na-ww-aansluitend-paww

De PAWW: wat is het en hoe vraag je hem aan in 6 stappen?

Raakt een van je medewerkers arbeidsongeschikt of werkloos? Door middel van de PAWW-regeling zorg je ervoor dat de medewerker na afloop van de WW of WGA een aanvullende uitkering ontvangt. Deze aanvulling moet je als werkgever of branche zelf regelen. Dit loopt dus niet via het UWV. In dit artikel leggen we uit hoe de regeling precies werkt.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Wat is de PAWW-regeling?

  De PAWW-regeling is opgezet voor werknemers die werkloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt en die na het vangnet van de WW of loongerelateerde WGA, nog niet terug aan het werk kunnen gaan.

  Na afloop van de WW of loongerelateerde WGA-uitkeringen kan de medewerker recht hebben op een aanvulling vanuit de Stichting PAWW (SPAWW). Dit staat voor Stichting Private Aanvulling WW & WGA.

  Deze stichting is opgericht in 2016. In dat jaar werd de WW en WGA-uitkering gekort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar.

  Stichting Private Aanvulling WW en WGA zorgt ervoor dat er een extra aanvulling van maximaal 14 maanden mogelijk is voor (ex-)werknemers die aan de voorwaarden voldoen.

  De (ex-)werknemers hebben alleen aanspraak op een aanvulling als de werkgever of bedrijfssector is aangesloten bij de stichting. 

  Wat doet de PAWW?

  De PAWW compenseert de kortere WW en WGA. De WW- en de WGA uitkeringen zijn namelijk veranderd. Zo is de maximale duur van de WW- en WGA uitkeringen 24 maanden geworden. Dit was 38 maanden. Je recht op een WW of WGA wordt door de kortere periode anders berekend. Wanneer je namelijk langer dan 10 jaar werkt, bouw je in plaats van één maand nog maar een halve maand WW op per gewerkt jaar.

  Rekenvoorbeeld

  Persoon A wordt na 16 jaar werken werkloos.

  In de oude situatie zou het betekenen dat persoon A 16 maanden WW krijgt.

  In de nieuwe situatie is het echter anders.

  Zo krijgt persoon A: (10 x 1) + (6 x 0,5) = 13 maanden WW.

  Door de nieuwe situatie heeft persoon A 3 maanden minder lang WW.

  De Private Aanvulling WW en WGA biedt dus een compensatie voor deze 3 maanden.

  Uitvoerders van de regeling

  De regeling wordt uitgevoerd door de volgende uitvoerders:

  1. Een uitvoerder die is aangewezen in een CAO. De centrale uitvoerder is een landelijk fonds genaamd Stichting Private Aanvulling WW en WGA. De stichting heeft een eigen bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van sociale partners en onafhankelijk deskundigen.
  2. De werkgevers die onder die onder een cao vallen, waarin staat dat zij zelf de uitvoering van de regeling verzorgen.
  3. Een (grote) werkgever met een eigen cao, waarin de regeling is opgenomen, of een derde partij die is benoemd als uitvoerder in deze regeling.
  4. De uitvoerder van een derde private partij of overheidswerkgever.

  Wie betaalt de Private Aanvulling WW en WGA?

  De PAWW wordt betaald vanuit de bijdrage van werknemers. De bijdrage van de werknemer wordt ingehouden op het brutoloon. Dit hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken. De werkgevers betalen echter de wettelijke WW-premie.

  Voor wie is de PAWW-uitkering?

  De PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is een aanvullende uitkering voor alle medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten bij stichting PAWW. De uitkering is er voor de werklozen en arbeidsongeschikten die na twee jaar geen recht meer hebben op de wettelijke WW-uitkering of de loongerelateerde WGA (LGU-uitkering).  

  Voorwaarden uitkering

  Een (ex-)werknemer heeft mogelijk recht op een aanvulling van Stichting Private Aanvulling WW en WGA. Om in aanmerking te komen voor de uitkering, moet de werknemer in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  Bij arbeidsongeschiktheid:

  • De werkgever moet aangesloten zijn bij Stichting PAWW wanneer de loongerelateerde WGA-uitkering (LGU-uitkering) van de desbetreffende medewerker afloopt.

  Bij ontslag:

  • De werknemer heeft minimaal 10 jaar gewerkt;
  • Zijn of haar laatste werkgever was aangesloten bij Stichting PAWW op het moment van ontslag;
  • De werknemer heeft aansluitend op dat dienstverband een WW-uitkering ontvangen;
  • De WW stopt binnenkort;
  • Na beëindiging van de WW-uitkering is de ex-werknemer nog steeds werkloos.
   •  

  Hoe werkt de regeling voor werkgevers?

  Werkgevers kunnen zich aanmelden bij Stichting PAWW om de aanvulling te regelen voor hen werknemers. Dit kan ook gedaan worden door sectoren, branches en decentrale CAO-partijen.

  De regeling moet door de werkgever in de arbeidsvoorwaarden of CAO worden geregeld.

  Premie PAWW 2024

  Als de werkgever aangesloten is bij de stichting, wordt op het loon van de werknemer de PAWW-bijdrage ingehouden. De bijdrage is in 2024 0,08% van het brutoloon, gemaximeerd op het maximumpremieloon per maand. De inhouding is hiermee gedaald ten opzichte van wat het in 2023 was. In 2023 was het nog 0,15%. 

  Deze inhouding wordt door de werkgever gestort in het landelijke PAWW-fonds. Dit gebeurt door middel van een periodieke aangifte en afdracht.

  Hoe hoog is de PAWW-uitkering?

  De hoogte van de uitkering wordt berekend door het dagloon te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in de maand en het uitkeringspercentage.

  paww-uitkering-berekening

  Een PAWW aanvragen: zo doe je het in 6 stappen

  Als je werkloos raakt, moet je eerst een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Heb je een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar en zijn de PAWW-afspraken zijn opgenomen in je cao? Dan kom je in aanmerking voor een uitkering na de wettelijke WW- of WGA-periode.

  De 6 stappen voor een PAWW-uitkering

  Stap 1: benodigde documenten voor aanvraag verzamelen
  Voor de aanvraag heb je de volgende documenten nodig:

  - De laatste loonstrook uit het dienstverband waaruit je werkloos werd;
  - Het verzekeringsbericht UWV (deze zie je in Mijn UWV);
  - De voorlaatste uitkeringsspecificatie van WW of loongerelateerde WGA;
  - Het toekenningsbericht in Mijn UWV;
  - Het voorlopige beëindigingsbericht in Mijn UWV.
  Stap 2: account aanmaken
  Om de uitkering aan te vragen moet je een account aanmaken op het werknemersportaal van SPAWW. Aanmelden kan via de volgende link: https://particulier.spaww.nl/Account/Login/Register
  Stap 3: uitkering aanvragen
  Nu je een account hebt, log je in en kun je de PAWW-uitkering aanvragen. Je kunt dit vanaf 1 maand voor het aflopen van je WW- of WGA-uitkering tot uiterlijk een week erna aanvragen.
  Stap 4: bevestiging
  Na het indienen van je aanvraag krijg je een bevestiging per e-mail. Hierin staat wat er verder gebeurt.
  Stap 5: uitkering wordt toegekend
  Als je aanvraag is goedgekeurd, krijg je hiervan bericht. Het verzoek tot toekenning van de PAWW-uitkering is ingewilligd.
  Stap 6: uitbetaling van de uitkering
  Je PAWW-uitkering wordt uitbetaald.

  Overige punten

  De aanvulling vanuit SPAWW is dus voor maximaal 14 maanden. Het wordt namelijk gezien als een overbrugging. Ze adviseren dan ook bij aanvraag van de uitkering alvast de vervolguitkering aan te vragen bij het UWV of gemeente. Dit kan de IOW, IOAW of bijstand zijn.

  FAQ over de PAWW

  Het is niet nodig om de inkomsten van het UWV op te geven die betrekking hebben op de WW- of WGA-uitkering waarop de PAWW-uitkering aansluitend is toegekend. De overige inkomsten die je van het UWV krijgt moeten wel worden opgegeven.

  Als je een PAWW-aanvulling voor WGA ontvangt, ben je vrijgesteld van de verplichting om te solliciteren. Het is echter belangrijk om erop te letten dat je maandelijks het verantwoordingsformulier blijft indienen, ook al ben je vrijgesteld van deze verplichting. Zonder het indienen van dit formulier ontvang je namelijk geen PAWW-uitkering.

   

  *De sollicitatieplicht is alleen van toepassing als je voor de PAWW-aanvulling een WW-uitkering had.

  Op het moment dat je één jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd bent, hoef je geen vakantiedagen meer door te geven in het PAWW-portaal. De reden hiervoor is dat de vakantiedagen die Stichting PAWW toekent, bedoeld zijn om een vrijstelling te krijgen van sollicitatie-activiteiten tijdens je vakanties.

   

  Echter, in het jaar voorafgaand aan je AOW-gerechtigde leeftijd komt je sollicitatieplicht te vervallen en zijn vakantiedagen dus niet meer relevant.

   

  * Om de maandelijkse PAWW-uitkering te ontvangen moet je elke maand het verantwoordingsformulier invullen. Hierin dien je je eventuele inkomsten op te geven.

  Als de opgegeven inkomsten te hoog of te laag blijken te zijn, worden deze later alsnog verrekend. De controle van het inkomen wordt gebaseerd op de gegevens die het UWV achteraf verstrekt aan SPAWW.

  De PAWW-uitkering van stichting PAWW is een particuliere uitkering. Je ontvangt deze uitkering op het moment dat je WW-uitkering is beëindigd. Deze uitkering valt onder code 32 bij de Belastingdienst, omdat het om een particuliere verzekering gaat. Code 32 wordt omschreven als ‘’een uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval’’.

  Hulp nodig bij de salarisadministratie?

  Heb je een vraag over het voeren van je salarisadministratie? Onze payrollspecialisten staan voor je klaar! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze payroll services.

  Deel dit artikel:

  Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

  Deel dit artikel:

  Word gratis lid van onze community!

  Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

  hr-payroll-community

  Word gratis lid van onze community!

  Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

  Word lid van onze HR & Payroll Community!

  hr-payroll-community