Aanpassing WGA-premie met terugwerkende kracht

Het overstappen van een private WGA-verzekering naar UWV wordt duurder voor middel- en grote bedrijven. De Tweede Kamer ging onlangs akkoord met een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken, waarin de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wordt aangepast.

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, maar op termijn wel aan het werk kunnen, hebben recht op een uitkering op basis van de WGA. De werkgever die de uitkering moet betalen, kan zich daarvoor verzekeren bij zowel private verzekeraars als bij het publiek gefinancierde UWV. Wisselen tussen publiek en privaat is daarbij mogelijk.

Lage premies
Het wetsvoorstel van minister Asscher komt voort uit de relatief lage premies dat UWV vraagt in vergelijking met private verzekeraars. UWV kijkt namelijk niet direct naar het ziekteverleden bij een organisatie. Volgens de minister kiezen werkgevers alleen uit kostenoverwegingen voor de terugkeer van een private verzekeraar naar UWV en niet vanwege goede re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer.

Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA, dan stijgen de premies voor de collectieve WGA-verzekering van UWV in 2017. De nieuwe premies gelden met terugwerkende kracht voor alle middelgrote en grote bedrijven, die sinds 1 juli 2015 na een periode van eigenrisicodragerschap voor de WGA zijn teruggekeerd naar de verzekering van UWV.

Hybride stelsel
Het is afwachten of de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel. Zeker is dat over vijf jaar het ´hybride´stelsel – privaat en publiek verzekeren – voor de WGA onder de loep wordt genomen. Wanneer blijkt dat het niet werkt, dan worden alle werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA of deze mogelijkheid wordt volledig afgeschaft, zodat iedere werkgever voor de WGA verzekerd is via UWV.

 

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community