Terug naar het overzicht

30 procent regeling

Toepassen 30 procent regeling: 10 vragen en antwoorden

Met de 30 procent regeling kun je als werkgever tijdelijke werknemers uit het buitenland financieel tegemoet komen. Maar deze regeling geldt niet voor elke buitenlandse werknemer. De werknemer moet namelijk aan een deskundigheidsvereiste en een bepaald minimumloon voldoen. Al eerder legden we de algemene werking en de verschillende voorwaarden van de 30%-regeling uit. In dit artikel krijg je antwoord op 10 vragen over de regeling.

1. Mag je met de 30%-regeling 30% van het bruto salaris netto uitbetalen?

Antwoord: Nee.

Bij de 30%-regeling kun je maximaal 30% van het fiscale jaarloon aftrekken en dat gedeelte vervolgens netto (dus onbelast) uitbetalen. In de meeste gevallen is dit echter niet het geval. Dit komt doordat je rekening moet houden met het toetsloon. Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling, moet het fiscale jaarloon (minus de 30%-aftrek) minimaal een bepaald toetsloon bedragen. Is dit bedrag lager dan het toetsloon? Dan mag je alleen het verschil tussen het fiscale jaarloon en het toetsloon netto uitbetalen. In dit artikel lees je hoe de berekening werkt.

2. Heeft de 30%-regeling gevolgen voor het loon op de werkgeversverklaring?

Antwoord: Nee. In AFAS gebruiken we standaard de 30% van het brutoloon inclusief vergoeding.

Bij het verstrekken van de werkgeversverklaring moet je het brutoloon invullen. Heeft de 30%-regeling invloed op het bedrag dat je hier invult? Het antwoord hierop is nee. De medewerker heeft weliswaar voordeel van de 30%-regeling, maar voor de werkgever geldt het brutoloon. Het brutoloon blijft hetzelfde, ongeacht de regeling. Dit is dus ook gewoon het brutoloon dat op de werkgeversverklaring komt te staan.

Let op! Uitzondering:

Als werkgever kun je er voor kiezen om de 30%-regeling op een andere manier toe te passen, namelijk met de 30/70-methode. Hierbij ontvangt de werknemer een extra vergoeding naast zijn loon. Met deze berekeningsmethode wordt het brutoloon verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de mogelijke hypotheek van de werknemer. Daarom dien je bij deze methode de 30%-regeling wél op een aparte regel te vernoemen op de werkgeversverklaring. Zo kan de hypotheekverstrekker nagaan hoe lang de regeling nog geldt via de beschikking van de Belastingdienst.

30%-regeling berekenen? Gebruik de gratis rekentool van Salure.

3. Mag je de 30%-regeling ook toepassen op de transitievergoeding?

Antwoord: Nee.

Je mag de 30%-regeling alleen toepassen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De transitievergoeding wordt berekend op basis van werk dat al eerder gedaan is (vroegere dienstbetrekking) en is dus geen vergoeding voor tegenwoordige arbeid. Daarom mag je de 30%-regeling niet toepassen op de transitievergoeding.

4. Mag je de 30%-regeling ook toepassen op de ontslagvergoeding?

Antwoord: Nee.

Hier geldt hetzelfde als bij vraag 3. Je mag de 30%-regeling alleen toepassen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De ontslagvergoeding is gebaseerd op werk dat al eerder verricht is. Je mag de 30%-regeling daarom niet toepassen op de ontslagvergoeding.

5. Hoe pas je de 30%-regeling toe bij onbetaald verlof?

Wanneer de werknemer onbetaald verlof opneemt, kan het loon van die maand onder het maandelijkse normbedrag komen. Hierdoor komt die werknemer in die maand niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling.

Let op: In AFAS wordt het normbedrag over het hele jaar berekend!

Voorbeeld: Ook al komt de werknemer in de maand juni niet in aanmerking voor de 30%-regeling, ligt haar totale fiscale jaarloon nog wel boven het normbedrag op jaarbasis. Dit betekent dat in AFAS het lagere salaris in juni als negatief bedrag wordt doorberekend bij het toepassen van de 30%-regeling in juli.

6. Kan de 30%-regeling komen te vervallen bij het opnemen van (aanvullend) geboorteverlof?

Antwoord: Nee.

Bij het opnemen van aanvullend geboorteverlof wordt het inkomen in feite verlaagd. De werknemer krijg immers nog maar 70% van het loon. Hierdoor kan het loon van de werknemer onder het toetsloon komen, waardoor de 30%-regeling zou vervallen. Toch is dit niet het geval. 

Er is namelijk wettelijk bepaald dat je dit verlaagde inkomen buiten beschouwing mag laten bij het toepassen van de 30%-regeling. Je mag dus uitgaan van het loon alsof er geen aanvullend geboorteverlof is opgenomen. Dit geldt voor zowel aanvullend geboorteverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof als ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof. Je mag dus hetzelfde deel van het salaris belastingvrij blijven uitkeren, ook al is het daadwerkelijke salaris lager geworden.

7. Heeft een onkostenvergoeding impact op de 30%-regeling?

Antwoord: Ja en nee.

Een onkostenvergoeding voor o.a. geschenken, werkkleding of lunches heeft alleen invloed op de 30%-regeling als het een bruto vergoeding betreft. Is de lunchvergoeding bijvoorbeeld gebruteerd? Dan moet deze vergoeding bij het brutoloon worden opgeteld voor het toepassen van de 30%-regeling. Het brutoloon wordt dus hoger en daarmee ook het bedrag dat in aanmerking komt voor de regeling. Een fiscaal voordeel dus voor de werknemer.

Een netto onkostenvergoeding heeft geen invloed op het brutoloon en dus ook niet op de 30%-regeling.

8. Mag je de 30 procent regeling ook bij een tweede dienstverband toepassen?

Antwoord: Ja.

In de zeldzame situatie dat een buitenlandse werknemer voor twee werkgevers werkt, mogen beide werkgevers de 30%-regeling toepassen. Let hierbij wel op dat bij beide werkgevers het salaris hoger moet zijn dan het normbedrag.  

9. Hoe pas je de 30%-regeling toe bij een salary split?

Werkt een werknemer voor meerdere werkgevers in verschillende landen? Dan geldt de 30%-regeling alleen voor het loon dat bij de werkgever in Nederland wordt verdiend. Wanneer een buitenlandse werknemer bijvoorbeeld voor een Nederlandse en een Belgische werkgever werkt, ontvangt hij een belastingvoordeel voor het salarisgedeelte uit België. De 30%-regeling kan alleen worden toegepast op het salarisgedeelte dat in Nederland wordt verdiend, mits dit gedeelte hoger is dan het normbedrag.

nettoloon berekenen

10. Kan er een loonbeslag gelegd worden op de vergoeding vanuit de 30%-regeling?

Antwoord: Ja.

In het (zeldzame) geval dat er een beslaglegging wordt gedaan op het loon van een expat, kan er ook beslag worden gelegd op de onbelaste vergoeding vanuit de 30%-regeling. Ook dit deel van het inkomen moet de werkgever aan de beslaglegger overmaken, tot het niveau van de beslagvrije voet.

Hulp nodig bij je salarisadministratie? Schakel Salure in

Al meer dan 300 organisaties besteden hun salarisadministratie uit aan Salure. Dit doen we met veel plezier en dat zie je terug in de beoordeling van onze klanten. Onze payroll specialisten werken dagelijks met de 30%-regeling en zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Ook helpen we je graag met het vinden van slimme kostenbesparingen in je salarisadministratie! Heb je een vraag over de 30%-regeling of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Ontdek onze laatste artikelen

Het wettelijke minimumuurloon stijg per 1 januari 2024

Stijging minimumuurloon vanaf 2024

In 2024 stapt Nederland over van een minimummaandloon naar een minimumuurloon. Hiermee stijgt het inkomen van medewerkers met een minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur. In dit artikel lees je welke gevolgen dit heeft voor jouw organisatie.

Lees verder »


Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.