minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2023

Er is weer een jaar voorbijgevlogen en dat betekent dus dat het minimumloon 2022 bijna oud nieuws is. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het minimumloon 2023. Daarover lees je in deze blog meer!

Stijging van 10,15 procent

De overheid heeft er dit jaar voor gekozen om het minimumloon in één klap te verhogen met maar liefst 10,15 procent. Met deze stijging wil het kabinet ervoor zorgen dat werken lonender wordt. Eerder was voorgenomen om de verhoging niet zo extreem te maken, maar pas voor het eerst sinds de invoering in 1969 is er toch voor gekozen om een extra stijging van het minimale salaris in Nederland aan te nemen. Dit voorstel werd gedaan door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ministerraad heeft er mee ingestemd.

12,40 euro bruto per uur

De overheid heeft er dit jaar voor gekozen om het minimumloon in één klap te verhogen met maar liefst 10,15 procent. Met deze stijging wil het kabinet ervoor zorgen dat werken lonender wordt. Eerder was voorgenomen om de verhoging niet zo extreem te maken, maar pas voor het eerst sinds de invoering in 1969 is er toch voor gekozen om een extra stijging van het minimale salaris in Nederland aan te nemen. Dit voorstel werd gedaan door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ministerraad heeft er mee ingestemd.

Uitzonderlijke hoge inflatie

Inmiddels weet je dus wat het minimumloon Nederland in 2023 zal zijn voor alle werkenden die 21 jaar of ouder zijn. Echter zul je ook benieuwd zijn naar de reden voor deze unieke verhoging. Natuurlijk heeft het te maken met de uitzonderlijke hoge inflatie waar we op het moment in ons land last van hebben. Het kabinet heeft daarom op Prinsjesdag besloten om het minimumsalaris in één klap flink te laten stijgen. Zo ervaren Nederlanders de negatieve gevolgen van de hoge inflatie op hun besteedbaar inkomen minder. Mensen met midden en lagere inkomens krijgen zo perspectief en zijn beter bestand tegen (mogelijke) financiële tegenslagen. De overheid verwacht dat werknemers met een inkomen net boven het minimumsalaris ook profijt zullen hebben van de stijging doordat er sprake zal zijn van een overloopeffect.

Van 2,5 procent naar 10,15 procent

Dat het minimumsalaris in Nederland ineens zo flink stijgt, mag echter wel een verrassing genoemd worden. Het kabinet had namelijk eerst aangekondigd dat het minimale loon gedurende drie jaar met 2,5 procent zou stijgen. Door de hoge inflatie is er dus alsnog voor gekozen om de verhoging een stuk hoger te maken, namelijk 10,15 procent. 

Wat dit betekent voor de stijgingen in de toekomst is nog onduidelijk. Zo is bijvoorbeeld ook de ‘Wet indexering minimumloon’ hieronder voorgesteld. Houd hiervoor het nieuws van Salure in de gaten!

Voorstel: wet indexering minimumloon

De afgelopen jaren is het minimumloon steeds minder waard geworden in vergelijking met het gemiddelde loon. In 1976 bedroeg het minimumloon nog 68% van het gemiddelde loon in Nederland, nu is dat nog maar 43%. Het minimumloon is dus minder hard gestegen dan het gemiddelde salaris. Daarnaast is het minimumloon niet meer genoeg om van rond te komen. Zo berekende het Nibud dat een gezin met twee kinderen dat rond moet komen van een minimumloon maandelijks €217,- te kort komt. Om dit beter in balans te brengen, is de ‘wet indexering minimumloon’ voorgesteld.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Op dit moment wordt het minimumloon elk jaar in januari bepaald en in juli geïndexeerd op basis van de contractloonstijgingen, zoals het Centraal Planbureau die publiceert. Deze loonstijgingen gaan uit van het basisloon dat in het contract, de wet of in de cao vermeld staat. Deze omvatten dus geen loonstijgingen door een promotie of een stijging in de salarisschaal.

Doordat Nederlanders de afgelopen decennia steeds betere banen hebben gekregen, zijn de gemiddelde lonen méér gestegen dan de contractlonen. Het minimumloon past dus eigenlijk niet meer bij wat er daadwerkelijk gemiddeld wordt verdiend.

Daarom is het de bedoeling dat de indexering van het minimumloon in juli ook gebaseerd wordt op de gemiddelde lonen. Als er een verschil zit tussen de gemiddelde loonstijging en de gemiddelde contractloonstijging in de afgelopen 5 jaar, zal hiervoor gecorrigeerd worden.

Wanneer het minimumloon meer dan 60% gaat bedragen van het gemiddelde loon, blijft deze correctie achterwege.  

Ook is het de bedoeling dat de uitkeringen en de AOW die gekoppeld zijn aan het minimumloon meestijgen.

Let op! Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Bedragen van het minimumloon 2023

Inmiddels weet je dat het minimale loon in 2023 flink stijgt ten opzichte van het minimumsalaris dat we in 2022 kennen. Hierdoor ontstaan de volgende bedragen:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Minimumloon 21 jaar+ € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
Minimumloon 20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42
Minimumloon 19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
Minimumloon 18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64
Minimumloon 17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27
Minimumloon 16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80
Minimumloon 15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78

De verwachting is dat echter niet alleen het minimumsalaris, maar ook de cao-lonen in 2023 hard zullen stijgen. Het zou dus kunnen dat in je branche een hoger minimumloon geldt. Hiervoor kun je kijken in de cao voor je bedrijf.

Minimumlonen 2023 voor BBL

Je mag een werknemer met een arbeidsovereenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg, oftewel de BBL, een lager loon betalen dan het minimale salaris. Per 1 januari 2023 gelden daarom de volgende BBL-lonen:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
20 jaar (BBL) € 1.189,65 € 274,55 € 54,91
19 jaar (BBL) € 1.015,55 € 234,35 € 46,87
18 jaar (BBL) € 880,15 € 203,10 € 40,62

Het minimumsalaris per uur

In 2023 bevat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag nog geen minimumuurloon, deze aanpassing geldt pas waarschijnlijk vanaf 2024. In 2023 is het voor ondernemers daarom nog mogelijk om het uurloon zelf te berekenen. Wat dit bedrag zal zijn, hangt af van hoe fulltime werkt binnen je bedrijf. Sommige ondernemingen zien fulltime namelijk als 40 uur, terwijl andere organisaties juist een fulltime-contract van 36 of 38 uur hanteren. Dit is omgerekend het minimumuurloon in Nederland per leeftijd:

Leeftijd Bij 36 uur Bij 38 uur Bij 40 uur
Uurloon 21 jaar+ € 12,40 € 11,75 € 11,16
Uurloon 20 jaar € 9,92 € 9,40 € 8,93
Uurloon19 jaar € 7,45 € 7,05 € 6,70
Uurloon 18 jaar € 6,20 € 5,88 € 5,58
Uurloon 17 jaar € 4,90 € 4,65 € 4,41
Uurloon 16 jaar € 4,28 € 4,06 € 3,85
Uurloon 15 jaar € 3,72 € 3,53 € 3,35

Het is goed om te weten dat deze bedragen onder voorbehoud zijn. Als je zelf wilt berekenen wat het minimumloon per uur binnen je bedrijf is, kun je dit doen op de website van de Rijksoverheid. Hier vind je namelijk een handige rekentool hiervoor!

Maximale loon in 2023

In de Nederlandse wet staat helemaal niets over een maximum loon. Echter kan dit wel het geval zijn in een cao. Hierin kunnen namelijk richtlijnen of normen staan over een maximale salarisschaal in je branche of een salarisplafond per functie. Is er geen cao van toepassing op de werknemer? Je mag dan als werkgever zelf bepalen hoe hoog het salaris wordt van deze medewerker. Er is hierbij helemaal geen maximum.

Inmiddels ben je op de hoogte van het minimumloon 2023 in Nederland. Je bent als werkgever verplicht om dit te betalen aan al je werknemers. Weet echter dat het minimale salaris in ons land om het half jaar aangepast wordt. Daarom moet je het loon van je medewerkers steeds op tijd veranderen in je salarisadministratie!

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community