Terug naar het overzicht

4 vragen die elke werkgever moet stellen over het aanvullend geboorteverlof

Foto: Max Pixel 

In de zomer van 2020 was er goed nieuws voor nieuwe ouders: de verlofregelingen rondom het ouderschapsverlof en het aanvullend geboorteverlof werden uitgebreid. Dankzij het aanvullend geboorteverlof krijgen partners nu meer tijd om door te brengen met hun pasgeboren kind. Voor werkgevers brengt de regeling een aantal aandachtspunten met zich mee. Hoe voer je dit op juiste wijze door in de administratie? Salure zocht het uit en zet de belangrijkste punten voor je op een rijtje.

Ouderverlof: hoe zat het ook alweer?

Het ouderverlof bestaat uit 3 delen. Het geboorteverlof, het aanvullend geboorteverlof en het ouderschapsverlof:

(On)betaald ouderschapsverlof

 
 Voor wie: beide ouders

Wanneertot 8 jaar na de geboorte

Hoelang: 26 x het aantal werkuren per week

Geboorteverlof

 
 Voor wie: partner van de moeder

Wanneer: tot 4 weken na de geboorte
Hoelang: 1 x het aantal werkuren per week

Aanvullend geboorteverlof

 
 Voor wie: partner van de moeder

Wanneer: tot 6 maanden na de geboorte
Hoelang: 5 x het aantal werkuren per week

(On)betaald ouderschapsverlof

Beide ouders hebben recht op (on)betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor ouders van adoptie- en pleegkinderen. Tot 8 jaar na de geboorte mogen beide ouders ouderschapsverlof opnemen. Het verlofsaldo bedraagt in totaal 26 keer het aantal werkuren per week. Voor elk kind heb je recht op ouderschapsverlof. Let op: er kunnen in de cao wel afwijkende voorwaarden zijn vastgelegd over gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Geboorteverlof

Alleen de partner van de moeder heeft recht op geboorteverlof, ook wel bekend als kraamverlof of partnerschapsverlof. Het geboorteverlof wordt betaald door de werkgever en bedraagt één keer het aantal werkuren per week van de partner. Tot vier weken na de geboorte van het kind, heeft de partner recht op geboorteverlof.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 heeft de partner, naast geboorteverlof, ook recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof wordt betaald door het UWV. De duur van het aanvullende geboorteverlof bedraagt vijf keer het aantal werkuren per week en kan tot zes maanden na de geboorte worden opgenomen. Hierbij betaalt het UWV voor de opgenomen verlofuren 70% van het UWV-dagloon van de partner. Let op: de partner moet éérst het geboorteverlof opnemen, voordat het aanvullend geboorteverlof kan worden opgenomen. Het aanvullend geboorteverlof kan niet met terugwerkende kracht worden opgenomen.

Bekijk in de video hieronder de uitleg van het aanvullend geboorteverlof:

Video afspelen

4 vragen die elke werkgever moet stellen over het aanvullend geboorteverlof

Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot de uitbetaling en het opnemen van het aanvullend geboorteverlof. Ook gaan pensioenfondsen verschillend om met het aanvullend geboorteverlof, en moet het worden ingericht in AFAS. Kortom: het administratieve proces rondom het aanvullend geboorteverlof kan ingewikkeld zijn. Hier zijn vier tips voor werkgevers om rekening mee te houden:

Vraag 1: Hoe verloopt de doorbetaling van het aanvullend geboorteverlof?

De manier waarop het aanvullend geboorteverlof moet worden betaald, hangt onder meer af van de toegepaste cao. Op basis van de bepalingen in de cao zijn er vier opties voor het uitbetalen van het aanvullend geboorteverlof.

Optie 1: 70% van het UWV-dagloon wordt betaald, geen extra aanvulling

Zoals hierboven beschreven, betaalt het UWV het aanvullend geboorteverlof, à 70% van het UWV-dagloon van de partner. Dit kan het UWV ofwel rechtstreeks aan de werkgever of de werknemer betalen. Het is raadzaam om te kiezen voor rechtstreekse betaling van de opgenomen verlofuren aan de werknemer. Het UWV betaalt namelijk per vier weken en dit bedrag is altijd inclusief 8% vakantietoeslag.

Optie 2: De werkgever betaalt zelf een percentage van het loon door

In de cao kan zijn vastgelegd dat de werkgever een percentage van het loon zelf doorbetaalt over de opgenomen verlofuren. In de meeste gevallen betreft dit 70% van het loon.

Optie 3: De werkgever betaalt het volledige loon door

In de cao kan ook zijn vastgelegd dat de werkgever het volledige loon doorbetaalt over de opgenomen verlofuren.

Optie 4: De werkgever vult de uitkering aan

Het kan voorkomen dat de werkgever de uitkering van het UWV aanvult. In dit geval betaalt het UWV 70% van het UWV-dagloon. De werkgever vult dit verder aan. De specifieke bepalingen kunnen per cao verschillen.

In het geval van opties 2, 3 en 4 betaalt het UWV de uitkering aan de werkgever en betaal je als werkgever de werknemer door. Hiervoor zijn in AFAS verschillende looncomponenten beschikbaar, ook om de uitkering van het UWV te boeken om in de financiën te verwerken.

Vraag 2: Welke mogelijkheden heeft de werknemer om het verlof op te nemen?

De werknemer heeft een verlofrecht van 5 weken. Dit verlof mag worden opgenomen tot 6 maanden na de geboorte van het kind. Dit kan in één keer worden opgenomen, of wekelijks een bepaald aantal uur.

Vraag 3: Hoe gaan de betrokken pensioenfondsen om het aanvullend geboorteverlof?

Per pensioenfonds verschilt het hoe er met aanvullend geboorteverlof wordt omgegaan. In sommige gevallen blijft het pensioen doorlopen, terwijl in ander gevallen het als onbetaald verlof wordt gezien en het pensioen dus niet doorloopt. Als werkgever zul je dit dus zelf met je pensioenfonds moeten afstemmen.

Voor de grote pensioenfondsen heeft AFAS de nodige aanpassingen al verwerkt. Als je een eigen pensioenregeling hebt, zullen er waarschijnlijk aanpassingen nodig zijn in de pensioenregeling in AFAS.

Vraag 4: Hoe richt ik het aanvullend geboorteverlof in AFAS in?

Vanaf Profit 15 biedt AFAS de mogelijkheid om het aanvullend geboorteverlof in te richten. Het inrichten zelf moet nog wel plaatsvinden. Je kunt InSite zo inrichten dat de werknemer zelf het geboorteverlof kan aanvragen. De werknemer kan zelf via InSite het kind registreren en vervolgens verlof aanvragen. Daarna kan automatisch berekend worden hoeveel verlofrecht er is en kan dit worden toegekend.

Hoe helpt Salure?

De consultants van Salure staan voor je klaar om het aanvullend geboorteverlof naar wens in te richten. Hierbij combineren de experts kennis van de toepasselijke wetgeving en AFAS om tot een optimale inrichting in jouw AFAS-omgeving te komen. Bel 0182 – 543 643 of mail naar info@salure.nl.

Vergroot je HR- en Payrollkennis:

Project MARCH wandelen

Wandelen met een dwarslaesie

Het onmogelijke mogelijk maken. Niet alleen voor onze klanten doen we dit graag, maar ook voor mensen met een dwarslaesie. Salure werkt daarom samen met Project MARCH, gevormd door studenten van de TU Delft, aan een – voor zover bekend – wereldwijd unicum: een dynamisch exoskelet.

Lees verder »


Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.