transitievergoeding rekentool

Reden einde arbeidsovereenkomst: 12 codes die je moet kennen

Aan het einde van een arbeidsovereenkomst is het essentieel om de juiste reden op te geven. Niet alleen voor het UWV, maar ook voor de correctheid van je administratie. In dit artikel vind je de 12 codes die je moet kennen en leggen we uit wanneer je deze gebruikt.

Waar is de code "Reden einde arbeidsovereenkomst" voor?

De code “Reden einde arbeidsovereenkomst geeft je inzicht in de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De codes zijn onder meer nodig zodat het UWV op een juiste wijze het recht op uitkering van de werknemersverzekeringen kan vaststellen.

Wanneer moet je de code invullen?

Je moet de code “Reden einde arbeidsovereenkomst” invullen als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, waarvan de inkomstenverhouding eindigt. De arbeidsovereenkomst is opgenomen onder de code “Soort inkomstenverhouding”/ inkomenscode 11, 13 en 15, in combinatie met code “Aard arbeidsverhouding” 1, 10, 11, 82 of 83c.

Als de ”inkomenscode”/ “Soort inkomstenverhouding” niet één van de hiervoor genoemde codes bevat, is het ook niet verplicht om een “Reden einde arbeidsovereenkomst” mee te geven in de loonaangifte.

Een voorbeeld hiervan is een stagiair. Een stagiair met een stagevergoeding lager dan het minimumloon heeft een “Soort inkomstenverhouding”/ inkomenscode 7. Dit is een fictief dienstverband. Als dit dienstverband wordt beëindigd, is het niet verplicht om een “Reden einde arbeidsovereenkomst” op te geven. Het kan zijn dat de softwareleverancier de opgave “Reden einde arbeidsovereenkomst” als een verplicht veld heeft aangemerkt. In dat geval kun je code 99 gebruiken.

De 12 codes die je moet kennen

De volgende codes voor de “Reden einde arbeidsovereenkomst” zijn uitgegeven door de Belastingdienst:

Codes reden einde arbeidsovereenkomst:

 • 01 – Opzegging door de werkgever binnen proeftijd
 • 02 – Opzegging door de werkgever met toestemming van het UWV
 • 03 – Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever
 • 04 – Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever
 • 20 – Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer
 • 21 – Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)
 • 30 – Einde van rechtswege, vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • 31 – Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.)
 • 40 – Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht
 • 41 – Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden
 • 90 – De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd
 • 99 – Een andere, hiervoor niet genoemde reden

Alle codes uitgelegd

Code 01 tot en met 04

Hier staan de codes genoemd die betrekking hebben op situaties waarin:

 • de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd;
 • de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden, of;
 • de overeenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever is beëindigd.


Bij beëindiging met wederzijds goedvinden, zal er in het algemeen een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst worden afgesloten. Als het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer komt, dan moeten de code 20 gebruikt worden en niet een van de codes 01 tot en met 04.

Code 02

Code 02 betreft situaties waarin de arbeidsovereenkomst na toestemming van het UWV wordt opgezegd om bedrijfseconomische reden of bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Code 20 en 21

Dit zijn codes voor situaties waarin de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van een handeling of gedraging van de werknemer. Code 21 is specifiek voor op ontslag op staande voet.

Code 20 is voor overige situaties. Hieronder valt de situatie waarin de werknemer zelf ontslag heeft genomen of het initiatief tot ontslag heeft genomen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een beëindiging met wederzijds goedvinden op initiatief van de werknemer zijn, of:
 • een ontbindingsverzoek van de werknemer bij de rechter.
 • andere gedragingen en nalaten van de werknemer die hebben geleid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde ontslag op staande voet.

 

Bij ontslag door de werkgever in deze situaties moet de code 20 worden gebruikt en niet een van de codes 01 tot en met 04.

Code 30 en 31

Dit zijn codes voor situaties waarin de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Code 30 is voor de situatie waarin een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de duur waarvoor deze overeenkomst is aangegaan.

Code 31 is voor de overige situaties waarin de arbeidsovereenkomst zonder opzegging eindigt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake:

 • bij het intreden van een ontbindende voorwaarde;
 • als in de cao is geregeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd, of;
 • bij het overlijden van de werknemer.

Code 40 en 41

Deze codes zijn specifiek voor uitzendovereenkomsten. Bij uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding geldt als bijzonderheid dat de overeenkomst kan eindigen op verzoek van de inlener door het inroepen van het uitzendbeding. Voor het overige zijn op uitzendovereenkomsten dezelfde beëindigingsgronden van toepassing, die ook voor andere arbeidsovereenkomsten gelden.

Code 90

Deze code en code 99 zijn nodig om een sluitende controle in te kunnen richten op het vullen van de code “Reden einde arbeidsovereenkomst“.

Code 90 ziet op situaties waarin de arbeidsovereenkomst doorloopt, maar de “Datum einde inkomstenverhouding om administratieve redenen” moet worden gevuld met een einddatum (zie onder begrippen: inkomstenverhouding). Dit is bijvoorbeeld het geval als de verzekeringsplicht van de werknemer wijzigt of als de werknemer over gaat naar een andere administratieve eenheid binnen dezelfde inhoudingsplichtige, waardoor er automatisch sprake is van een nieuwe inkomstenverhouding.

Code 99

Code 99 mag alleen worden gebruikt voor situaties waarin geen van de andere codes van toepassing zijn.

Let op!

Is er meer dan één code gelijktijdig van toepassing? Vul dan de code in die het meest aansluit bij de reden waarom de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Topartikelen:

Bekijk onze laatste artikelen:

Alles over de Loonstrook: begrippen en uitleg

Een loonstrook is een belangrijk deel van de salarisadministratie. Daarom is het belangrijk om te weten wat alle afkortingen en termen betekenen die daarop staan.

Wij leggen in dit blog alles uit over de loonstrook.

Lees meer →
minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2023

Er is weer een jaar voorbijgevlogen en dat betekent dus dat het minimumloon 2022 bijna oud nieuws is. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het minimumloon 2023. Daarover lees je in deze blog meer!

Lees meer →
salary split: werkzaam in meerdere landen

Salary split: wat is het en hoe werkt het?

Ben jij of je werknemer in meerdere landen werkzaam? Dan kun je wellicht gebruik maken van de lage (progressieve) tarieven in verschillende landen: het tariefsopstapje. Dit voordeel door de salary split (ook wel split payroll genoemd) kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Lees meer →
Uitleg over CSRD richtlijn

De CSRD: zo ga je ermee om

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn. De belangrijkste verplichting die hierin is opgenomen, is dat organisaties moeten rapporteren op de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en op sociaal gebied.

Lees meer →

Wet werken waar je wilt

Per 1 januari 2023 is de Wet werken waar je wilt ingegaan. Hiermee krijgen werknemers (iets) meer vrijheid in het kiezen van de werkplek. Maar wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel leggen we je het uit.

Lees meer →
werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

De Aof-premie: Alles wat je moet weten

Sinds 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie). Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Lees meer →

AFAS Payroll & HRM: De highlights uit Profit

In dit artikel selecteren we de handigste nieuwe functionaliteiten uit AFAS, specifiek voor HR & Payroll-professionals.

Lees meer →
eindejaarsgroet

Fijne feestdagen!

2023 is in zicht! Onze collega’s blikken in deze video terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Lees meer →
Advies consultancy procesoptimalisatie

Zo handel je slim je AFAS-workflowtaken af

Sinds de nieuwste update van AFAS kun je workflowtaken conditioneel afhandelen via de geplande taken. Hiermee kun je workflows automatisch afhandelen of doorzetten naar iemand van de HR-afdeling of de leidinggevende.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.