minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2024

De overheid heeft er voor gekozen om het minimumloon te verhogen met maar liefst 3,75 procent per 1 januari 2024. Met deze stijging wil het kabinet ervoor zorgen dat werken lonender wordt. Het minimumloon is daarnaast een bruto bedrag per uur geworden. Voor 21 jaar of ouder is dit een bedrag van €13,27. Een vast minimum maand-, week- en dagloon is er dus niet meer!

Minimumloon van €13,27 sinds 1 januari 2024

Nederland heeft het wettelijke minimumloon aanzienlijk verhoogd sinds 2023 vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie, om zo de negatieve gevolgen voor het besteedbaar inkomen van mensen met midden en lagere inkomsten te verminderen. 

Zo steeg het per 1 januari 2023 naar €12,40 bruto per uur voor een 36-urige werkweek, waardoor werknemers van 21 jaar of ouder minstens €1.934,40 bruto per maand verdienden. Deze verhoging was onderdeel van een bredere maatregel die ook de uitkeringen zoals bijstand, AOW en Wajong deed stijgen, aangezien deze gekoppeld zijn aan het minimumsalaris.

In juli 2023 werd het minimumloon verder verhoogd naar €12,79 bruto per uur voor een werkweek van 36 uur, wat resulteerde in een minimum maandloon van €1.995,- voor werknemers van 21 jaar en ouder. Deze verhoging werd gedaan om mensen perspectief te bieden en hen beter bestand te maken tegen financiële tegenslagen, met de verwachting dat ook werknemers met een inkomen net boven het minimumsalaris zouden profiteren door een overloopeffect.

Vanaf 1 januari 2024 is het minimumloon per uur vastgesteld op €13,27, wat een verdere verhoging betekent. Dit is ter ondersteuning van de koopkracht van werkenden in Nederland. Daarnaast kennen we in 2024 alleen nog een wettelijk minimumuurloon in Nederland. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.

Minimumuurloon vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 stijgt het bruto minimumuurloon naar €13,68. Dit is een toename van 3,09% ten opzichte van het bedrag van €13,27 dat vanaf 1 januari 2024 geld.

Referentiemaandloon

Vanaf 1 juli 2024 is het bruto referentiemaandloon vastgesteld op €2.3133,60, een verhoging van 3,10%. Sinds de invoering van de wet invoering minimumloon dient dit loon niet langer als de basis voor het minimale salaris dat een werknemer dient te ontvangen.

Echter, het blijft van belang voor het bepalen en indexeren van verschillende uitkeringen.

Geen extra verhoging minimumloon in juli!

Op dinsdag 16 april heeft de Eerste kamer tegen de extra verhoging van 1,2% van het wettelijk minimumloon gestemd. De Tweede kamer had hier eerder nog wel mee ingestemd.

Tip: Wil je op de hoogte blijven over dit onderwerp?
Meld je dan gratis aan voor onze HR & Payroll community!

Voorstel: wet indexering minimumloon

De afgelopen jaren is het minimumloon steeds minder waard geworden in vergelijking met het gemiddelde loon. In 1976 bedroeg het minimumloon nog 68% van het gemiddelde loon in Nederland, nu is dat nog maar 43%. Het minimumloon is dus minder hard gestegen dan het gemiddelde salaris. Daarnaast is het minimumloon niet meer genoeg om van rond te komen. Zo berekende het Nibud dat een gezin met twee kinderen dat rond moet komen van een minimumloon maandelijks €217,- te kort komt. Om dit beter in balans te brengen, is de ‘wet indexering minimumloon’ voorgesteld.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Op dit moment wordt het minimumloon elk jaar in januari bepaald en in juli geïndexeerd op basis van de contractloonstijgingen, zoals het Centraal Planbureau die publiceert. Deze loonstijgingen gaan uit van het basisloon dat in het contract, de wet of in de cao vermeld staat. Deze omvatten dus geen loonstijgingen door een promotie of een stijging in de salarisschaal.

Doordat Nederlanders de afgelopen decennia steeds betere banen hebben gekregen, zijn de gemiddelde lonen méér gestegen dan de contractlonen. Het minimumloon past dus eigenlijk niet meer bij wat er daadwerkelijk gemiddeld wordt verdiend.

Daarom is het de bedoeling dat de indexering van het minimumloon in juli ook gebaseerd wordt op de gemiddelde lonen. Als er een verschil zit tussen de gemiddelde loonstijging en de gemiddelde contractloonstijging in de afgelopen 5 jaar, zal hiervoor gecorrigeerd worden.

Wanneer het minimumloon meer dan 60% gaat bedragen van het gemiddelde loon, blijft deze correctie achterwege.  

Ook is het de bedoeling dat de uitkeringen en de AOW die gekoppeld zijn aan het minimumloon meestijgen.

Let op! Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Minimumloon 2024 per uur voor alle werknemers

Inmiddels weet je dat het minimale loon in 2024 flink is gestegen ten opzichte van het minimumsalaris dat we in 2022 kenden. Het minimumloon is daarnaast een minimumloon per uur geworden op basis van een werkweek van 36 uur. Er zijn dus geen vaste minimum maand-, week- en dagloon meer!

Het minimumsalaris sinds 1 januari 2024

Hieronder zie je de minimum bruto uur bedragen die vanaf 1 januari 2024 gelden voor de leeftijden 15 tot en met 21+:

Leeftijd Per uur*
Uurloon 21 jaar+ € 13,27
Uurloon 20 jaar € 10,62
Uurloon19 jaar € 7,96
Uurloon 18 jaar € 6,64
Uurloon 17 jaar € 5,24
Uurloon 16 jaar € 4,58
Uurloon 15 jaar € 3,98

*In 2024 zijn er geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer. 

Het minimumsalaris vanaf 1 juli 2024

Hieronder zie je de minimum bruto uur bedragen die vanaf 1 juli 2024 zullen gaan gelden voor de leeftijden 15 tot en met 21+:

Leeftijd Per uur*
Uurloon 21 jaar+ € 13,68
Uurloon 20 jaar € 10,94
Uurloon19 jaar € 8,21
Uurloon 18 jaar € 6,84
Uurloon 17 jaar € 5,40
Uurloon 16 jaar € 4,72
Uurloon 15 jaar € 4,10

*In 2024 zijn er geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer. 

Bedragen minimumloon 2024

Als je een vaste arbeidsduur per week hebt afgesproken met je werkgever, dan kunnen jij en je werkgever overeenkomen dat je een vast loon per maand krijgt. Dit vaste maandloon is dan gebaseerd op de hoeveelheid uren die je gemiddeld per maand werkt. Dit wordt berekend aan de hand van het totaal aantal gewerkte uren in een kalenderjaar. Vaak worden zulke afspraken gemaakt in cao’s, maar je kunt hier ook afspraken over maken in je arbeidsovereenkomst.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Minimumloon 21 jaar+ € 2.069,40 € 477,55 € 95,51
Minimumloon 20 jaar € 1.655,50 € 382,05 € 76,41
Minimumloon 19 jaar € 1.241,65 € 286,55 € 57,31
Minimumloon 18 jaar € 1.034,70 € 238,80 € 47,76
Minimumloon 17 jaar € 817,40 € 188,65 € 37,73
Minimumloon 16 jaar € 713,95 € 164,75 € 32,95
Minimumloon 15 jaar € 620,80 € 143,25 € 28,65
13-14 jaar Geen wettelijk minimumloon

Rekenvoorbeeld vaste maandloon

Stel je bent 21 jaar of ouder en werkt elke week 40 uur. Je doet dit van maandag tot en met vrijdag en hierbij verdien je het minimumuurloon. Voor het berekenen van je vaste maandbedrag in 2024 heb je de volgende informatie nodig:

 • Het aantal werkbare dagen in het kalenderjaar 2024 op basis van de dagen waarop je werkt (ma, di, wo, do, vr) = 262 werkbare dagen;
 • Het aantal arbeidsuren per werkdag: 40 uur in de week / 5 werkdagen = 8 arbeidsuren per werkdag;
 • Het totaal aantal arbeidsuren in 2024: 262 werkbare dagen x 8 arbeidsuren per werkdag = 2.096 arbeidsuren in 2024;
 • Het wettelijke minimumuurloon voor 21 jaar en ouder in Nederland = €13,27;

Nu de basisinformatie duidelijk is en in kaart gebracht kan je vervolgens het vaste maandbedrag berekenen met de volgende formule:

Formule vast maandbedrag = (aantal arbeidsuren in een kalenderjaar / 12 maanden) x het wettelijke minimumuurloon

Voorbeeld berekening stapsgewijs

 • Het gemiddeld aantal arbeidsuren per maand in 2024: (2.096 arbeidsuren in 2024 / 12 maanden = 174.6666666667);
 • Dit komt vervolgens neer op 174 2/3 arbeidsuren gemiddeld per maand;
 • Het vaste bedrag per maand = 174 2/3 x €13,27;
 • Komt neer op een vast maandbedrag van €2.317,83.

Let op:

 • Het is niet aangeraden om tussentijds af te ronden bij het berekenen van et gemiddelde aantal arbeidsuren per maand. Dit om te voorkomen dat de werknemer in kwestie minder betaald krijgt dan zou moeten.
 • Het aantal werkbare dagen in een kalenderjaar kan van jaar tot jaar verschillen. Zo komt de woensdag in 2024 bijvoorbeeld 52 keer voor en in 2025 komt die 53 keer voor. In het geval dat de werknemer in 2025 1 dag meer werkt dan in 2024. Dan moet de werkgever in 2025 ook die 1 extra dag werken uitbetalen.
 • Het aantal werkbare dagen in hetzelfde kalenderjaar kan per werknemer verschillen. Dit hangt allemaal af van op welke dagen de medewerker werkt. Zo komen de woensdag en donderdag in 2024 bijvoorbeeld 52 keer voor. De maandag en dinsdag 53 keer. Werkt de ene medewerker op maandag en dinsdag in 2024? Dan werkt deze in 2024 meer dan zijn of haar collega die op woensdag en donderdag werkt. Als werkgever moet je die dagen gewoon betalen.

Minimumloon bedragen voor BBL-opleiding 2024

De minimumloon bedragen per uur voor leerlingen die via de beroepsbegeleindende leerweg (BBL) werken zijn gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon. Je mag een werknemer met een arbeidsovereenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg, oftewel de BBL, een lager loon betalen dan het minimale salaris. Per 1 januari 2024 gelden de volgende BBL-lonen:

Leeftijd Per uur*
21 jaar en ouder (BBL) € 13,27
20 jaar (BBL) € 8,16
19 jaar (BBL) € 6,97
18 jaar (BBL) € 6.04
17 jaar (BBL) € 5,24
16 jaar (BBL) € 4,58
15 jaar (BBL) € 3.98

*In 2024 zijn er geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer. 

Minimumloon 2023

Bedragen van het minimumloon 2023

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Minimumloon 21 jaar+ € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
Minimumloon 20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
Minimumloon 19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
Minimumloon 18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04
Minimumloon 17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37
Minimumloon 16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77
Minimumloon 15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

De verwachting is dat echter niet alleen het minimumsalaris, maar ook de cao-lonen in 2023 hard zullen stijgen. Het zou dus kunnen dat in je branche een hoger minimumloon geldt. Hiervoor kun je kijken in de cao voor je bedrijf.

Het minimumsalaris per uur vanaf 1 juli 2023

In 2023 bevat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag nog geen minimumuurloon, deze aanpassing geldt pas vanaf 2024. In 2023 is het voor ondernemers daarom nog mogelijk om het uurloon zelf te berekenen. Wat dit bedrag zal zijn, hangt af van hoe fulltime werkt binnen je bedrijf. Sommige ondernemingen zien fulltime namelijk als 40 uur, terwijl andere organisaties juist een fulltime-contract van 36 of 38 uur hanteren. Dit is omgerekend het minimumuurloon in Nederland per leeftijd sinds 1 juli 2023:

Leeftijd Bij 36 uur Bij 38 uur Bij 40 uur
Uurloon 21 jaar+ € 12,79 € 12,12 € 11,51
Uurloon 20 jaar € 10,24 € 9,70 € 9,21
Uurloon19 jaar € 7,68 € 7,27 € 6,91
Uurloon 18 jaar € 6,40 € 6,06 € 5,76
Uurloon 17 jaar € 5,06 € 4,79 € 4,55
Uurloon 16 jaar € 4,42 € 4,19 € 3,98
Uurloon 15 jaar € 3,84 € 3,64 € 3,46

Minimumlonen per 1 juli 2023 voor BBL

Je mag een werknemer met een arbeidsovereenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg, oftewel de BBL, een lager loon betalen dan het minimale salaris. Per 1 juli 2023 gelden daarom de volgende BBL-lonen:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder (BBL) € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
20 jaar (BBL) € 1.226,95 € 283,15 € 56,63
19 jaar (BBL) € 1.047,40 € 241,70 € 48,34
18 jaar (BBL) € 907,75 € 209,50 € 41,90
17 jaar (BBL) € 788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar (BBL) € 688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar (BBL) € 598,50 € 138,10 € 27,62

Maximale loon in 2023

In de Nederlandse wet staat helemaal niets over een maximum loon. Echter kan dit wel het geval zijn in een cao. Hierin kunnen namelijk richtlijnen of normen staan over een maximale salarisschaal in je branche of een salarisplafond per functie. Is er geen cao van toepassing op de werknemer? Je mag dan als werkgever zelf bepalen hoe hoog het salaris wordt van deze medewerker. Er is hierbij helemaal geen maximum.

Inmiddels ben je op de hoogte van het minimumloon 2023 in Nederland. Je bent als werkgever verplicht om dit te betalen aan al je werknemers. Weet echter dat het minimale salaris in ons land om het half jaar aangepast wordt. Daarom moet je het loon van je medewerkers steeds op tijd veranderen in je salarisadministratie!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community