uitleg en waar het sociale verzekeringsloon op de loonstrook staat

SV-loon: wat is het en hoe werkt het?

SV-loon, ook wel sociale verzekeringsloon genoemd, is het bedrag dat wordt gebruikt om de hoogte van sociale verzekeringspremies te bepalen. Dit bedrag is van belang voor werkgevers en werknemers, aangezien het bepaalt hoeveel premie zij moeten betalen voor sociale verzekeringen zoals de AOW, WAO en WW. Als je als ondernemer kiest voor je salarisadministratie uitbesteden, zal het sociale verzekeringsloon hier dus onderdeel van zijn. In dit artikel lees je meer over wat het SV-loon precies is.

Wat is het SV-loon?

Het SV-loon is gebaseerd op het bruto loon van een werknemer, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit is dus onderdeel van je salarisadministratie uitbesteden. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen, zoals onregelmatige toeslagen, die niet meegeteld worden bij het bepalen van het SV-loon. Je doet er goed aan om dit door te geven aan de aanbieder van loonadministratie uitbesteden, al weten deze experts dergelijke uitzonderingen vaak wel.

Het bedrag van het SV-loon wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid, en kan dus veranderen van jaar tot jaar. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de premies die werkgevers en werknemers moeten betalen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het inhouden en afdragen van de premies van hun werknemers. Hier moet je dus beslist rekening mee houden bij het uitbesteden van je salarisadministratie.

Het SV-loon is ook van belang voor de hoogte van de uitkeringen uit de sociale verzekeringen. Hoe hoger dit loon, hoe hoger de uitkeringen zullen zijn. Dit kan een belangrijke factor zijn voor werknemers bij het nemen van beslissingen over hun carrière en inkomen. Over het algemeen is dit bedrag een belangrijke maatstaf voor de sociale verzekeringspremies en uitkeringen in Nederland. 

Het is belangrijk voor werkgevers en werknemers om op de hoogte te zijn van de hoogte van het SV-loon en hoe het berekend wordt, om zo de gevolgen voor hun financiële situatie te begrijpen.

Hoe werkt het SV-loon?

Inmiddels weet je ongeveer al wat het sociale verzekeringsloon is. Later leggen we nog uit hoe je dit bedrag berekent, maar eerst: waaruit bestaat een SV-loon überhaupt? Je moet het zien als je brutosalaris samen met alle onderdelen van het salaris die belastbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de volgende belastbare onderdelen:

 • Ploegentoeslag
 • Vakantiegeld
 • Overwerk
 • Dertiende maand
 • Eindejaarsuitkering
 • Winstuitkeringen
 • Uitbetaald individueel keuzebudget 
 • Fiscale bijtelling voor privégebruik auto of fiets van de zaak
 • Pensioenpremie (gedeelte wat de medewerker zelf afdraagt)
 • WIA of WGA (werknemersbijdrage)
alle toeslagen, premies, uitkeringen die je mee moet nemen voor het berekenen van SV-loon

Er zijn echter ook een paar inkomsten die niet onderdeel zijn van je SV-loon, zoals je werkgever zal vermelden bij de salarisadministratie uitbesteden. Hieronder vind je ze:

 • Ontslagvergoeding
 • Pensioenpremie (werkgeversgedeelte) 
 • Onbelaste onkostenvergoeding

Ook de onkostenvergoedingen waarover geen sociale premies en belastingen worden ingehouden, vallen niet onder je SV-loon. Bij je salarisadministratie uitbesteden houdt je werkgever hier normaliter rekening mee. Wel doe je er goed aan om het zelf ook nog een keer te berekenen ter controle. Zo voorkom je fouten, wat natuurlijk wel zo handig is.

Hoe bereken je je SV-loon?

Over het algemeen geven werkgevers bij hun salarisadministratie uitbesteden door wat het SV-loon is. Hierdoor zien werknemers dit bedrag verschijnen op de salarisstrook. Het kan echter gebeuren dat je het zelf dient te berekenen omdat je het niet kunt vinden op je salarisstrook. Gelukkig is het uitrekenen van je sociale verzekeringsloon niet per se moeilijk.

Je hebt hiervoor namelijk alleen de andere informatie van je salarisstrook nodig. Dit geldt voor je bruto maandsalaris, je vakantietoeslag, je ploegentoeslag en je eindejaarsuitkering of 13e maand. Heb je een auto of fiets van de zaak? Dit heeft mogelijk invloed op je sociale verzekeringsloon. Als je al deze bedragen bij elkaar optelt, weet je precies wat je SV-loon is.

Eventueel kun je ook gebruik maken van online tools om het bedrag te berekenen, maar vaak is dit niet nodig omdat werkgevers het SV-loon vermelden bij hun salarisadministratie. 

Als je het toch wilt berekenen ter controle of simpelweg omdat het bedrag niet vermeld staat op je salarisstrook heb je hierboven gelezen hoe je dit doet. Om het nog wat duidelijker te maken, noemen we hieronder een rekenvoorbeeld.

Stel je verdient maandelijks 2 duizend euro bruto. Je krijgt daarnaast een vakantietoeslag van 1500 euro, terwijl je eindejaarsuitkering ook nog eens 1500 euro bedraagt. Je werkt niet in ploegen, dus de ploegentoeslag krijg je niet. In totaal zal je SV-loon dan 27 duizend euro zijn. Dit komt doordat je je bruto maandsalaris vermenigvuldigd met 12 maanden. Vervolgens tel je dit op bij de twee keer 1500 euro van de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Waar staat je SV-loon op je loonstrook?

Als je werkgever bij je salarisadministratie uitbesteden aan de maker doorgeeft wat je SV-loon is, wordt het vermeld op je salarisstrook. Helaas vind je dit bedrag niet altijd even gemakkelijk. Dit komt bijvoorbeeld omdat de aanbieder van de salarisadministratie een andere benaming gebruikt. Zo wordt het ook wel eens loon loonheffing of loon werknemersverzekeringen genoemd.

Het bedrag dat hierbij staat, is hetzelfde als je SV-loon. Dit vul je dan dus in op onder meer je Inkomstenopgave. Er zijn overigens nog meer termen die gebruikt worden in plaats van SV-loon op salarisstroken door de aanbieders van loonadministratie uitbesteden. Hieronder vind je een paar voorbeelden:

 • Heffingsloon
 • Loonheffingen tabel of TB
 • Loon loonbelasting/premieheffing of LB/PH
 • PL loon (heffingsplichtig loon)
 • Loon voor inhoudingen
 • SVW-loon
 • Loon voor loonheffing
 • Loon werknemersverzekeringen
 • Loon
 • Loon LH (belastbaar loon / loonheffingen)

Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat het woordje ‘loon’ helemaal niet op je salarisstrook staat. De aanbieder van salarisadministratie uitbesteden gebruikt dan waarschijnlijk termen als ‘basis’ en/of ‘grondslag’. Als ook deze woorden niet op je loonstrook vermeld staan, gebruik je simpelweg het brutosalaris als je je Inkomstenopgave wilt invullen.

alle verschillende benamingen sv-loon op loonstrook

Eigenlijk hoor je hiervoor het SV-loon te gebruiken, maar door het brutoloon te vermelden voorkom je dat je te veel uitkering krijgt. Als dit wel gebeurt, moet je helaas dit bedrag later terugbetalen. Een andere optie is om aan je werkgever die voor loonadministratie uitbesteden gekozen heeft, te vragen naar je SV-loon.

Ondernemers weten over het algemeen namelijk precies welke vergoedingen van belang zijn voor dit bedrag. Natuurlijk kun je ook de formule gebruiken die we eerder in dit artikel uitgelegd hebben.

Waarvoor gebruikt het UWV het SV-loon?

Als je bij het UWV een uitkering aanvraagt, gebruikt de organisatie je dagloon om de hoogte van je uitkering te bepalen. Dit is dus het salaris dat je gemiddeld op een dag verdiende. Voor het berekenen van je dagloon, wordt je SV-loon gebruikt. Vraag je een WW-uitkering aan? Het UWV gebruikt dan als dagloon je SV-loon van het jaar voordat je werkloos werd.

Bij een Ziektewetuitkering of een uitkering via de WAZO berekent het UWV het dagloon met het SV-loon dat je verdiende gedurende je dienstverband voordat je ziek werd. Hierbij wordt gekeken naar een periode van één jaar voor je eerste verlof/ziektedag. Het SV-loon dat je verdiende in het jaar voordat je ziek werd, wordt door het UWV gebruikt voor het berekenen van je dagloon als je een WIA-uitkering aanvraagt.

Bij het berekenen van je dagloon trekt het UWV overigens nog een paar bedragen af van je SV-loon. Dit geldt bijvoorbeeld voor je uitbetaald arbeidsvoorwaardenbedrag. Denk hierbij aan onder meer de dertiende maand en het individueel keuzebudget. Ook het uitbetaalde vakantiegeld valt af van je dagloon.

Er worden echter ook een paar bedragen bij het SV-loon opgeteld door het UWV. Dit geldt namelijk voor je gereserveerde arbeidsvoorwaardenbedrag en geserveerde vakantiegeld. Vervolgens deelt het UWV het overgebleven bedrag door het totaal aantal werkdagen in de maanden waarin je salaris ontving. Zo berekent het UWV dus wat je dagloon was.

Wil je een WIA-vervolguitkering, Wajong-uitkering of IOW-uitkering aanvragen? Het UWV gebruikt dan een andere berekening. Deze formule is namelijk op basis van het minimumloon, dus niet op basis van het SV-loon.

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community