stijging minimumuurloon in 2024

Stijging minimumuurloon vanaf 2024

Nederland stapt over van een minimummaandloon naar een minimumuurloon in 2024. Hiermee stijgt het inkomen van medewerkers met een minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur. In dit artikel lees je welke gevolgen dit heeft voor jouw organisatie.

Het is de bedoeling dat het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 wordt ingevoerd. Dit heeft het kabinet vastgelegd in het coalitieakkoord 2021-2025.

Geschiedenis minimumuurloon Nederland

Het wettelijk minimumloon werd in februari 1969 in Nederland geïntroduceerd en gold aanvankelijk voor werknemers van 24 jaar en ouder. Destijds bedroeg het minimumloon 400 gulden (gelijk aan €181.51) per maand en was bedoeld om alle werkenden van een gegarandeerd loon te voorzien. In 1974 werd ook het minimumjeugdloon geïntroduceerd.

Vanaf januari 2023 geldt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en bedraagt €1.934,40 op maandbasis. Of je nu 36 of 40 uur werkt per week, dit minimummaandloon blijft hetzelfde.  

Per 1 januari 2024 gaat het minimumuurloon van kracht, waardoor alle werkenden in Nederland verzekerd zijn van een minimuminkomen per uur en dit verschil te niet wordt gedaan.

Verschil tussen minimumloon en minimumuurloon

Het verschil tussen het minimumloon en het minimumuurloon is dat het minimumloon meestal wordt aangeduid als het minimummaandloon, terwijl het minimumuurloon betrekking heeft op het minimuminkomen dat een werknemer per uur moet ontvangen.

In de situatie van het minimummaandloon kunnen werknemers die 36 en 40 uur per week werken, beide fulltime, hetzelfde minimumloon hebben. Hierdoor moesten werknemers met een 40-urige werkweek voor hetzelfde maandloon meer uren werken.  

Dankzij de invoering van het minimumuurloon zal deze scheve verhouding gecorrigeerd worden. Het minimumloon wordt in 2024 vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek. Werkgevers die een 38- of 40-urige werkweek hanteren als fulltime moeten dus vanaf 2024 hetzelfde minimumuurloon betalen.

Waarom een mimimumuurloon in 2024?

Op dit moment hanteren we in Nederland een minimummaandloon. Dit betekent dat het minimumloon per week en per dag daarvan wordt afgeleid. Omdat het aantal uren in een fulltime week per sector of onderneming kan verschillen, is het minimumuurloon dus niet gelijk. Een versimpeld rekenvoorbeeld:

Bij bedrijf A is een werkweek standaard 36 uur

Als bij bedrijf A een minimummaandloon gehanteerd wordt van € 1.725,-, dan is het loon per uur bij bedrijf A € 11,06.

Bij bedrijf B is een werkweek standaard 40 uur

Bij bedrijf B is er sprake van hetzelfde minimummaandloon van €1.725,- als bij bedrijf A. Echter is het minimumuurloon lager bij bedrijf B, namelijk € 9,95.

Met de nieuwe wet krijgt iedere werknemer recht op hetzelfde minimumuurloon in 2024, ongeacht het aantal gewerkte uren.

Welk effect heeft dit voor de minimumuurlonen in 2024?

Het nieuwe minimumuurloon wordt gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Het bestaande minimummaandloon wordt dus omgerekend naar een uurloon op basis van 36 uur per week. Hierdoor stijgt het gemiddelde minimumloon met 4%. Deze toename hangt af van de normale arbeidsduur per week: hoe langer de normale arbeidsduur per week, hoe hoger de stijging van het minimumloon.

Dit betekent daarmee ook een stijging in de loonkosten voor bepaalde werkgevers. Met name in sectoren zoals de bouw, verhuur en vervoer, waar de standaard fulltime werkweek meer dan 36 uur bevat, nemen de loonkosten toe.

Om hoeveel banen gaat het?

XpertHR schat in dat voor 507 duizend banen in Nederland het minimumloon vanaf 2024 opnieuw bepaald moet worden.

  • In 54% van cao’s ligt de laagste loonschaal op het minimumloon;
  • In 38% van deze cao’s is een arbeidsduur van 36 uur vastgelegd;
  • In 25% van de cao’s bedraagt de werkweek 38 uur; in 14% van de cao’s is dit 40 uur.

Volgens het CBS wordt voor 6,2% van de banen in Nederland het minimumloon betaald. Deze banen worden door relatief iets meer vrouwen (51%) dan mannen uitgevoerd, waarbij het met name om jongeren onder de 25 jaar gaat, deeltijdbanen, bepaalde tijdscontracten en sectoren zoals verhuur en overige zakelijke diensten, horeca en cultuur, sport en recreatie. 

Minimumuurloon 2024 FAQ

In 2024 blijft het minimummaandloon bestaan als referentiemaandloon bij de aanvraag van uitkeringen.

Door de invoering van het minimumuurloon in 2024 zullen de loonkostensubsidies vanuit de gemeentes opnieuw moeten worden vastgesteld.

Het Lage-inkomensvoordeel zal met ingang van de nieuwe wet ook uitgaan van het minimumuurloon in 2024 op basis van de 36-urige werkweek.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community