Notificatieplicht

Is uw organisatie voorbereid op de notificatieplicht?

Dienstverrichters die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten hun komst vanaf 1 maart 2020 melden bij het online meldloket Posted Workers van het Ministerie van SZW. Deze verplichting is beter bekend als de notificatieplicht. Werkzaamheden die vóór 1 maart zijn gestart, hoeven niet te worden gemeld.

Welke medewerkers vallen hieronder?

Met de term ‘dienstverrichters’ bedoelt de wetgever zelfstandigen en werkgevers met in Nederland gedetacheerd personeel afkomstig uit een EER-land of Zwitserland. De dienstverrichter moet in de melding onder meer aangeven bij welke opdrachtgever (dienstontvanger) in Nederland hij de werkzaamheden gaat verrichten. Verder moet de dienstverrichter de aard, locatie en duur van het werk vermelden en aangeven welke gedetacheerde werknemers erbij zijn betrokken.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Ook voor de dienstontvanger heeft de notificatieplicht gevolgen. De opdrachtgever in Nederland moet namelijk controleren of de dienstverrichter de juiste gegevens op de correcte manier heeft gemeld bij het meldpunt.

De notificatieplicht vloeit voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet bepaalt dat in Nederland gedetacheerde werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals onder meer het wettelijk minimumloon, voldoende rusttijd en veilige arbeidsomstandigheden.

Hoe zit het met controles?

De Inspectie SZW controleert op de naleving van de notificatieplicht en de arbeidsvoorwaarden voor de betrokken werknemers. Als een dienstverrichter niet aan de notificatieplicht voldoet, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Overigens geldt de meldplicht niet voor alle sectoren en in Nederland gedetacheerde werknemers. Meer informatie over de meldplicht vindt u op de website postedworkers.nl.

Mogelijk heeft de notificatieplicht ook gevolgen voor uw organisatie. Salure adviseert u om, in aanloop naar 1 maart, een inventarisatie te maken van de mogelijke veranderingen waar uw organisatie mee te maken krijgt. Onze experts staan voor u klaar om u verder te helpen.

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community