Loonstrook-voorbeeld-uitleg-begrippen

Alles over de Loonstrook: begrippen en uitleg

Een loonstrook is een belangrijk deel van de salarisadministratie. Daarom is het belangrijk om te weten wat alle afkortingen en termen betekenen die daarop staan.

Wij leggen in dit blog alles uit over de loonstrook: wat het is, wat alle afkortingen betekenen en waar de begrippen op de loonstrook voor staan.

Wat is een loonstrook precies?

Medewerkers in loondienst ontvangen salaris. Werkgevers zijn verplicht om een loonspecificatie te sturen. Dit is de loonstrook. Hierop staat wat de medewerker verdient: het brutoloon, nettoloon, vakantiegeld, eventuele toeslagen en bonussen. Daarnaast geeft het loonstrookje aan wat er wordt ingehouden aan belastingen en premies. Afhankelijk van de werkzaamheden en de werkgever staat er ook informatie over het pensioen en het individuele keuzebudget op de loonstrook. 

Naast deze financiële informatie staan op iedere loonstrook de gegevens van de werknemer, werkgever en de periode waarover het loonstrookje gaat. Als de werkgever AFAS gebruikt, worden digitale loonstroken automatisch verstuurd en bewaard.

Wanneer krijgt een medewerker een loonstrook?

Werkgevers kunnen de loonstrook digitaal of op papier versturen. Meestal gaat er met iedere salarisuitbetaling een loonstrook mee – maandelijks of elke vier weken.

Overigens zijn werkgevers niet verplicht om iedere maand een loonstrook te sturen. Het is wel verplicht bij de betaling van het eerste salaris en als er iets verandert in het salaris of in loonheffingen.

Loonstroken bewaren of niet?

Medewerkers zijn niet verplicht om hun loonstrook te bewaren. Toch kan het geen kwaad om dat te doen, bijvoorbeeld om te checken of het uitbetaalde salaris, het aantal gewerkte uren en eventuele toeslagen kloppen.

Werkgevers hebben wel een bewaarplicht. Loonstroken vallen volgens de Belastingdienst onder basisgegevens, waardoor bedrijven ze ten minste 7 jaar moeten bewaren. 

Voorbeeld van een loonstrook

Loonstrook voorbeeld | uitleg van loonstrook begrippen

Hoe lees je een loonstrook? Termen en afkortingen

Op een loonstrookje staan veel afkortingen en begrippen. We geven uitleg hoe je de loonstrook leest, zodat je precies begrijpt wat alles betekent.

1. Brutoloon

Het brutoloon is het hele bedrag dat de werknemer verdient bij de werkgever. Hier gaan vervolgens nog belastingen en premies vanaf. Het brutoloon is daarom hoger dan het bedrag dat de medewerker uiteindelijk op zijn of haar rekening krijgt. Officiële instanties als hypotheekverstrekkers rekenen vaak met het brutoloon dat een medewerker ontvangt. Ook de meeste vacatures vermelden het brutoloon. 

brutoloon op loonstrook

2. Nettoloon

Dit is het ‘schone’ bedrag dat de medewerker op de rekening krijgt. Alle belastingen en premies zijn hiervan afgetrokken.

nettoloon op loonstrook

3. Uurloon

Dit is het bedrag dat de medewerker bruto per uur verdient.

loonstrook begrip uurloon - Alles over de Loonstrook: begrippen en uitleg

4. Parttime percentage

Het parttime percentage geeft aan hoeveel procent de medewerker werkt. Hoeveel uren fulltime is, verschilt per branche. Vaak is fulltime 36 of 40 uur.

parttime percentage op loonstrook

5. Minimumloon

Op iedere loonstrook staat het wettelijk minimumloon. Dit is het bruto uurloon dat een medewerker volgens de wet minimaal moet verdienen.

minimumloon op loonstrook

6. Tabelkleur

De tabelkleur bepaalt de hoogte van de loonheffing. De tabelkleur is wit of groen. Bij wit gaat het om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Is de tabelkleur groen, dan gaat het om loon uit een vroegere dienstbetrekking, zoals een transitievergoeding.

tabelkleur op loonstrook

7. Jaarloon BT (Bijzonder Tarief)

Het Jaarloon Bijzonder Tarief is het fiscale jaarloon van het afgelopen jaar. Dit bedrag bepaalt hoeveel belasting de medewerker dit jaar betaalt over bijzondere beloningen als overuren en vakantiegeld. Hoe hoger het jaarloon van vorig jaar was, hoe hoger de belasting. De hoogte van de belasting wordt ieder jaar bepaald door de Belastingdienst.

jaarloon bijzonder tarief loonstrook

8. Bijzonder tarief %

Dit is het berekende belastingpercentage over bijzondere beloningen.

bijzonder tarief percentage op loonstrook

9. Loonheffing

Loonheffing is de belasting die de werkgever van het loon aftrekt en betaalt aan de Belastingdienst. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en de premie volksverzekeringen. De hoogte van de loonbelasting wordt bepaald met loonbelastingtabellen die door de Belastingdienst worden vastgesteld.

loonheffing op loonstrook

10. Loonheffingskorting

Dit is de korting op de belasting en premies. Als een werknemer meerdere werkgevers heeft, kan hij of zij bij één werkgever loonheffingskorting krijgen.

11. Vakantiegeld

Hier staat hoeveel vakantiegeld de medewerker heeft opgebouwd. Vakantiegeld is ten minste 8% van het loon van de medewerker. Dit bedrag wordt gedurende het jaar opgebouwd en in één keer uitgekeerd. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld uit in mei. Het vakantiegeld valt in dit voorbeeld onder het individueel keuze budget. 

12. Pensioen

Zowel de werkgever als de medewerker zelf dragen bij aan het pensioen van de medewerker. De pensioenbijdrage die op de loonstrook staat, is de bijdrage van de medewerker.

pensioen op loonstrook

13. Netto vergoedingen

Komen er extra bedragen netto bovenop het salaris? Dan staan die onder deze post. De tuiswerkvergoeding is een voorbeeld van zo’n netto vergoeding

netto vergoedingen op loonstrook

14. Keuzebudget (IKB)

Als de medewerker een individueel keuzebudget (IKB) heeft, staat dit op de loonstrook. De medewerker kan dit bedrag vrij besteden. Dit bedrag kan bijvoorbeeld aan het einde van het jaar worden uitgekeerd, of worden ingeruild voor extra verlof.

keuzebudget (IKB) op loonstrook

15. Bijtelling auto

Dit staat op de loonstrook als een medewerker een auto van de zaak heeft en die ook meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt. De waarde van het privé-gebruik van de auto wordt opgeteld bij het loon van de medewerker: dit is de bijtelling. Over de bijtelling betaalt de medewerker loonbelasting en premie.

bijtelling auto op loonstrook

16. Pensioenpremie (AOP)

De afkorting AOP staat voor Arbeidsongeschiktheidspensioen. De premie is bedoeld om je inkomen aan te vullen mocht je arbeidsongeschikt raken. De term kan verwarring met zich meebrengen. Aangezien je op het moment als je arbeidsongeschikt raakt het bedrag al voor je pensioengerichtigde leeftijd krijgt. Dit bedrag is ter aanvulling van de WIA-uitkering.

pensioenpremie AOP op loonstrook

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
uitleg en waar het sociale verzekeringsloon op de loonstrook staat
SV-loon: wat is het en hoe werkt het?

SV-loon, ook wel sociale verzekeringsloon genoemd, is het bedrag dat wordt gebruikt om de hoogte van sociale verzekeringspremies te bepalen.

Lees meer →
uitleg handboek loonheffingen plus nieuwsbrief loonheffingen
Handboek loonheffingen: wat is het + update nieuwsbrief loonheffingen

Het Handboek Loonheffingen is een door de Belastingdienst opgesteld (online te vinden) document dat jaarlijks verschijnt. In het handboek is een stappenplan opgenomen. Daarin lees je

Lees meer →
HR analytics: wat is het en hoe zet je het succesvol in?

Veel HR-professionals die meer datagedreven willen zijn in hun werk stellen de vraag “wat is HR analytics?” In dit bericht leggen we uit wat HR-analyse is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

Lees meer →
transitievergoeding rekentool
Zo bereken je de transitievergoeding

Met de transitievergoeding compenseert de werkgever de werknemer voor het ontslag. Maar hoe hoog is die vergoeding? Bereken de transitievergoeding direct met de handige rekentool van Salure.

Lees meer →
bovenwettelijke vakantiedagen/verlof uitleg
Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen: wat is het verschil en waar heb je recht op?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen: dat zijn de twee smaken die we in Nederland kennen. Tussen deze soorten verlof zit een belangrijk verschil, dat niet altijd even duidelijk is. Met dit artikel in je achterzak hoef je geen seconde meer te twijfelen over wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen.

Lees meer →
hoe werkt een fietsplan
Fietsplan: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten

‘Kan ik het fietsplan gebruiken om een nieuwe fiets te kopen?’. Het is een vraag die je jezelf als werknemer misschien al eens stelde. En die je als werkgever vast al vaker hoorde. Het korte antwoord is…

Lees meer →
RVU regeling om vervroegd met pensioen te gaan
Alles over de RVU-regeling

Wil je met pensioen, maar heb je nog niet de pensioengerechtigde leeftijd? Een werknemer kan onder voorwaarden een zogenaamde RVU regeling afspreken. Een Regeling voor Vervroegde Uittreding. Wat houdt deze regeling in?

Lees meer →
Verzuimprotocol opstellen | wat moet in een verzuimprotocol
Verzuimprotocol: alles wat je als werkgever moet weten

Is een werknemer ziek? Dan moet je als werkgever en werknemer verplicht een aantal stappen doorlopen. Zelfs als de werknemer na een dag afwezigheid alweer aan het werk gaat.

Lees meer →
Loonbelastingverklaring oftewel model opgaaf gegevens voor de loonheffingen uitleg
Loonbelastingverklaring: wat is het en hoe vul je hem in?

Het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen oftewel de loonbelastingverklaring is om de werkgever de loonheffingskorting toe te laten passen

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.