NOW regeling update

Dit moet u weten over de NOW 2.0

Op 6 april ging de eerste NOW-regeling van start. Deze eerste noodmaatregel loopt alweer af op 5 juli 2020. Inmiddels heeft de overheid een tweede NOW-pakket aangekondigd.

In dit pakket zijn enkele zaken gewijzigd ten opzichte van het eerste NOW-pakket (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Het zogenoemde NOW 2.0 pakket gaat, aansluitend op het eerste NOW-pakket, van start op 6 juli. De ‘oude’ NOW kan inmiddels niet meer worden aangevraagd. De einddatum hiervoor was 5 juni 2020.

Heeft u al subsidie ontvangen uit het eerste NOW-steunpakket?

Dan kunt u ook een aanvraag indienen voor NOW 2.0. In dat geval moet de omzetperiode waarin het omzetverlies wordt vergoed wél aansluiten op die uit NOW 1.0. Bijvoorbeeld: loopt uw subsidie van het eerste NOW-pakket van april tot en met juni? Dan moet de steun vanuit NOW 2.0 aansluitend in juli van start gaan.

Heeft u nog niet eerder steun gehad vanuit de NOW?

Dan kunt u kiezen om de periode van vier maanden van aanvulling bij omzetdaling te laten beginnen in juni, juli of augustus. De NOW 2.0 regeling loopt tot 1 oktober 2020 en wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. Wel is duidelijk dat maart geldt als referentiemaand voor de loonsom om de subsidie voor NOW 2.0 te berekenen, met 15 mei als peildatum.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de NOW 2.0?

De NOW 2.0 regeling is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de eerste NOW-regeling. Hieronder de zes belangrijkste wijzigingen:

1. Betere tegemoetkoming seizoensbedrijven

Bij de verlenging van de NOW-regeling (NOW 2.0) wordt de loonsom van de maand maart als referentie genomen. Dit betekent dat seizoensbedrijven die in maart een hogere loonsom hadden dan in januari in het tweede tijdvak van de NOW-regeling een hogere subsidie ontvangen.

2. Opslag loonkosten stijgt van 30% naar 40%

Waar de opslag op de loonkosten in de eerste NOW-regeling nog 30% bedroeg, stijgt deze bij NOW 2.0 naar 40%.

3. Stimuleren bij- of omscholing werknemers verplicht

Werkgevers moeten een actieve rol gaan spelen bij de bij- of omscholing van werknemers. Deze inspanningsverplichting van de werkgever is een aanvullende voorwaarde om voor de NOW 2.0 subsidie in aanmerking te komen. In dit kader lanceerde de overheid het crisispakket Nederland leert door. Dit crisispakket omvat online hulpmiddelen voor scholing en ontwikkeling en treedt waarschijnlijk per juli 2020 in werking.

4. Geen dividend of bonus uitkeren over 2020

Bedrijven die de NOW-regeling gebruiken, mogen over 2020 geen dividend of bonus uitkeren. Feitelijk is hier geen sprake van een wijziging, aangezien dit tijdens het eerste NOW steunpakket ook al gold.

5. Korting op subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag verlaagd

De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag daalt van 150% naar 100% van de loonsom. Het gaat hier uiteraard om de loonsom van de werknemers waarvoor de werkgever ontslag aanvraagt in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

6. Bij ontslag van 20 of meer werknemers moeten de vakbonden betrokken worden

Bij een gepland ontslag van 20 of meer werknemers, moeten de belanghebbende vakbonden betrokken worden. Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit NOW 2.0 moet de werkgever met deze vakbonden overeenkomst hebben bereikt over het op handen zijnde bedrijfseconomische ontslag. Wordt deze niet bereikt, dan riskeert de werkgever een korting van 5% korting op het totale subsidiebedrag.

 

Lees ook:

Koolmees voert belangrijke wijzigingen in NOW-regeling door

10 tips om kosten te besparen met de salarisadministratie

 

Hoe helpt Salure?

Salure denkt graag met u mee in deze moeilijke tijd. Wilt u bijvoorbeeld een aanvraag voor de NOW-regeling indienen? Dan kan Salure het SV-loon van de referentiemaand maart middels een analyse aanleveren. Neem voor deze en andere vragen contact op met Salure. Hulp of advies nodig met betrekking tot salarisadministratie? Neem contact op met Salure: 0182 – 543 643 of info@salure.nl.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community