eigenrisicodragerschap ZW en WGA

Eigenrisicodrager worden in 2023? Vraag dit uiterlijk 1 oktober aan

Wil jij volgend jaar eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Vergeet dit dan niet uiterlijk 1 oktober aan te vragen bij de Belastingdienst.

Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de verschillende werknemersverzekeringen. Dit kun je per 1 januari of per 1 juli laten ingaan. Wel moet je dit op tijd aanvragen: minimaal dertien weken van te voren. Kies jij vanaf 1 januari 2023 voor het eigenrisicodragerschap? Dien de aanvraag dan uiterlijk op 1 oktober 2022 bij de Belastingdienst in.

Eigenrisicodrager WGA

De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Deze premie is onderdeel van de gedifferentieerde Whk-premie, die je als werkgever jaarlijks ontvangt. Als eigenrisicodrager hoef je de WGA-premie niet te betalen en betaal je dus een lagere Whk-premie. Je kiest er dan voor om gedurende 10 jaar eventuele WGA-uitkeringen zelf aan de werknemer te betalen. De werknemer heeft hier immers recht op.

Ook ben je als werkgever verantwoordelijk voor de (kosten van) de re-integratie van de werknemer. Het is mogelijk dit risico te herverzekeren.

Aanvraag indienen voor de WGA

Eigenrisicodrager voor de WGA-worden? Dien dan het formulier Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA in bij de Belastingdienst. Ook heb je een bankgarantie van een bank of verzekeraar nodig.

Eigenrisicodrager ZW

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) draag je geen jaarlijkse ZW-premie af aan de Belastingdienst.

Net als de WGA-premie is de ZW-premie onderdeel van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Het eigenrisicodragerschap brengt verschillende verplichtingen ten opzichte van (ex-)werknemers met zich mee.

Denk aan het betalen van de ZW-uitkeringen, het begeleiden bij verzuim en het betalen van de re-integratie. Daarbij wordt je periodiek door het UWV gecontroleerd op het nakomen van deze verplichtingen.

Aanvraag indienen voor de ZW

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Dien dan het formulier Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW in bij de Belastingdienst.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community