Terug naar het overzicht

Aanpassingen verlof en arbeidstijden

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden afgelopen week goedgekeurd. Zodra ook de Eerste Kamer akkoord geeft, dan worden vier soorten verlof aangepast in de Wet arbeid en zorg.

Onder de nieuwe regeling vallen het ouderschapsverlof, het zorgverlof, het bevallingsverlof en het kraamverlof. Administrateurs, werknemers en werkgevers krijgen te maken met flexibelere verlofperiodes.

Zorgverlof
Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel accepteert, dan kunnen werknemers in 2015 meer zorgverlof opnemen voor meerdere personen. Op dit moment mag er alleen verlof aangevraagd worden als het gaat om een levensbedreigende ziekte. Met de aanpassing mag er zowel kort- als langdurend verlof opgenomen worden voor zieke familieleden of personen uit de naast omgeving. Daarnaast bepaalt de werknemer zelf hoe het verlof over een jaar wordt verspreid. Er gelden geen beperkingen meer.

Bevallingsverlof
Ook het bevallingsverlof wordt flexibeler. Hoewel de duur van het verlof hetzelfde blijft, kunnen werknemers voor een langere periode deeltijdverlof aanvragen. Vrouwen die bevallen zijn van een meerling, krijgen vier weken extra bevallingsverlof. Een langere verlofperiode geldt ook voor werknemers waarvan het kind in het ziekenhuis moet blijven. Het uitgangspunt is dat moeder en kind tien weken samen thuis moeten kunnen doorbrengen, voordat de moeder weer aan het werk moet.

Kraamverlof
Na de bevalling krijgen de partners recht op drie extra verlofdagen. Deze drie onbetaalde dagen zijn een voorschot op het ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof
Met de nieuwe regeling mogen werknemers direct na het in dienst treden ouderschapsverlof aanvragen. Nu moet een werknemer minimaal een jaar in dienst zijn voordat hij/zij recht krijgt op ouderschapsverlof. Een andere aanpassing is dat werknemers zelf kunnen bepalen hoe zij het verlof willen opnemen. De mogelijkheid is er om meer dan 50% van de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof op te nemen en het verlof straks in meer dan zes perioden op te delen. Dat kan nu alleen met goedkeuring van de werkgever.

 


Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.