Terug naar het overzicht

baangerelateerde investeringskorting (BIK)

BIK beloont investerende werkgevers met afdrachtvermindering

Tijdens Prinsjesdag 2020 werd de BIK geïntroduceerd: de Baangerelateerde Investeringskorting. Je hebt deze tijdelijke maatregel misschien al voorbij zien komen in het Salure Prinsjesdag webinar. Op dat moment moest deze regeling nog verder worden uitgewerkt. Inmiddels is duidelijker geworden wat de regeling precies inhoudt. Salure informeert je over de laatste stand van zaken.

 

Investeringskorting in de vorm van een afdrachtvermindering

 

De BIK-maatregel is één van de maatregelen die werkgevers stimuleert om te blijven investeren in bedrijfsmiddelen. Het is een tijdelijke maatregel naast de bestaande, maar specifiekere, investeringsmaatregelen. Denk aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

De BIK is, juist in economisch lastige tijden, van groot belang. De regeling voorziet in een investeringskorting die kan worden verrekend met de af te dragen loonheffing. Daarmee bedoelen we specifiek het bedrag aan loonbelasting/premies volksverzekeringen. Het gaat dus om een fiscaal voordeel in de vorm van een afdrachtvermindering.

Op de korte termijn moet de BIK bijdragen aan het behoud van banen. Op de langere termijn moet de regeling er mede voor zorgen dat werkgevers het bedrijf, door middel van investeringen, zich aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt.

Hoe werkt de BIK?

 

De BIK is specifiek bedoeld voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. De regeling geldt voor investeringen waarbij de werkgever op of na 1 oktober 2020 een investeringsverplichting is aangegaan. Deze investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig betaald zijn. Dit zijn vooralsnog voorlopige data. Binnen 6 maanden na de volledige betaling moet je de investering ook daadwerkelijk gebruiken in je onderneming.

Ook de omvang van de investering is aan eisen gebonden. Zo moet de investering per bedrijfsmiddel minimaal € 1.500 bedragen en € 20.000 per aanvraag. Per kalenderjaar kan een werkgever maximaal vier aanvragen doen voor de BIK.

De uiteindelijke investeringskorting bedraagt 3,9% van het investeringsbedrag voor investeringen tot € 5.000.000. Bij investeringen boven de € 5.000.000 is de korting 1,8% van het investeringsbedrag.

Rekenvoorbeeld 1

 

baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Investering: €25.000.000 aan vrachtwagens

3,9% korting over de eerste €5.000.000 = €195.000

1,8% korting over de overige €20.000.000 = €360.000

Totale korting uit de BIK = €555.000

Kijk voor meer voorbeelden op de website van de Rijksoverheid.

Het verrekenen van de BIK in de loonaangifte

 

De baangerelateerde investeringskorting wordt verrekend met de loonheffing op de loonaangifte. Het totale bedrag aan loonheffing moet dus hoog genoeg zijn om optimaal te profiteren van de korting.

Dit leggen we uit met het volgende voorbeeld. Stel: een werkgever schaft een aantal machines aan. Het te verrekenen bedrag van deze investering bedraagt €15.600. Er is echter €10.000 aan loonheffing in de loonaangifte opgenomen. Er kan dan slechts €10.000 verrekend worden als afdrachtvermindering in het kader van de BIK. De werkgever profiteert in dit geval dus maar voor (10.000 / 15.600 * 100) = 64,10% van de regeling.

De uitvoering van de BIK ligt in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in samenwerking met de Belastingdienst. 

Rekenvoorbeeld 2

 

Investering: €400.000 aan machines

3,9% korting over €400.000 = €15.600 

Loonheffing in de loonaangifte: €10.000

De werkgever profiteert voor 64,10% van de BIK (€10.000/€15.600*100%)

Hoe helpt Salure?

 

Wil jij ook gebruik maken van de baangerelateerde investeringskorting? Salure voorziet je graag van advies op maat. Zo kunnen onze experts toetsen of er voldoende loonheffing is om optimaal van de BIK te profiteren. Bel 0182 – 543 643 of mail naar info@salure.nl.

.NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.