klantreview advies

WNRA: van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Wat betekent de WNRA voor u?
Vanaf 1 januari 2020 krijgt het openbaar onderwijs (zowel primair als voortgezet) te maken met de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste verandering in deze wet: de publiekrechtelijke akte van aanstelling wordt vervangen door een civielrechtelijke akte van benoeming (een arbeidsovereenkomst). Werknemers in het openbaar onderwijs vallen vanaf dat moment dus onder het civiele arbeidsrecht. Wat betekent dit in de praktijk en welke veranderingen kunt u verwachten in AFAS? Salure zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Van eenzijdige aanstelling naar tweezijdige arbeidsovereenkomst

Neemt u als werkgever in het openbaar onderwijs een nieuwe leerkracht of ondersteunend personeel in dienst? Dan gebeurt dat nu nog per eenzijdige aanstelling: de werkgever overhandigd een contract en de werknemer tekent dit contract. De WNRA brengt hier verandering in. Vanaf 1 januari 2020 is voor het in dienst nemen van onderwijspersoneel een tweezijdige arbeidsovereenkomst vereist. Makkelijker uitgelegd: de WNRA stelt de handtekening van de werkgever én de werknemer verplicht voor een geldige arbeidsovereenkomst.

Bestaande aktes van aanstelling in het openbaar onderwijs worden per 1 januari 2020 automatisch en van rechtswege omgezet in een akte van benoeming, die in het bijzonder onderwijs al gangbaar is. Het effect: een gelijkschakeling van arbeidscontracten in het bijzonder en openbaar onderwijs. Hierdoor geldt per 2020 in de hele onderwijssector hetzelfde wettelijke kader voor arbeidsovereenkomsten.

De aanzegplicht

Een belangrijk gevolg van het nieuwe arbeidsrechtelijke regime is dat de aanzegplicht vanaf 1 januari 2020 ook voor openbare onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs gaat gelden. Dat betekent dat de werkgever de werknemer minimaal één maand voor de einddatum van een tijdelijke arbeidsovereenkomst op de hoogte moet stellen of de arbeidsrelatie wordt voortgezet.

En dan ook nog even dit: de WAB

Naast de WNRA brengt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), ingangsdatum is ook 1 januari 2020, ook de nodige veranderingen in het onderwijs teweeg. Hieronder een aantal belangrijke zaken die we u niet willen onthouden.

Ketenbepaling voor invalkrachten onderwijs van cao naar wet

Op dit moment is bij cao geregeld dat de ketenbepaling niet van toepassing is op invalkrachten die onderwijspersoneel vervangen binnen het openbaar onderwijs. Dat verandert. In de WAB is namelijk wettelijk vastgelegd dat invallers die een zieke leerkracht vervangen in het openbaar onderwijs niet meer onder de ketenregeling vallen.

Een blijvertje: de Ufo-premie

De gedifferentieerde WW-premie die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden, is niet van toepassing op het openbaar onderwijs. Hier blijft namelijk de huidige Ufo-premie in ongewijzigde vorm van kracht.

De WNRA en AFAS

De ingrijpende wijzigingen die de WNRA teweegbrengt, hebben uiteraard ook gevolgen voor de inrichting van AFAS. U leest hier de belangrijkste.

Standaard arbeidsovereenkomst vanuit PO- en VO-Raad

In het kader van de WNRA komen de PO-Raad en VO-Raad met een standaard arbeidsovereenkomst. Voordeel hiervan is dat de meeste eisen waar de nieuwe arbeidsovereenkomsten aan moeten voldoen, al in het contract zijn verwerkt. Onderwijsinstellingen hoeven het wiel dus niet opnieuw uit te vinden. Deze overeenkomst zal daarna nog moeten worden voorzien van de specifieke gegevens van de onderwijsorganisatie.

AFAS neemt de standaard arbeidsovereenkomst van de beide onderwijsraden over vanaf Profit 14. Dit is in belangrijke mate op initiatief van Salure gebeurd. De nieuwe AFAS-update wordt naar verwachting in het begin van 2020 uitgerold.

Digitaal ondertekenen in AFAS

Het tweezijdig ondertekenen van de nieuwe arbeidsovereenkomsten, kan op dit moment al digitaal in AFAS. Beschikt u nog niet over deze handige en noodzakelijke functionaliteit? Salure implementeert digitaal ondertekenen van arbeidsovereenkomsten tegen gereduceerd tarief in uw AFAS-omgeving.

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community