30 procent regeling

Toepassen 30 procent regeling: 10 vragen en antwoorden

Met de 30 procent regeling kun je als werkgever tijdelijke werknemers uit het buitenland financieel tegemoet komen. Maar deze regeling geldt niet voor elke buitenlandse werknemer. De werknemer moet namelijk aan een deskundigheidsvereiste en een bepaald minimumloon voldoen. Al eerder legden we de algemene werking en de verschillende voorwaarden van de 30%-regeling uit. In dit artikel krijg je antwoord op 10 vragen over de regeling.

1. Mag je met de 30%-regeling 30% van het bruto salaris netto uitbetalen?

Antwoord: Nee.

Bij de 30%-regeling kun je maximaal 30% van het fiscale jaarloon aftrekken en dat gedeelte vervolgens netto (dus onbelast) uitbetalen. In de meeste gevallen is dit echter niet het geval. Dit komt doordat je rekening moet houden met het toetsloon. Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling, moet het fiscale jaarloon (minus de 30%-aftrek) minimaal een bepaald toetsloon bedragen. Is dit bedrag lager dan het toetsloon? Dan mag je alleen het verschil tussen het fiscale jaarloon en het toetsloon netto uitbetalen. In dit artikel lees je hoe de berekening werkt.

2. Heeft de 30%-regeling gevolgen voor het loon op de werkgeversverklaring?

Antwoord: Nee. In AFAS gebruiken we standaard de 30% van het brutoloon inclusief vergoeding.

Bij het verstrekken van de werkgeversverklaring moet je het brutoloon invullen. Heeft de 30%-regeling invloed op het bedrag dat je hier invult? Het antwoord hierop is nee. De medewerker heeft weliswaar voordeel van de 30%-regeling, maar voor de werkgever geldt het brutoloon. Het brutoloon blijft hetzelfde, ongeacht de regeling. Dit is dus ook gewoon het brutoloon dat op de werkgeversverklaring komt te staan.

Let op! Uitzondering:

Als werkgever kun je er voor kiezen om de 30%-regeling op een andere manier toe te passen, namelijk met de 30/70-methode. Hierbij ontvangt de werknemer een extra vergoeding naast zijn loon. Met deze berekeningsmethode wordt het brutoloon verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de mogelijke hypotheek van de werknemer. Daarom dien je bij deze methode de 30%-regeling wél op een aparte regel te vernoemen op de werkgeversverklaring. Zo kan de hypotheekverstrekker nagaan hoe lang de regeling nog geldt via de beschikking van de Belastingdienst.

30%-regeling berekenen? Gebruik de gratis rekentool van Salure.

3. Mag je de 30%-regeling ook toepassen op de transitievergoeding?

Antwoord: Nee.

Je mag de 30%-regeling alleen toepassen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De transitievergoeding wordt berekend op basis van werk dat al eerder gedaan is (vroegere dienstbetrekking) en is dus geen vergoeding voor tegenwoordige arbeid. Daarom mag je de 30%-regeling niet toepassen op de transitievergoeding.

4. Mag je de 30%-regeling ook toepassen op de ontslagvergoeding?

Antwoord: Nee.

Hier geldt hetzelfde als bij vraag 3. Je mag de 30%-regeling alleen toepassen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De ontslagvergoeding is gebaseerd op werk dat al eerder verricht is. Je mag de 30%-regeling daarom niet toepassen op de ontslagvergoeding.

5. Hoe pas je de 30%-regeling toe bij onbetaald verlof?

Wanneer de werknemer onbetaald verlof opneemt, kan het loon van die maand onder het maandelijkse normbedrag komen. Hierdoor komt die werknemer in die maand niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling.

Let op: In AFAS wordt het normbedrag over het hele jaar berekend!

Voorbeeld: Ook al komt de werknemer in de maand juni niet in aanmerking voor de 30%-regeling, ligt haar totale fiscale jaarloon nog wel boven het normbedrag op jaarbasis. Dit betekent dat in AFAS het lagere salaris in juni als negatief bedrag wordt doorberekend bij het toepassen van de 30%-regeling in juli.

6. Kan de 30%-regeling komen te vervallen bij het opnemen van (aanvullend) geboorteverlof?

Antwoord: Nee.

Bij het opnemen van aanvullend geboorteverlof wordt het inkomen in feite verlaagd. De werknemer krijg immers nog maar 70% van het loon. Hierdoor kan het loon van de werknemer onder het toetsloon komen, waardoor de 30%-regeling zou vervallen. Toch is dit niet het geval. 

Er is namelijk wettelijk bepaald dat je dit verlaagde inkomen buiten beschouwing mag laten bij het toepassen van de 30%-regeling. Je mag dus uitgaan van het loon alsof er geen aanvullend geboorteverlof is opgenomen. Dit geldt voor zowel aanvullend geboorteverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof als ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof. Je mag dus hetzelfde deel van het salaris belastingvrij blijven uitkeren, ook al is het daadwerkelijke salaris lager geworden.

7. Heeft een onkostenvergoeding impact op de 30%-regeling?

Antwoord: Ja en nee.

Een onkostenvergoeding voor o.a. geschenken, werkkleding of lunches heeft alleen invloed op de 30%-regeling als het een bruto vergoeding betreft. Is de lunchvergoeding bijvoorbeeld gebruteerd? Dan moet deze vergoeding bij het brutoloon worden opgeteld voor het toepassen van de 30%-regeling. Het brutoloon wordt dus hoger en daarmee ook het bedrag dat in aanmerking komt voor de regeling. Een fiscaal voordeel dus voor de werknemer.

Een netto onkostenvergoeding heeft geen invloed op het brutoloon en dus ook niet op de 30%-regeling.

8. Mag je de 30 procent regeling ook bij een tweede dienstverband toepassen?

Antwoord: Ja.

In de zeldzame situatie dat een buitenlandse werknemer voor twee werkgevers werkt, mogen beide werkgevers de 30%-regeling toepassen. Let hierbij wel op dat bij beide werkgevers het salaris hoger moet zijn dan het normbedrag.  

9. Hoe pas je de 30%-regeling toe bij een salary split?

Werkt een werknemer voor meerdere werkgevers in verschillende landen? Dan geldt de 30%-regeling alleen voor het loon dat bij de werkgever in Nederland wordt verdiend. Wanneer een buitenlandse werknemer bijvoorbeeld voor een Nederlandse en een Belgische werkgever werkt, ontvangt hij een belastingvoordeel voor het salarisgedeelte uit België. De 30%-regeling kan alleen worden toegepast op het salarisgedeelte dat in Nederland wordt verdiend, mits dit gedeelte hoger is dan het normbedrag.

nettoloon berekenen

10. Kan er een loonbeslag gelegd worden op de vergoeding vanuit de 30%-regeling?

Antwoord: Ja.

In het (zeldzame) geval dat er een beslaglegging wordt gedaan op het loon van een expat, kan er ook beslag worden gelegd op de onbelaste vergoeding vanuit de 30%-regeling. Ook dit deel van het inkomen moet de werkgever aan de beslaglegger overmaken, tot het niveau van de beslagvrije voet.

Hulp nodig bij je salarisadministratie? Schakel Salure in

Al meer dan 300 organisaties besteden hun salarisadministratie uit aan Salure. Dit doen we met veel plezier en dat zie je terug in de beoordeling van onze klanten. Onze payroll specialisten werken dagelijks met de 30%-regeling en zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Ook helpen we je graag met het vinden van slimme kostenbesparingen in je salarisadministratie! Heb je een vraag over de 30%-regeling of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Topartikelen:

Bekijk onze laatste artikelen:

Alles over de Loonstrook: begrippen en uitleg

Een loonstrook is een belangrijk deel van de salarisadministratie. Daarom is het belangrijk om te weten wat alle afkortingen en termen betekenen die daarop staan.

Wij leggen in dit blog alles uit over de loonstrook.

Lees meer →
minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2023

Er is weer een jaar voorbijgevlogen en dat betekent dus dat het minimumloon 2022 bijna oud nieuws is. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het minimumloon 2023. Daarover lees je in deze blog meer!

Lees meer →
salary split: werkzaam in meerdere landen

Salary split: wat is het en hoe werkt het?

Ben jij of je werknemer in meerdere landen werkzaam? Dan kun je wellicht gebruik maken van de lage (progressieve) tarieven in verschillende landen: het tariefsopstapje. Dit voordeel door de salary split (ook wel split payroll genoemd) kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Lees meer →
Uitleg over CSRD richtlijn

De CSRD: zo ga je ermee om

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn. De belangrijkste verplichting die hierin is opgenomen, is dat organisaties moeten rapporteren op de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en op sociaal gebied.

Lees meer →

Wet werken waar je wilt

Per 1 januari 2023 is de Wet werken waar je wilt ingegaan. Hiermee krijgen werknemers (iets) meer vrijheid in het kiezen van de werkplek. Maar wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel leggen we je het uit.

Lees meer →
werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

De Aof-premie: Alles wat je moet weten

Sinds 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie). Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Lees meer →

AFAS Payroll & HRM: De highlights uit Profit

In dit artikel selecteren we de handigste nieuwe functionaliteiten uit AFAS, specifiek voor HR & Payroll-professionals.

Lees meer →
eindejaarsgroet

Fijne feestdagen!

2023 is in zicht! Onze collega’s blikken in deze video terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Lees meer →
Advies consultancy procesoptimalisatie

Zo handel je slim je AFAS-workflowtaken af

Sinds de nieuwste update van AFAS kun je workflowtaken conditioneel afhandelen via de geplande taken. Hiermee kun je workflows automatisch afhandelen of doorzetten naar iemand van de HR-afdeling of de leidinggevende.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.