Terug naar het overzicht

bik regeling awf

Bye bye BIK-regeling: Korting AWf-premie per 1 augustus

De BIK-regeling (baangerelateerde investeringskorting) werd eind 2020 in het leven geroepen, maar wordt alweer ingetrokkenDe aanleiding hiervoor is onzekerheid over de regeling bij de Europese Commissie. Om werkgevers toch tegemoet te komen, wil het kabinet de regeling vervangen door een korting op de AWf-premie. In deze blog lees jwat dit voor jou als werkgever betekent. 

Wat is de BIK-regeling?

De BIK werd vorig jaar met Prinsjesdag als coronamaatregel geïntroduceerd. Het doel hiervan was om werkgevers te stimuleren om in bedrijfsmiddelen te investeren in economisch lastige tijden. De investeringskorting zou 3,9% bedragen voor investeringen tot € 5.000.000. Deze korting zou worden verrekend met de loonheffing op de loonaangifte, een fiscaal voordeel dus. Hier lees je meer over de BIK-regeling 

Europese Commissie keurt BIK-regeling mogelijk af

De Europese Commissie ziet de BIK-regeling mogelijk als ongeoorloofde staatsteun, omdat de regeling alleen voor investeringen in Nederland geldt. Om te voorkomen dat ondernemers later geld met rente moeten terugbetalen, stelt het kabinet voor om de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken.  

Korting AWf-premie verlaagt loonkosten

In plaats van de BIK-regeling komt er per 1 augustus 2021 een korting op de AWf-premie (Algemeen werkloosheidsfonds). De AWf-premie verandert als volgt:

  • De lage AWf-premie zakt van 2,70% naar 0,34% voor vaste arbeidscontracten.
  • De hoge AWf-premie zakt van 7,70% naar 5,34% voor flexibele arbeidscontracten.
 

Op deze manier worden de loonkosten van werkgevers verlaagd. Het idee hierachter is dat de financiële ruimte om te investeren zo toch nog wordt vergroot, wat het oorspronkelijke doel was van de BIK-regeling. 

Wat betekent dit voor werkgevers?

Het kabinet heeft besloten de BIK-regeling in te trekken. Dit betekent concreet dat je, als je sinds 1 januari 2021 hebt geïnvesteerd, geen gebruik kunt maken van de BIK-regeling. Heb je deze al verwerkt in de boekhouding? Dan adviseren wij dat je de kostprijs van je investering weer verhoogt naar het oorspronkelijke bedrag. Heb je als gevolg hiervan een bedrag gereserveerd op de balans voor teruggave van de loonheffing? Dan dien je deze reservering weer te corrigeren. 

Vanaf 1 augustus tot en met 31 december 2021 is er een lagere AWf-premie. AFAS past hier de salarissoftware op aan, zodat automatisch met de juiste percentages wordt gerekend. 

Aanbevolen artikelen

Project MARCH wandelen

Wandelen met een dwarslaesie

Het onmogelijke mogelijk maken. Niet alleen voor onze klanten doen we dit graag, maar ook voor mensen met een dwarslaesie. Salure werkt daarom samen met Project MARCH, gevormd door studenten van de TU Delft, aan een – voor zover bekend – wereldwijd unicum: een dynamisch exoskelet.

Lees verder »


Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.