zwangerschapsverlof-berekenen

Zwangerschapsverlof berekenen

Met deze rekentool kun je het zwangerschapsverlof berekenen. Je ziet direct wanneer het zwangerschapsverlof ingaat en wanneer het bevallingsverlof eindigt.  

 

Onderstaande berekening gaat uit van een bevallingsverloop zonder bijzonderheden. Bij specifieke omstandigheden zoals ziekte, vroeggeboorte of meerlingen zijn andere regels van toepassing. Aan deze tool kunnen verder geen rechten worden ontleend.

Tip: bekijk ook alle veelgestelde vragen over het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof berekenen: veelgestelde vragen

Werkneemsters mogen vanaf zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum zwangerschapsverlof opnemen. Het zwangerschapsverlof moet uiterlijk vier weken voor de uitgerekende datum worden opgenomen.

Het zwangerschapsverlof begint 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum en duurt tot de dag van de bevalling. Daarna begint het bevallingsverlof, dat minimaal 10 weken duurt. In totaal heeft de moeder recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Het zwangerschapsverlof eindigt na de dag van de bevalling. Vervolgens gaat het bevallingsverlof in, zoals hierboven is uitgelegd.

(Aanstaande) moeders hebben in totaal recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. De verlofperiode kan langer zijn, bijvoorbeeld wanneer het kind later dan de uitgerekende datum geboren wordt. In dat geval wordt het aantal dagen dat de baby later geboren is (dan de uitgerekende datum) opgeteld bij het totaal van 16 weken.

Na de bevalling heeft de moeder altijd recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft de moeder recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dus wanneer een moeder 4 weken zwangerschapsverlof heeft opgenomen, heeft zij nog recht op minimaal 12 weken bevallingsverlof.

 

Flexibel opnemen van bevallingsverlof

Na de bevalling is de moeder verplicht om 6 weken aaneengesloten op te nemen na de bevalling. De rest van het bevallingsverlof mag zij in overleg met de werkgever over een periode van 30 weken flexibel opnemen. 

 

Zij kan ervoor kiezen om 1 of meer dagen per week te gaan werken. Of een aantal weken volledig te gaan werken en dan de rest van het verlof flexibel op te nemen. 

 

Dit moet je uiterlijk 3 weken nadat het bevallingsverlof is ingegaan overleggen met de werknemer. Je mag het verzoek alleen afwijzen als daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Uiterlijk 2 weken nadat de werknemer het verzoek heeft ingediend moet er een reactie gegeven zijn. 

Het zwangerschapsverlof is het verlof dat de moeder opneemt vóór de bevalling. Het bevallingsverlof gaat in op de dag ná de bevalling.

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZo) tijdens het zwangerschapsverlof wordt vergoed door het UWV. Deze uitkering bedraagt 100% van het salaris (maximumdagloon). Als werkgever vraag je de zwangerschapsuitkering aan tussen de 4 en 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof bij het UWV. In de praktijk betaalt meestal de werkgever het salaris door tijdens het zwangerschapsverlof en ontvangt de werkgever de uitkering van het UWV.

Bij tweelingen (of meerlingen) gelden andere regels omtrent het zwangerschapsverlof. Moeders van een tweeling mogen in totaal 20 weken verlof opnemen. Hierbij gaat het zwangerschapsverlof 10 tot 8 weken voor de uitgerekende datum in.

Wil je de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder van een tweeling of meerling uitrekenen? Dan moet je er rekening mee houden dat de moeder altijd recht heeft op minimaal 10 weken bevallingsverlof vanaf de datum waarop het jongste kind geboren is.  

De moeder heeft na het zwangerschaps- en bevallingsverlof recht op 26 weken ouderschapsverlof. Hiervan worden 9 weken betaald door het UWV (voor 70% van het dagloon) wanneer deze worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken ouderschapsverlof zijn onbetaald en mogen worden opgenomen tot 8 jaar na de geboorte.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community