zwaar werk is de RVU-regeling in bepaalde cao’s opgenomen. In dat geval hebben vakbonden een collectieve afspraak gemaakt met de werkgever over het eerder stoppen met werken van werknemers.

Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn het type werk en hoelang dit werk is verricht van belang. Een werkgever kan ook een individuele RVU afspreken met een werknemer die daaraan behoefte heeft.

Dit moet altijd een tweezijdige afspraak zijn: je kan de regeling nooit afdwingen. Stop je eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan krijg je een uitkering voor de resterende tijd.

De RVU-drempelvrijstelling

Als onderdeel van het pensioenakkoord heeft de overheid tijdelijk korte metten gemaakt met de RVU-heffing van 52%. Vanaf 1 januari 2021 hoeven werkgevers deze heffing niet meer te betalen. Dit geldt voor werknemers die nog drie jaar of minder moeten werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

De versoepeling is van kracht tot en met 2025. De duur van de RVU-vrijstelling is maximaal 36 maanden, dus wie op 31 december 2025 de vrijstelling laat ingaan, ontvangt een uitkering tot uiterlijk 1 januari 2028.

Onbeperkt is de vrijstelling niet. De Tijdelijke drempelvrijstelling geldt tot het bedrag dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen (op 1 januari van het jaar van de uitkering).

In 2023 komt dit neer op een bedrag van € 2.037 bruto per maand, oftewel € 24.444,- bruto per jaar. Krijgt de betreffende werknemer meer? Dan is daarover de pseudoheffing van 52% verschuldigd.

Voor de koppeling van de hoogte van het bedrag aan een netto AOW-uitkering is gekozen omdat dit bedrag de werknemer in principe voldoende in staat stelt om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien.

De vrijstelling geldt voor de uitkeringen die plaatsvinden in de 36 maanden voordat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. De periode tussen het ontvangen van de de uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd mag op hele maanden naar boven worden afgerond.

De hoogte van de uitkering die de werknemer ontvangt, hangt onder andere af van het eerdere inkomen, arbeidsverleden en/of het aantal gewerkte uren per week. Als er een RVU-regeling is overeengekomen en de betalingen vinden eerder plaats dan drie jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd, dan geldt voor die bedragen geen drempelvrijstelling.

Wie betaalt de Regeling vervroegde uittreding?

De werkgever betaalt de RVU aan de werknemer. Dit kan per maand, maar ook voor de hele periode tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Voor de (voormalige) werknemer is dit fiscaal meestal niet gunstig. Je kan ook aan andere constructies denken, zoals een non-activiteitsregeling. Hierbij is de zogenaamde ‘witte tabel’ van toepassing. De werknemer bouwt in dat geval pensioen op dat van het bedrag van de regeling af gaat.

Een RVU aanvragen

Als werknemer vraag je een de regeling aan bij je werkgever of vakbond. Bij de eerste maak je schriftelijk afspraken, in het tweede geval vul je bepaalde formulieren in. Welk formulier dat is, hangt af van de sector

Voor- en nadelen van een RVU

Het kunnen afspreken van een regeling geeft de werknemer de mogelijke vrijheid om eerder te stoppen met werken. Voor de werkgever maakt de huidige tijdelijke drempelvrijstelling het aantrekkelijker om hier gehoor aan te geven. 

Er zijn ook nadelen voor de werkgever, bijvoorbeeld als een werknemer eerder dan drie jaar voor zijn of haar AOW-leeftijd wil stoppen met werken. Dan geldt immers geen vrijstelling van de RVU-heffing. Verder moet een werknemer er rekening mee houden dat je minder snel in aanmerking komt voor een WW-uitkering als je zo’n regeling overeenkomt. Als je toch een WW-uitkering ontvangt, wordt die gekort op basis van de hoogte van de RVU-uitkering.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de RVU-regeling of heb je andere vragen over salarisadministratie, HR services of een van onze andere diensten? Neem dan direct contact met ons op. 

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community