stijging minimumuurloon in 2024

Stijging minimumuurloon vanaf 2024

Nederland stapt over van een minimummaandloon naar een minimumuurloon in 2024. Hiermee stijgt het inkomen van medewerkers met een minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur. In dit artikel lees je welke gevolgen dit heeft voor jouw organisatie.

Het wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dit heeft het kabinet vastgelegd in het coalitieakkoord 2021-2025.

Geschiedenis minimumuurloon Nederland

Het wettelijk minimumloon werd in februari 1969 in Nederland geïntroduceerd en gold aanvankelijk voor werknemers van 24 jaar en ouder. Destijds bedroeg het minimumloon 400 gulden (gelijk aan €181.51) per maand en was bedoeld om alle werkenden van een gegarandeerd loon te voorzien. In 1974 werd ook het minimumjeugdloon geïntroduceerd.

Vanaf januari 2023 geldt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en bedraagt €1.934,40 op maandbasis. Of je nu 36 of 40 uur werkt per week, dit minimummaandloon blijft hetzelfde.  

Per 1 januari 2024 gaat het minimumuurloon van kracht, waardoor alle werkenden in Nederland verzekerd zijn van een minimuminkomen per uur en dit verschil te niet wordt gedaan.

Tip: Wil je op de hoogte blijven over dit onderwerp?
Meld je dan gratis aan voor onze HR & Payroll community!

Wat is het wettelijke minimumuurloon in 2024?

Het wettelijke minimumuurloon voor de eerste helft van 2024 is bekend. Het wettelijke minimumuurloon in 2024 is €13,27 voor alle werknemer van 21 jaar of ouder.

De werknemers die jonger zijn dan 21 jaar hebben recht op een percentage van dit minimumloon. Het minimumuurloon is hier voortaan het uitgangspunt voor, in plaats van het minimummaandloon. Werknemers van de leeftijden 18, 19 en 20 jaar met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) arbeidsovereenkomst hebben recht op lagere minimumbedragen.

Bekijk in de tabel hieronder welk minimumuurloon in 2024 van toepassing is bij welke leeftijd:

Leeftijd Percentage Per uur
21 jaar en ouder 100% €13,27
20 jaar 80% €10,62
20 jaar BBL 61,50% €8,16
19 jaar 60% €7,96
19 jaar BBL 52,50% €6,97
18 jaar 50% €6,64
18 jaar BBL 45,50% €6,04
17 jaar 39,50% €5,24
16 jaar 34,50% €4,58
15 jaar 30% €3.98

Het wettelijke minimumuurloon vanaf 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 wordt het bruto minimumuurloon verhoogd naar €13,68, wat een stijging van 3,09% betekent ten opzichte van het vorige bedrag van €13,27 dat sinds 1 januari 2024 van kracht is.

Referentiemaandloon

Het bruto referentiemaandloon is per 1 juli 2024 vastgesteld op €2.313,60. Dit betreft een toename van 3,10%. Sinds de wet op het minimumloon is het referentiemaandloon niet langer de basis voor het minimuminkomen dat werknemers moeten ontvangen.

Het speelt echter nog steeds een cruciale rol bij de bepaling en indexatie van diverse uitkeringen.

Referentiemaandloon

Op 16 april heeft de Eerste Kamer gestemd tegen een extra verhoging van 1,2% van het wettelijk minimumloon. De Tweede Kamer had eerder nog voor deze verhoging gestemd.

Bekijk in de tabel hieronder welke minimumuurloonen vanaf 1 juli 2024 van toepassing zullen zijn bij welke leeftijd:

Leeftijd Percentage Per uur
21 jaar en ouder 100% €13,68
20 jaar 80% €10,94
20 jaar BBL 61,50% €8,41
19 jaar 60% €8,21
19 jaar BBL 52,50% €7,18
18 jaar 50% €6,84
18 jaar BBL 45,50% €6,22
17 jaar 39,50% €5,40
16 jaar 34,50% €4,72
15 jaar 30% €4,10

De impact van het minimumuurloon uitgelegd

De overstap van het minimummaandloon op het minimumuurloon heeft een flinke impact op je HR- en salarisadministratie. Tijdens ons eindejaarswebinar bespraken onze specialisten waar je precies rekening mee moet houden. Kijk het in de video hieronder terug.

Terugkijken: de impact van het minimumuurloon in 2024

In deze video leggen onze experts de gevolgen uit van het nieuwe minimumuurloon voor werkgevers.

Verschil tussen minimumloon en minimumuurloon

Het verschil tussen het minimumloon en het minimumuurloon is dat het minimumloon meestal wordt aangeduid als het minimummaandloon, terwijl het minimumuurloon betrekking heeft op het minimuminkomen dat een werknemer per uur moet ontvangen.

In de situatie van het minimummaandloon kunnen werknemers die 36 en 40 uur per week werken, beide fulltime, hetzelfde minimumloon hebben. Hierdoor moesten werknemers met een 40-urige werkweek voor hetzelfde maandloon meer uren werken.  

Dankzij de invoering van het minimumuurloon zal deze scheve verhouding gecorrigeerd worden. Het minimumloon wordt in 2024 vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek. Werkgevers die een 38- of 40-urige werkweek hanteren als fulltime moeten dus vanaf 2024 hetzelfde minimumuurloon betalen.

Waarom een mimimumuurloon in 2024?

Op dit moment hanteren we in Nederland een minimummaandloon. Dit betekent dat het minimumloon per week en per dag daarvan wordt afgeleid. Omdat het aantal uren in een fulltime week per sector of onderneming kan verschillen, is het minimumuurloon dus niet gelijk. Een versimpeld rekenvoorbeeld:

Bij bedrijf A is een werkweek standaard 36 uur

Als bij bedrijf A een minimummaandloon gehanteerd wordt van € 1.725,-, dan is het loon per uur bij bedrijf A € 11,06.

Bij bedrijf B is een werkweek standaard 40 uur

Bij bedrijf B is er sprake van hetzelfde minimummaandloon van €1.725,- als bij bedrijf A. Echter is het minimumuurloon lager bij bedrijf B, namelijk € 9,95.

Met de nieuwe wet krijgt iedere werknemer recht op hetzelfde minimumuurloon in 2024, ongeacht het aantal gewerkte uren.

Afscheid van minimumloon per maand/week/dag

Met de invoering van het minimumuurloon zullen werkgevers vanaf volgend jaar verplicht zijn om hun werknemers minstens het wettelijk minimumloon per uur te betalen. Er komt een vast minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder. Het minimumjeugdloon per uur voor werknemers tussen 15 en 20 jaar blijft gebaseerd op een percentage van dit vaste uurloon, wat vergelijkbaar is met het huidige systeem.

Welk effect heeft dit op de minimumuurlonen in 2024?

Het nieuwe minimumuurloon wordt gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Het bestaande minimummaandloon wordt dus omgerekend naar een uurloon op basis van 36 uur per week. Hierdoor stijgt het gemiddelde minimumloon met 4%. Deze toename hangt af van de normale arbeidsduur per week: hoe langer de normale arbeidsduur per week, hoe hoger de stijging van het minimumloon.

De overgang naar een minimumuurloon in Nederland belooft aanzienlijke veranderingen in het loonbeleid, met gevolgen voor werkgevers, werknemers en degenen die afhankelijk zijn van sociale uitkeringen en subsidies. Bereid je als werkgever dus voor op deze veranderingen en zorg dat je aan de nieuwe wettelijke eisen voldoet. Hier zijn een aantal veranderingen waar je rekening mee moet houden: 

Gelijk minimumuurloon voor iedereen

Het nieuwe minimumuurloon geldt voor elke werknemer met dezelfde leeftijd, ongeacht de branche of sector waarin ze werken. Het wordt vastgesteld op basis van een voltijdsdienstverband van 36 uur per week. Dit betekent dat werknemers die momenteel het minimumloon verdienen en meer dan 36 uur per week werken, een loonsverhoging kunnen verwachten. Voor werkgevers kan dit leiden tot aanzienlijk hogere loonkosten.

Herberekening van salarisschalen

Werkgevers zullen salarisschalen moeten herberekenen op basis van het nieuwe minimumloon per uur. In de video bovenaan dit artikel leggen we uit hoe dit werkt. 

Verplichte vermelding op loonstroken

Vanaf 2024 moet het geldende wettelijke minimumloon per uur op de loonstroken van werknemers worden vermeld. Dit zal zowel transparantie als naleving bevorderen.

Wanneer is de Indexering van minimumuurloon?

Het wettelijk minimumloon per uur zal elk jaar per 1 januari en 1 juli opnieuw worden geïndexeerd. 

Het referentiemaandloon is benodigd voor de vaststelling van uitkeringen

Het zogeheten referentiemaandloon is afgeleid van het wettelijke minimumuurloon dat vanaf 2024 geldt. Het referentiemaandloon wordt in 2024 niet meer gebruikt als basis voor het minimumloon in loondienst. Daarentegen wordt het straks nog wel gebruikt bij het vaststellen van de indexatie van diverse uitkeringen.

Wat is het referentiemaandloon in 2024?

Voor de periode januari tot en met juni 2024 is een referentiemaandloon vastgesteld van €2.069,40. Ten opzichte van het halfjaar ervoor is dit een stijging van 3,73%.  

Om hoeveel banen gaat het?

XpertHR schat in dat voor 507 duizend banen in Nederland het minimumloon vanaf 2024 opnieuw bepaald moet worden.

  • In 54% van cao’s ligt de laagste loonschaal op het minimumloon;
  • In 38% van deze cao’s is een arbeidsduur van 36 uur vastgelegd;
  • In 25% van de cao’s bedraagt de werkweek 38 uur; in 14% van de cao’s is dit 40 uur.

Volgens het CBS wordt voor 6,2% van de banen in Nederland het minimumloon betaald. Deze banen worden door relatief iets meer vrouwen (51%) dan mannen uitgevoerd, waarbij het met name om jongeren onder de 25 jaar gaat, deeltijdbanen, bepaalde tijdscontracten en sectoren zoals verhuur en overige zakelijke diensten, horeca en cultuur, sport en recreatie. 

Minimumuurloon 2024 FAQ

In 2024 blijft het minimummaandloon bestaan als referentiemaandloon bij de aanvraag van uitkeringen.

Door de invoering van het minimumuurloon in 2024 zullen de loonkostensubsidies vanuit de gemeentes opnieuw moeten worden vastgesteld.

Het Lage-inkomensvoordeel zal met ingang van de nieuwe wet ook uitgaan van het minimumuurloon in 2024 op basis van de 36-urige werkweek.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community