Notificatieplicht

Is uw organisatie voorbereid op de notificatieplicht?

Dienstverrichters die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten hun komst vanaf 1 maart 2020 melden bij het online meldloket Posted Workers van het Ministerie van SZW. Deze verplichting is beter bekend als de notificatieplicht. Werkzaamheden die vóór 1 maart zijn gestart, hoeven niet te worden gemeld.

Welke medewerkers vallen hieronder?

Met de term ‘dienstverrichters’ bedoelt de wetgever zelfstandigen en werkgevers met in Nederland gedetacheerd personeel afkomstig uit een EER-land of Zwitserland. De dienstverrichter moet in de melding onder meer aangeven bij welke opdrachtgever (dienstontvanger) in Nederland hij de werkzaamheden gaat verrichten. Verder moet de dienstverrichter de aard, locatie en duur van het werk vermelden en aangeven welke gedetacheerde werknemers erbij zijn betrokken.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Ook voor de dienstontvanger heeft de notificatieplicht gevolgen. De opdrachtgever in Nederland moet namelijk controleren of de dienstverrichter de juiste gegevens op de correcte manier heeft gemeld bij het meldpunt.

De notificatieplicht vloeit voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet bepaalt dat in Nederland gedetacheerde werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals onder meer het wettelijk minimumloon, voldoende rusttijd en veilige arbeidsomstandigheden.

Hoe zit het met controles?

De Inspectie SZW controleert op de naleving van de notificatieplicht en de arbeidsvoorwaarden voor de betrokken werknemers. Als een dienstverrichter niet aan de notificatieplicht voldoet, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Overigens geldt de meldplicht niet voor alle sectoren en in Nederland gedetacheerde werknemers. Meer informatie over de meldplicht vindt u op de website postedworkers.nl.

Mogelijk heeft de notificatieplicht ook gevolgen voor uw organisatie. Salure adviseert u om, in aanloop naar 1 maart, een inventarisatie te maken van de mogelijke veranderingen waar uw organisatie mee te maken krijgt. Onze experts staan voor u klaar om u verder te helpen.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community