Terug naar het overzicht

Het wettelijke minimumuurloon stijg per 1 januari 2024

Stijging minimumuurloon vanaf 2024

In 2024 stapt Nederland over van een minimummaandloon naar een minimumuurloon. Hiermee stijgt het inkomen van medewerkers met een minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur. In dit artikel lees je welke gevolgen dit heeft voor jouw organisatie.

Het is de bedoeling dat het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 wordt ingevoerd. Dit heeft het kabinet vastgelegd in het coalitieakkoord 2021-2025.

Waarom een mimimumuurloon in 2024?

Op dit moment hanteren we in Nederland een minimummaandloon. Dit betekent dat het minimumloon per week en per dag daarvan wordt afgeleid. Omdat het aantal uren in een fulltime week per sector of onderneming kan verschillen, is het minimumuurloon dus niet gelijk. Een versimpeld rekenvoorbeeld:

Bij bedrijf A is een werkweek standaard 36 uur

Als bij bedrijf A een minimummaandloon gehanteerd wordt van € 1.725,-, dan is het loon per uur bij bedrijf A € 11,06.

Bij bedrijf B is een werkweek standaard 40 uur

Bij bedrijf B is er sprake van hetzelfde minimummaandloon van €1.725,- als bij bedrijf A. Echter is het minimumuurloon lager bij bedrijf B, namelijk € 9,95.

Met de nieuwe wet krijgt iedere werknemer recht op hetzelfde minimumuurloon in 2024, ongeacht het aantal gewerkte uren.

Welk effect heeft dit voor de minimumuurlonen in 2024?

Het nieuwe minimumuurloon wordt gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Het bestaande minimummaandloon wordt dus omgerekend naar een uurloon op basis van 36 uur per week. Hierdoor stijgt het gemiddelde minimumloon met 4%. Deze toename hangt af van de normale arbeidsduur per week: hoe langer de normale arbeidsduur per week, hoe hoger de stijging van het minimumloon.

Dit betekent daarmee ook een stijging in de loonkosten voor bepaalde werkgevers. Met name in sectoren zoals de bouw, verhuur en vervoer, waar de standaard fulltime werkweek meer dan 36 uur bevat, nemen de loonkosten toe.

Hoe zit het met..

Uitkeringen en minimumuurloon in 2024?

Voor uitkeringen blijft het minimummaandloon bestaan als referentiemaandloon.

Het minimumuurloon en loonkostensubsidies in 2024?

De loonkostensubsidies vanuit gemeentes zullen opnieuw moeten worden vastgesteld.

Het lage inkomensvoordeel (LIV) en het minimumuurloon in 2024?

Het Lage-inkomensvoordeel zal met ingang van de nieuwe wet ook uitgaan van het minimumuurloon in 2024 op basis van de 36-urige werkweek.

Om hoeveel banen gaat het?

XpertHR schat in dat voor 507 duizend banen in Nederland het minimumloon vanaf 2024 opnieuw bepaald moet worden.

  • In 54% van cao’s ligt de laagste loonschaal op het minimumloon;
  • In 38% van deze cao’s is een arbeidsduur van 36 uur vastgelegd;
  • In 25% van de cao’s bedraagt de werkweek 38 uur; in 14% van de cao’s is dit 40 uur.

Volgens het CBS wordt voor 6,2% van de banen in Nederland het minimumloon betaald. Deze banen worden door relatief iets meer vrouwen (51%) dan mannen uitgevoerd, waarbij het met name om jongeren onder de 25 jaar gaat, deeltijdbanen, bepaalde tijdscontracten en sectoren zoals verhuur en overige zakelijke diensten, horeca en cultuur, sport en recreatie. 

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Ontdek onze laatste artikelen

Het wettelijke minimumuurloon stijg per 1 januari 2024

Stijging minimumuurloon vanaf 2024

In 2024 stapt Nederland over van een minimummaandloon naar een minimumuurloon. Hiermee stijgt het inkomen van medewerkers met een minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur. In dit artikel lees je welke gevolgen dit heeft voor jouw organisatie.

Lees verder »


Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.