10 HR-trends 2024

10 HR-trends in 2024

2024 belooft een interessant jaar te worden op het gebied van HR, vol innovaties en nieuwe uitdagingen. Duik met ons in de top 10 HR-trends voor 2024, zodat je helemaal voorbereid bent op wat er komen gaat.

1. Arbeidsmarktkrapte blijft uitdaging

Krapte blijft en creativiteit is vereist: De krapte op de arbeidsmarkt blijft een aanhoudende uitdaging. Organisaties moeten creatief zijn in werving en behoud van talent. Dit vraagt om innovatieve strategieën die verder gaan dan enkel financiële prikkels, zoals investeren in medewerkerservaring en werkgeversimago.

Flexibele oplossingen nodig: Werkgevers zetten in op flexibele werkschema’s, contractuitbreidingen, en technologie om efficiënter te werken. Dit helpt om de druk op bestaande medewerkers te verminderen en tegelijkertijd de productiviteit te behouden.

2. Focus op psychologische veiligheid

Een veilige werkomgeving creëren: Organisaties leggen steeds meer nadruk op het creëren van een veilige werkomgeving. Dit gaat verder dan het voorkomen van pesten en intimidatie; het gaat om het creëren van een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken en ideeën aan te dragen.

Rol van leiderschap en beleid: Leiders spelen een cruciale rol in het vormgeven van een veilige werkcultuur. Het gaat om het geven van het juiste voorbeeld en het ontwikkelen van beleid dat zowel sociale als psychologische veiligheid waarborgt.

3. Opkomst van Kunstmatige Intelligentie in HR

AI als HR-assistent: Kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker ingezet in HR-processen. Van werving en selectie tot het beantwoorden van HR-vragen, AI biedt efficiëntie en ondersteuning.

Ethiek en effectiviteit in AI-gebruik: Terwijl AI veel mogelijkheden biedt, moeten HR-professionals zich bewust zijn van de ethische aspecten en de impact op het personeel. Dit vereist nieuwe vaardigheden en kennis over AI.

Tip: bekijk hier onze training AI-empowered HR: impact maken met ChatGPT en AI: een nieuw tijdperk in payroll.

4. Van CV naar vaardigheden

Skills-based benadering: Er vindt een verschuiving plaats van traditionele CV’s naar een focus op vaardigheden en competenties. Dit biedt kansen om talent te identificeren op basis van potentieel in plaats van alleen werkervaring.

Integraal skillspaspoort: Organisaties experimenteren met skillspaspoorten die een vollediger beeld geven van de vaardigheden en capaciteiten van medewerkers, waardoor betere matches mogelijk zijn voor functies en loopbaanontwikkeling.

5. Strategische verzuimbegeleiding

Focus op secundaire preventie: Het is cruciaal om een effectieve verzuimbegeleiding te hebben die verder gaat dan wettelijke verplichtingen. Dit omvat nauw contact en ondersteuning voor werknemers die al in het verzuim zitten.

Proactieve benadering van primaire preventie: Het gaat hierbij om het nemen van preventieve maatregelen voordat werknemers ziek worden, zoals het bevorderen van een gezonde levensstijl en het aanpakken van werkgerelateerde stressfactoren.

6. Diversiteit en inclusiviteit

Belang van diversiteit in teams: Diversiteit wordt een steeds belangrijker aspect binnen organisaties. Dit betekent een actieve inzet om teams diverser te maken qua achtergrond, ervaring en perspectief.

Inclusiviteit als kernwaarde: Naast diversiteit is ook de inclusiviteit belangrijk. Dit houdt in dat er een omgeving gecreëerd wordt waar iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt.

7. Flexibel werken

Nieuwe norm voor werkplekken: Flexibel werken, waaronder thuiswerken en flexibele uren, wordt steeds meer de norm. Dit biedt werknemers een betere balans tussen werk en privéleven.

Technologie als enabler: De rol van technologie in het ondersteunen van flexibel werken is cruciaal. Dit omvat zowel de tools voor communicatie en samenwerking als de beveiligingsaspecten.

8. Duurzaamheid in HR-beleid

Duurzaamheid als bedrijfsstrategie: Organisaties richten zich op het integreren van duurzaamheid in hun bedrijfsstrategieën, wat ook invloed heeft op HR-beleid.

Verantwoordelijkheid en ethiek: De focus ligt op maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethische overwegingen in alle aspecten van HR, van werving tot medewerkerswelzijn.

Tip: meld je alvast aan voor ons voorjaarswebinar in maart waar we je bijpraten over opkomende hervormingen in flexwerk en de komende CO2-rapportageplicht.

9. Medewerkerservaring en engagement

Betere ervaring, beter engagement: Een positieve ervaring op de werkvloer leidt tot hogere betrokkenheid en tevredenheid onder medewerkers.

Holistische aanpak: Organisaties nemen een holistische benadering van de medewerkerservaring, waarbij rekening gehouden wordt met alle aspecten van het werk.

10. Levenslang leren en ontwikkeling

Permanente ontwikkeling: De nadruk ligt op continue professionele ontwikkeling en leren als een integraal onderdeel van de carrière.

Ondersteuning en middelen: Werkgevers bieden de middelen en ondersteuning voor levenslang leren, wat essentieel is voor de groei van zowel de werknemers als de organisatie.

 

Deze trends zijn gebaseerd op het HR-trendrapport 2024 van XpertHR. Met deze 10 trends ben je helemaal klaar om de uitdagingen en kansen van 2024 aan te gaan. Laat Salure je partner zijn in je reis naar een toekomst vol innovatie en succes in HR!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community