bespreking arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst: Welke zijn er en hoe werkt het?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin afspraken zijn vastgelegd over het verrichten van arbeid in ruil voor een beloning. Dit kan zowel een mondelinge als schriftelijke overeenkomst zijn.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Partijen: De namen en adresgegevens van de werkgever en werknemer.
  • Functie: De functie die de werknemer gaat uitoefenen.
  • Arbeidsduur: De omvang van de werkweek en eventuele werktijden.
  • Salaris: Het overeengekomen bruto salaris per maand of per uur.
  • Duur van de overeenkomst: De datum van indiensttreding en eventueel de duur van het contract.
  • Vakantiedagen: Het aantal vakantiedagen per jaar.
  • Opzegtermijn: De termijn die zowel de werkgever als de werknemer in acht moet nemen bij opzegging van het contract.

Naast deze verplichte onderdelen kunnen er in een arbeidsovereenkomst ook nog andere afspraken worden vastgelegd, zoals een proeftijd, een concurrentiebeding of een studiekostenregeling.

Waarom is een arbeidsovereenkomst belangrijk?

Een arbeidsovereenkomst is van groot belang voor zowel de werkgever als de werknemer. Het biedt duidelijkheid en zekerheid over de afspraken die zijn gemaakt en voorkomt mogelijke geschillen. Een schriftelijke overeenkomst heeft hierbij de voorkeur, omdat de afspraken dan op papier staan en er geen onduidelijkheid kan ontstaan over wat er precies is afgesproken.

Het is belangrijk om te weten dat een arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig kan worden gewijzigd. Als er veranderingen moeten worden aangebracht in de afspraken, dan moet dit altijd in overleg met de werknemer gebeuren. Als de werknemer hier niet mee instemt, dan kan de werkgever niet zomaar de arbeidsvoorwaarden wijzigen.

Welke voorbeelden van een arbeidsovereenkomst zijn er?

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten die werkgevers kunnen aanbieden aan werknemers, elk met hun eigen kenmerken en voorwaarden. Hieronder vind je de meest voorkomende arbeidsovereenkomsten op een rij.

Bepaalde tijd contract

Een bepaalde tijd contract is een arbeidsovereenkomst voor een afgesproken periode. De einddatum van het contract is vastgesteld en het contract eindigt van rechtswege op die datum, zonder dat opzegging nodig is. Dit type contract wordt vaak gebruikt voor tijdelijk werk, bijvoorbeeld om piekbelastingen op te vangen of om vervanging te bieden bij afwezigheid van een werknemer.

Contract onbepaalde tijd

Een onbepaalde tijd contract heeft geen einddatum en loopt dus door totdat een van de partijen het contract opzegt. Dit type contract biedt werknemers meer zekerheid en stabiliteit omdat het niet eindigt op een bepaalde datum. Het is ook de meest voorkomende vorm van arbeidsovereenkomst.

Oproepcontract

Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer op oproepbasis werkt, wat betekent dat de werkgever alleen vraagt om te werken wanneer er werk beschikbaar is. Het aantal werkuren per week kan variëren en er is geen gegarandeerd minimum aantal werkuren. Dit type contract wordt vaak gebruikt in sectoren zoals horeca, detailhandel en zorg.

Min-max contract

Een min-max contract is een arbeidsovereenkomst waarbij een minimum en maximum aantal werkuren per week is afgesproken. De werknemer is verplicht om het minimum aantal uren te werken, maar kan ook extra uren werken tot het afgesproken maximum. Dit type contract biedt meer zekerheid dan een oproep- of nul-uren contract, maar geeft werkgevers wel de flexibiliteit om het aantal werkuren aan te passen aan de behoeften van het bedrijf.

Nul-uren contract

Een nul-uren contract is vergelijkbaar met een oproepcontract, maar hierbij is er geen vast aantal werkuren per week afgesproken. Dit betekent dat de werknemer alleen werkt wanneer er werk beschikbaar is. De werkgever is niet verplicht om werk te bieden en de werknemer is niet verplicht om werk te accepteren. Dit type contract biedt weinig zekerheid en wordt vaak bekritiseerd vanwege de onzekere arbeidsomstandigheden die het kan creëren.

Master Flexwerk met Payroll expertise training

Verdiep je kennis van flexwerk, CAO/pensioen en WKR met deze uitgebreide training. Haal meer uit de WKR en richt je salarisadministratie slim in.

Wat is een vast contract?

Een vast contract is een type arbeidscontract waarbij de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is bij de werkgever. Dit betekent dat er geen einddatum is afgesproken en de werknemer dus in principe voor altijd bij de werkgever kan blijven werken. Het dienstverband kan tot een einde komen als het door één van beide partijen wordt opgezegd of beëindigd. 

Een vast contract biedt in principe zowel de werknemer als de werkgever zekerheid. Voor de werknemer betekent dit dat hij of zij niet telkens op zoek hoeft naar nieuw werk en kan rekenen op een vast inkomen en arbeidsvoorwaarden. De werkgever weet op zijn beurt dat hij of zij voor een langere periode kan beschikken over een werknemer en dat deze werknemer goed is ingewerkt in de organisatie.

Een vast contract kan op verschillende manieren tot stand komen. In sommige gevallen krijgt een werknemer direct bij indiensttreding een vast contract aangeboden. In andere gevallen begint een werknemer met een tijdelijk contract en wordt dit na afloop van de overeengekomen periode omgezet in een vast contract.

In een vast contract zijn de arbeidsvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur, vakantiedagen en pensioenregelingen vastgelegd. Deze kunnen niet zomaar gewijzigd worden, tenzij er sprake is van een wijziging in de wetgeving of als hierover nieuwe afspraken worden gemaakt in overleg tussen werkgever en werknemer. Het is belangrijk dat beide partijen zich aan de afspraken houden die zijn vastgelegd in het contract. 

Vast contract opzeggen

Wanneer een werknemer een vast contract heeft, kan dit niet zomaar worden opgezegd door de werkgever. De werknemer moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijn en de werkgever moet een goede reden hebben om het contract te beëindigen. 

In sommige gevallen kan er sprake zijn van een ontslagvergoeding voor de werknemer. In een vast contract worden afspraken gemaakt over het salaris, het aantal te werken uren, vakantiedagen, arbeidsvoorwaarden en de opzegtermijn. Deze afspraken zijn bindend voor beide partijen en dienen te worden nagekomen.

Een vast contract kan op meerdere manieren beëindigd worden. Zo kun je de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van het vast contract, deze is afhankelijk van de duur van het dienstverband en kan variëren van één tot vier maanden.

De opzegtermijn voor een werknemer met een vast contract is 1 maand. De opzegtermijn voor de werkgever voor het vaste contract hangt af van de looptijd van de arbeidsovereenkomst. Duurde het vast contract korter dan 5 jaar? De opzegtermijn is dan 1 maand. Hoe langer je in dienst bent, hoe langer de opzegtermijn is.

Als de werkgever het contract wil beëindigen zonder opzegtermijn in acht te nemen, dan kan hij de kantonrechter verzoeken om het contract te ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren van de werknemer. De werkgever moet dan wel een goede reden hebben om het contract te beëindigen en moet dit aantonen bij de rechter. 

Een derde manier om een vast contract te beëindigen is via een vaststellingsovereenkomst. Hierbij worden werkgever en werknemer het samen eens over het ontslag en de beëindiging van het vast contract. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de einddatum van het contract, eventuele ontslagvergoedingen en andere zaken.

Ter conclusie, een arbeidsovereenkomst is een belangrijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin afspraken zijn vastgelegd over het verrichten van arbeid in ruil voor een beloning. Het biedt duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen en voorkomt mogelijke geschillen. Het is daarom van groot belang dat alle afspraken duidelijk en helder worden vastgelegd en dat beide partijen zich aan deze afspraken houden. Vanwege de voordelen van een vast contract willen alle werknemers graag zo’n arbeidsovereenkomst ondertekenen bij hun werkgever.

Let er wel op dat je, door eerder een vast contract aan te bieden, als werkgever een 5% lagere WW-premie betaalt.

Download onze gratis whitepaper voor meer tips om kosten te besparen als werkgever.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community