HR-administratie

Arbeidsovereenkomst: Welke zijn er en hoe werkt het?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin afspraken zijn vastgelegd over het verrichten van arbeid in ruil voor een beloning. Dit kan zowel een mondelinge als schriftelijke overeenkomst zijn.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Partijen: De namen en adresgegevens van de werkgever en werknemer.
  • Functie: De functie die de werknemer gaat uitoefenen.
  • Arbeidsduur: De omvang van de werkweek en eventuele werktijden.
  • Salaris: Het overeengekomen bruto salaris per maand of per uur.
  • Duur van de overeenkomst: De datum van indiensttreding en eventueel de duur van het contract.
  • Vakantiedagen: Het aantal vakantiedagen per jaar.
  • Opzegtermijn: De termijn die zowel de werkgever als de werknemer in acht moet nemen bij opzegging van het contract.

Naast deze verplichte onderdelen kunnen er in een arbeidsovereenkomst ook nog andere afspraken worden vastgelegd, zoals een proeftijd, een concurrentiebeding of een studiekostenregeling.

Waarom is een arbeidsovereenkomst belangrijk?

Een arbeidsovereenkomst is van groot belang voor zowel de werkgever als de werknemer. Het biedt duidelijkheid en zekerheid over de afspraken die zijn gemaakt en voorkomt mogelijke geschillen. Een schriftelijke overeenkomst heeft hierbij de voorkeur, omdat de afspraken dan op papier staan en er geen onduidelijkheid kan ontstaan over wat er precies is afgesproken.

Het is belangrijk om te weten dat een arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig kan worden gewijzigd. Als er veranderingen moeten worden aangebracht in de afspraken, dan moet dit altijd in overleg met de werknemer gebeuren. Als de werknemer hier niet mee instemt, dan kan de werkgever niet zomaar de arbeidsvoorwaarden wijzigen.

Wat is een vast contract?

Een vast contract is een type arbeidscontract waarbij de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is bij de werkgever. Dit betekent dat er geen einddatum is afgesproken en de werknemer dus in principe voor altijd bij de werkgever kan blijven werken. Een vast contract biedt voor de werknemer meer zekerheid en stabiliteit dan tijdelijke contracten, omdat de werknemer bijvoorbeeld niet constant op zoek hoeft te gaan naar een nieuwe baan. 

Een vast contract kan op verschillende manieren tot stand komen. In sommige gevallen krijgt een werknemer direct bij indiensttreding een vast contract aangeboden. In andere gevallen begint een werknemer met een tijdelijk contract en wordt dit na afloop van de overeengekomen periode omgezet in een vast contract.

In een vast contract zijn de arbeidsvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur, vakantiedagen en pensioenregelingen vastgelegd. Deze kunnen niet zomaar gewijzigd worden, tenzij er sprake is van een wijziging in de wetgeving of als hierover nieuwe afspraken worden gemaakt in overleg tussen werkgever en werknemer. Het is belangrijk dat beide partijen zich aan de afspraken houden die zijn vastgelegd in het contract. 

Als een werkgever een werknemer met een vast contract wil ontslaan, dan moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Er moet een geldige reden zijn voor het ontslag en er moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Ook kan er sprake zijn van een ontslagvergoeding, afhankelijk van de reden van het ontslag en de duur van het dienstverband.

Een werknemer met een vast contract heeft in principe recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als een werknemer met een tijdelijk contract of een oproepcontract. 

Vast contract opzeggen

Een vast contract kan op meerdere manieren beëindigd worden. Zo kun je de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van het vast contract, deze is afhankelijk van de duur van het dienstverband en kan variëren van één tot vier maanden.

Als de werkgever het contract wil beëindigen zonder opzegtermijn in acht te nemen, dan kan hij de kantonrechter verzoeken om het contract te ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren van de werknemer. De werkgever moet dan wel een goede reden hebben om het contract te beëindigen en moet dit aantonen bij de rechter. 

Een derde manier om een vast contract te beëindigen is via een vaststellingsovereenkomst. Hierbij worden werkgever en werknemer het samen eens over het ontslag en de beëindiging van het vast contract. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de einddatum van het contract, eventuele ontslagvergoedingen en andere zaken.

Ter conclusie, een arbeidsovereenkomst is een belangrijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin afspraken zijn vastgelegd over het verrichten van arbeid in ruil voor een beloning. Het biedt duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen en voorkomt mogelijke geschillen. Het is daarom van groot belang dat alle afspraken duidelijk en helder worden vastgelegd en dat beide partijen zich aan deze afspraken houden. Vanwege de voordelen van een vast contract willen alle werknemers graag zo’n arbeidsovereenkomst ondertekenen bij hun werkgever.

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community