wat zijn adv- en atv-dagen?

Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-dagen zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen. In dit artikel leggen we uit wat ADV- en ATV-dagen precies zijn en wat het verschil tussen deze twee begrippen is.

Wat zijn ADV-dagen?

De ADV betekenis is Arbeidsduurverkorting. ADV-uren zijn uren die een werknemer extra werkt bovenop zijn of haar normale werkweek. Het idee achter ADV-uren is dat werknemers door deze extra uren vrij te nemen, meer tijd hebben voor ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. ADV-uren worden vaak toegepast in sectoren waar sprake is van zwaar of onregelmatig werk, zoals in de zorg, de bouw of de industrie. 

In de praktijk werkt het als volgt: een werknemer werkt bijvoorbeeld 40 uur per week, maar heeft in zijn of haar contract afgesproken om 2 uur per week extra te werken als ADV-uren. Aan het einde van het jaar heeft de werknemer dan 104 extra uren opgebouwd die hij of zij kan opnemen als ADV-dagen.

Kun je ADV-uren uitbetalen?

Ja, het is mogelijk om ADV-uren uit te betalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een werknemer zijn of haar ADV-uren niet kan opnemen vanwege drukte op het werk of als de werknemer het dienstverband beëindigt voordat alle opgebouwde ADV-uren zijn opgenomen.

Het uitbetalen van ADV-uren wordt meestal geregeld in de cao of het arbeidscontract. In sommige gevallen kan een werknemer er ook voor kiezen om een deel van zijn of haar ADV-uren uit te laten betalen in plaats van vrij te nemen.

Het bedrag dat wordt uitbetaald per ADV-uur kan verschillen per cao of arbeidscontract. Meestal is het bedrag gelijk aan het reguliere uurloon, maar in sommige gevallen kan het bedrag hoger of lager zijn. Het is wel belangrijk om te realiseren dat het uitbetalen van ADV-uren gevolgen kan hebben voor de belastingen en sociale premies die worden afgedragen.

ADV-uren worden namelijk gezien als loon, en hierover moet belasting en premies worden afgedragen. Ook kan het uitbetalen van ADV-uren van invloed zijn op eventuele toeslagen die de werknemer ontvangt.

Kun je ADV-uren meenemen naar volgend jaar?

Of het mogelijk is om ADV-uren mee te nemen naar het volgende jaar hangt af van de regels die zijn vastgelegd in de cao of het arbeidscontract. In sommige gevallen is het mogelijk om ADV-uren mee te nemen naar het volgende jaar, terwijl in andere gevallen de ADV-uren aan het einde van het jaar vervallen. Als het mogelijk is om ADV-uren mee te nemen naar het volgende jaar, dan gelden er vaak wel beperkingen.

Zo kan het zijn dat er een maximum aantal ADV-uren is dat kan worden meegenomen, of dat de ADV-uren binnen een bepaalde periode moeten worden opgenomen om te voorkomen dat werknemers te lang wachten met het opnemen van hun vrije dagen.

Wat zijn ATV-dagen?

De ATV betekenis is Arbeidstijdverkorting. ATV-uren werken op een vergelijkbare manier als ADV-uren, maar zijn vaak breder toepasbaar. Bij ATV-uren gaat het erom dat werknemers extra dagen of uren vrij kunnen nemen, bovenop hun normale vakantiedagen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het werken van kortere dagen of het werken van een vast aantal extra uren per week.

In de praktijk kan een werknemer bijvoorbeeld 40 uur per week werken, maar in zijn of haar contract afspreken om één dag per week korter te werken en dus één dag per week ATV op te bouwen. Aan het einde van het jaar heeft de werknemer dan 52 extra dagen opgebouwd die hij of zij kan opnemen als ATV-dagen.

Kun je ATV-dagen uitbetalen?

Ja, het is ook mogelijk om ATV-dagen uit te betalen. ATV-uren zijn extra vrije dagen die een werknemer opbouwt bovenop het reguliere aantal vakantiedagen. Deze vrije dagen worden betaald door de werkgever en kunnen in sommige gevallen ook worden uitbetaald. Het uitbetalen van ATV-uren werkt in principe hetzelfde als het uitbetalen van de ADV-uren.

Wat zijn de verschillen tussen ADV- en ATV-uren?

Het belangrijkste verschil tussen ADV- en ATV-dagen is dat ADV-uren vaak sectorgebonden zijn en vooral gebruikt worden in sectoren waar sprake is van zwaar of onregelmatig werk. ATV-uren zijn daarentegen breder toepasbaar en worden vaak toegepast in sectoren waar sprake is van een hoge werkdruk. Een ander verschil is dat ADV-uren vaak worden opgebouwd door wekelijks extra uren te werken, terwijl ATV-uren op verschillende manieren opgebouwd kunnen worden, zoals door kortere werkdagen, langere werkweken of door het werken van een vast aantal extra uren per week.

Inmiddels weet je dus de betekenis van zowel ADV-uren als ATV-uren. Ze zijn immers beide bedoeld om werknemers extra tijd te geven voor ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Het belangrijkste verschil tussen beide begrippen is echter dat ADV-dagen vooral gebruikt worden in sectoren waar sprake is van zwaar of onregelmatig werk, terwijl ATV-dagen breder toepasbaar zijn.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community