Terug naar het overzicht

AFAS Profit 15 payroll

6 manieren waarop Profit 15 Payroll makkelijker maakt

Profit 15 komt eraan! In de loop van juni 2020 wordt de AFAS-update geleidelijk uitgerold. Er zijn weer een flink aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Welke? Salure zocht het uit. Vanwege het grote aantal wijzigingen in Profit-15 beperken we ons in dit artikel alleen tot de belangrijkste wijzigingen in Payroll.

1. Sneller inzicht in loonberekening door aanpassing 5-schermenstrook

De 5-schermenstrook is op een aantal punten gewijzigd, waardoor u sneller en beter inzicht krijgt in de loonberekening. Dit kan vanaf Profit 15:

  • Dubbelklikken op correctieregels;
  • Dubbelklikken op looncomponent;
  • Inzicht in de aangepaste waarden krijgen door de nieuwe knop Parameters.

Als u dubbelklikt op een correctieregel, ziet u direct wat de correctie inhoudt en hoe dit zijn weerslag heeft op de loonberekening. Als u dubbelklikt op een looncomponent, ziet u vanaf Profit 15 welke parameters zijn gebruikt om het component te berekenen en de wijze waarop het is berekend.

Zo is het vanaf Profit 15 mogelijk om te dubbelklikken op correctieregels, waardoor u gelijk ziet wat de correctie inhoudt. Verder kunt u met de nieuwe knop Parameters en in het Parameterlogboek zien wie welke wijziging wanneer heeft doorgevoerd.

2. Uw pensioenaangifte APG controleren vóór accordering

Vanaf Profit 15 kunt u de pensioenaangifte APG controleren voordat u deze accordeert. Dit stelt u in staat om eventuele (technische) fouten nog vóór het accorderen op te lossen.

3. Extra filter in standenregister om gegevens vooraf te filteren

Het standenregister wordt vaak gebruikt om bepaalde gegevens op persoonsniveau te controleren. Vooral bij grote bedrijven duurt het inladen van het standenregister vaak lang. Vanaf Profit 15 is het daarom mogelijk om al vóór het inladen de gewenste gegevens te filteren. Dat kan via een scherm dat is tussengevoegd tussen het instellen van uw standenregister. U kunt hier onder meer filteren op looncomponent.

4. Optimalisatie payroll auditor

In de payroll auditor kan vanaf Profit 15 het veld Reden Payroll Audit Negeren worden toegevoegd. In dit veld kunt (of moet, afhankelijk van de gekozen instellingen) u aangeven met welke reden u de payroll auditor negeert. Als de payroll auditor elke maand terugkomt terwijl dat in een gegeven situatie niet nodig is, kunt u kiezen voor de optie controle uitzetten. U kiest dan op welk niveau (cao, werkgever, medewerker) u de controle uitzet en met welke reden. Door deze aanpassingen kan de payroll editor efficiënter worden gebruikt.

5. Meer doen met parameters in Profit 15

Met ingang van Profit 15 zijn de mogelijkheden rondom het muteren van een parameter uitgebreider geworden. Zo kunt u nu, net als bij de hiervoor genoemde payroll auditor, bij het toevoegen en verwijderen van parameters een reden invoeren. Na het verwijderen van een parameter blijft de opgegeven reden van de verwijdering zichtbaar in de logging. Zo kunt u nadien altijd terugvinden welke parameter waarom is verwijderd.

6. Correctieperiode direct dichtgezet na aanmaken

Een correctieperiode wordt vanaf Profit 15 direct bij het aanmaken dichtgezet, voordat alles verwerkt is. Hierdoor kunt u mutaties los verwerken, zonder dat u alle regels van medewerkers met mutaties opnieuw hoeft te verwerken. U kunt dus kiezen wie u precies wilt meenemen in de salarisverwerking, en wie niet. Dit was al mogelijk bij een jaaroverschrijdende correctie.

Hoe helpt Salure?

Bent u benieuwd naar andere nieuwe functionaliteiten van Profit 15? In de Roadmap van AFAS vindt u per productonderdeel de nieuwe functionaliteiten. Uiteraard kunt u ook bij de experts van Salure terecht voor advies over het optimaal gebruiken van Profit 15.


 NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.