minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2023

De overheid heeft er begin dit jaar voor gekozen om het minimumloon in één klap te verhogen met maar liefst 10,15 procent. Met deze stijging wilde het kabinet ervoor zorgen dat werken lonender werd. Eerder was voorgenomen om de verhoging niet zo extreem te maken. Echter, voor het eerst sinds de invoering in 1969 is er toch voor gekozen om een extra stijging van het minimale salaris in Nederland door te voeren. Dit voorstel werd gedaan door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ministerraad heeft er mee ingestemd.

€12,40 euro bruto per 1 januari 2023

Het wettelijke minimumloon, ook wel afgekort tot WML, is door de verhoging aan het begin van het jaar gestegen naar €12,40 bruto per uur. Dit is het geval bij een werkweek van 36 uur. Hierdoor verdienden alle werknemers die 21 jaar of ouder zijn in 2023 een brutoloon van minstens 1.934,40 euro per maand in ons land. Overigens steeg niet alleen het minimumloon in 2023. Dit geldt ook voor de bijstand, AOW en Wajong. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumsalaris en stijgen daarom mee. De verhoging van het minimale loon in Nederland is daarom ook positief voor AOW’ers en uitkeringsgerechtigden.

Tip: Wil je op de hoogte blijven over dit onderwerp?
Meld je dan gratis aan voor onze HR & Payroll community!

Uitzonderlijke hoge inflatie

Inmiddels weet je dus wat het minimumloon Nederland in 2023 is voor alle werkenden die 21 jaar of ouder zijn. Echter zul je ook benieuwd zijn naar de reden voor deze unieke verhoging. Natuurlijk heeft het te maken met de uitzonderlijke hoge inflatie waar we op het moment in ons land last van hebben. Het kabinet heeft daarom op Prinsjesdag besloten om het minimumsalaris in één klap flink te laten stijgen. Zo ervaren Nederlanders de negatieve gevolgen van de hoge inflatie op hun besteedbaar inkomen minder. Mensen met midden en lagere inkomens krijgen zo perspectief en zijn beter bestand tegen (mogelijke) financiële tegenslagen. De overheid verwacht dat werknemers met een inkomen net boven het minimumsalaris ook profijt zullen hebben van de stijging doordat er sprake zal zijn van een overloopeffect.

Van €12,40 naar €12,79 per 1 juli 2023

Sinds 1 juli 2023 is het wettelijke minimumloon (WML) verder verhoogd in Nederland. Zo is het minimum brutoloon per uur sinds 1 juli van €12,40 naar €12,79 gestegen voor een werkweek van 36 uur. Hierdoor verdienen alle werknemers die 21 jaar of ouder zijn sinds 1 juli 2023 een brutoloon van minstens €1.995,- per maand in ons land.

Voorstel: wet indexering minimumloon

De afgelopen jaren is het minimumloon steeds minder waard geworden in vergelijking met het gemiddelde loon. In 1976 bedroeg het minimumloon nog 68% van het gemiddelde loon in Nederland, nu is dat nog maar 43%. Het minimumloon is dus minder hard gestegen dan het gemiddelde salaris. Daarnaast is het minimumloon niet meer genoeg om van rond te komen. Zo berekende het Nibud dat een gezin met twee kinderen dat rond moet komen van een minimumloon maandelijks €217,- te kort komt. Om dit beter in balans te brengen, is de ‘wet indexering minimumloon’ voorgesteld.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Op dit moment wordt het minimumloon elk jaar in januari bepaald en in juli geïndexeerd op basis van de contractloonstijgingen, zoals het Centraal Planbureau die publiceert. Deze loonstijgingen gaan uit van het basisloon dat in het contract, de wet of in de cao vermeld staat. Deze omvatten dus geen loonstijgingen door een promotie of een stijging in de salarisschaal.

Doordat Nederlanders de afgelopen decennia steeds betere banen hebben gekregen, zijn de gemiddelde lonen méér gestegen dan de contractlonen. Het minimumloon past dus eigenlijk niet meer bij wat er daadwerkelijk gemiddeld wordt verdiend.

Daarom is het de bedoeling dat de indexering van het minimumloon in juli ook gebaseerd wordt op de gemiddelde lonen. Als er een verschil zit tussen de gemiddelde loonstijging en de gemiddelde contractloonstijging in de afgelopen 5 jaar, zal hiervoor gecorrigeerd worden.

Wanneer het minimumloon meer dan 60% gaat bedragen van het gemiddelde loon, blijft deze correctie achterwege.  

Ook is het de bedoeling dat de uitkeringen en de AOW die gekoppeld zijn aan het minimumloon meestijgen.

Let op! Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Bedragen van het minimumloon 2023

Inmiddels weet je dat het minimale loon in 2023 flink is gestegen ten opzichte van het minimumsalaris dat we in 2022 kennen. Hieronder zie je de volgende bruto bedragen die sinds 1 juli 2023 gelden:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Minimumloon 21 jaar+ € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
Minimumloon 20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
Minimumloon 19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
Minimumloon 18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04
Minimumloon 17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37
Minimumloon 16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77
Minimumloon 15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

De verwachting is dat echter niet alleen het minimumsalaris, maar ook de cao-lonen in 2023 hard zullen stijgen. Het zou dus kunnen dat in je branche een hoger minimumloon geldt. Hiervoor kun je kijken in de cao voor je bedrijf.

Het minimumsalaris per uur vanaf 1 juli 2023

In 2023 bevat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag nog geen minimumuurloon, deze aanpassing geldt pas waarschijnlijk vanaf 2024. In 2023 is het voor ondernemers daarom nog mogelijk om het uurloon zelf te berekenen. Wat dit bedrag zal zijn, hangt af van hoe fulltime werkt binnen je bedrijf. Sommige ondernemingen zien fulltime namelijk als 40 uur, terwijl andere organisaties juist een fulltime-contract van 36 of 38 uur hanteren. Dit is omgerekend het minimumuurloon in Nederland per leeftijd sinds 1 juli 2023:

Leeftijd Bij 36 uur Bij 38 uur Bij 40 uur
Uurloon 21 jaar+ € 12,79 € 12,12 € 11,51
Uurloon 20 jaar € 10,24 € 9,70 € 9,21
Uurloon19 jaar € 7,68 € 7,27 € 6,91
Uurloon 18 jaar € 6,40 € 6,06 € 5,76
Uurloon 17 jaar € 5,06 € 4,79 € 4,55
Uurloon 16 jaar € 4,42 € 4,19 € 3,98
Uurloon 15 jaar € 3,84 € 3,64 € 3,46

De uurlonen Het is goed om te weten dat deze bedragen onder voorbehoud zijn. Als je zelf wilt berekenen wat het minimumloon per uur binnen je bedrijf is, kun je dit doen op de website van de Rijksoverheid. Hier vind je namelijk een handige rekentool voor!

Minimumlonen per 1 juli 2023 voor BBL

Je mag een werknemer met een arbeidsovereenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg, oftewel de BBL, een lager loon betalen dan het minimale salaris. Per 1 juli 2023 gelden daarom de volgende BBL-lonen:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder (BBL) € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
20 jaar (BBL) € 1.226,95 € 283,15 € 56,63
19 jaar (BBL) € 1.047,40 € 241,70 € 48,34
18 jaar (BBL) € 907,75 € 209,50 € 41,90
17 jaar (BBL) € 788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar (BBL) € 688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar (BBL) € 598,50 € 138,10 € 27,62

Maximale loon in 2023

In de Nederlandse wet staat helemaal niets over een maximum loon. Echter kan dit wel het geval zijn in een cao. Hierin kunnen namelijk richtlijnen of normen staan over een maximale salarisschaal in je branche of een salarisplafond per functie. Is er geen cao van toepassing op de werknemer? Je mag dan als werkgever zelf bepalen hoe hoog het salaris wordt van deze medewerker. Er is hierbij helemaal geen maximum.

Inmiddels ben je op de hoogte van het minimumloon 2023 in Nederland. Je bent als werkgever verplicht om dit te betalen aan al je werknemers. Weet echter dat het minimale salaris in ons land om het half jaar aangepast wordt. Daarom moet je het loon van je medewerkers steeds op tijd veranderen in je salarisadministratie!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community