werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

De Aof-premie: Alles wat je moet weten

Om kleine werkgevers tegemoet te komen in de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, geldt sinds 1 januari 2022 de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie). Hoe werkt dit precies en wat betekent dit voor jou als werkgever? Ontdek alles wat je moet weten.

Wat is de gedifferentieerde Aof-premie?

De Aof-premie staat voor premie Arbeidsongeschiktheidsfonds. Door onderscheid te maken in een hoge en lage premie, is de gedifferentieerde Aof-premie een korting op de basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers. Zij mogen een lager premiepercentage betalen dan grote en middelgrote werkgevers. De premiepercentages zijn in 2024 wel iets verhoogd ten opzichte van 2023.

De gedifferentieerde percentages in 2024 zijn als volgt:

 • Lage Aof-premie = 6,18%
 • Hoge Aof-premie = 7,54%

De gedifferentieerde percentages 2023:

 • Lage Aof-premie = 5,82%
 • Hoge Aof-premie = 7,11%

Moet ik de lage of de hoge Aof-premie betalen?

Dat hangt er in de eerste plaats vanaf of je als grote of kleine werkgever kwalificeert. De lage Aof-premie geldt voor het loon dat wordt betaald door kleine werkgevers. De hoge Aof-premie geldt voor het loon dat wordt betaald door grote werkgevers.

Maar let op: voor UWV- en WAZO-uitkeringen geldt altijd de hoge premie.

Wanneer ben je een kleine werkgever?

Je kwalificeert als een kleine werkgever als je totale premieloon lager is dan € 906.000,-. Hierbij dien je uit te gaan van het premieloon van twee jaar terug (t-2). Dus voor het bepalen van de premie in 2023 moet je uitgaan van het premieloon in 2021. Hieronder zie je in welke range je als werkgever classificeert:

 • Fiscaal loon niet hoger is dan € 905.000,-?
  •  Kleine werkgever
  • Lage Aof-premie
 • Fiscaal tussen de € 905.000 en € 3.620.000,-?
  • Middelgrote werkgever
  • Hoge Aof-premie
 • Fiscaal loon hoger dan € 3.620.000,-?
  • Grote werkgever
  • Hoge Aof-premie

Wil je het zeker weten? In de Whk-bevestiging van de Belastingdienst vind je terug in welke categorie je valt.

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van alle actualiteiten, slimme bespaartips en handige systeemoplossingen.

2.500+ mensen gingen je al voor!

Hoge Aof-premie voor UWV- en WAZO-uitkeringen

Over UWV- en WAZO-uitkeringen moet je altijd het hoge premiepercentage betalen. Dit betekent dat het kan voorkomen dat je voor dezelfde werknemer zowel de hoge als de lage Aof-premie moet betalen. Als kleine werkgever moet je de lage Aof-premie betalen over het loon, maar de hoge premie over de uitkering.

Voorbeeld

Een werknemer ontvangt € 1.900 aan loon per maand. Zijn werkgever kwalificeert als kleine werkgever. Daarnaast ontvangt hij ook een WIA-uitkering van € 900 per maand.

 • Over het loon van € 1.900 betaalt hij de lage Aof-premie. 
 • Over de uitkering van € 900 betaalt hij de hoge Aof-premie. 

Wat betekent dit voor je administratie?

Voorheen vermeldden de meeste organisaties de WAZO-uitkering niet apart op de loonstrook, dit betrof het zwangerschapsverlof. Dit was niet nodig omdat het loon ‘gewoon’ wordt doorbetaald en door het UWV wordt gecompenseerd.

Sinds 1 juli 2020 is er het aanvullend geboorteverlof en sinds 2 augustus 2022 het betaald ouderschapsverlof. Deze varianten moet je apart op de loonstrook vastleggen, omdat je over deze uitkeringen de hoge Aof-premie betaalt. Ook is dit een handig middel om te zien hoeveel uitkering de medewerker heeft ontvangen. Je dient WAZO- en UWV-uitkeringen dus apart te verwerken in je salarisadministratie.

Er zijn 3 rubrieken in de aangifte loonheffingen voor de Aof-premie:

   1. Laag (loon kleine werkgever)
   2. Hoog (loon grote werkgever/loon WSW-werknemer)
   3. Uitkeringen (WW, ZW, WIA (WGA/IVA), WAO, WAZO, Toeslagenwet, wachtgeld oude regeling)

Wil je hier meer over weten? Lees dan de nieuwsbrief loonheffingen van de Belastingdienst.

Tip: controleer je salarissoftware

De meeste softwarepakketten voor salaris berekenen automatisch de juiste premie wanneer je de juiste looncomponenten gebruikt. Wil je het zeker weten? Controleer dan de release notes van je software.

Aof-premie in AFAS

Gebruik je standaard looncomponenten van AFAS? Dan zullen de juiste premiepercentages automatisch worden berekend. Gebruik je echter eigen gemaakte looncomponenten? Controleer dan (of laat controleren) of de parameters in orde zijn. Zo zorg je ervoor dat de juiste informatie wordt door gekoppeld naar de loonaangifte en voorkom je problemen achteraf. Twijfel je hieraan? Dan kun je altijd een ticket insturen via de Tickettool.* Onze functioneel beheerders kijken graag met je mee.

AFAS-tip: voorkom fouten bij de Belastingdienst

Vanaf 2023 koppelt de Belastingdienst foutmeldingen terug wanneer:

 • De aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53 (Foutcode L2336).
 • De aanwas in het cumulatieve premieloon Aof Hoog is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53 (Foutcode L2340).

Dit gebeurt vooral bij het gebruik van een eigen looninrichting bij uitbetaling bij ziekte door eigenrisicodragers met soort inkomstenverhouding 31, waarover onterecht geen ‘premie Aof uitkering’ wordt berekend. 

In deze situatie raadt AFAS aan om looncomponent 100.001.210 ‘ZW uitkering’ te gebruiken in plaats van je eigen looninrichting. Dit wordt berekend op basis van 100.010.505 ‘Werkgeversbetaling UWV’, waarover de ‘Premie Aof uitkering’ wordt berekend.

Als je toch besluit om een eigen looninrichting te gebruiken en er sprake is van een andere inkomstenverhouding dan 11, 13, 15, 18 of 53, stel dan de eigen looncomponent in op basis van 100.010.505 ‘Werkgeversbetaling UWV’.

Tip: Wil je op de hoogte blijven over dit onderwerp?
Meld je dan gratis aan voor onze HR & Payroll community!

AOF-premie: veelgestelde vragen

Aof staat voor Arbeidsongeschiktheidfonds. Het is een premie die werkgevers moeten afdragen zodat mensen die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn een uitkering kunnen krijgen. De Aof-premie is een gedifferentieerde premie. Voor kleine werkgevers bedraagt de premie 6,18%; voor grote werkgevers bedraagt de premie 7,49%. 

Met Aof hoog wordt de hoge Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) bedoeld. Deze bedraagt 7,54% in 2024. Dit premiepercentage geldt voor grote werkgevers. 

Met Aof laag wordt de lage Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) bedoeld. Deze bedraagt 6,18% in 2024. Dit premiepercentage geldt voor kleine werkgevers. 

De Aof-premie en de Awf-premie zijn twee verschillende premies die je als werkgever moet betalen. Aof staat voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Vanuit dit fonds ontvangen mensen die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn een uitkering. Awf staat voor het Algemeen Werkloosheidsfonds. Vanuit de Awf worden WW-uitkeringen gefinancierd. Beide premies kennen een hoge en een lage premie, maar de criteria daarvoor zijn anders. 

De Wko-opslag (Wet kinderopvang) is van toepassing op de gedifferentieerde Aof-premie. Dit betekent dat je bovenop de hoge en/of lage Aof-premie Wko-opslag moet betalen. Deze bereken je over de gezamenlijke grondslag van de Aof. Dus je telt de grondslag voor de lage en hoge Aof-premie bij elkaar op. Dit gebruik je om de Wko-premie te berekenen. Het premiepercentage voor de Wko is 0,5% in 2023. Voor de opslag Wko is er een aparte rubriek in de aangifte loonheffingen.

Het betalen van de Aof-premie is verplicht voor werknemers die bij een bedrijf in loondienst zijn en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Echter zijn hierop uitzonderingen: denk aan stagiaires en gemoedsbezwaarden.

Aof staat voor Arbeidsongeschiktheidsfonds. Uit dit fonds worden de uitkeringen betaald voor arbeidsongeschikte medewerkers die recht hebben op een WIA-uitkering (vroeger bekend als WAO).

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community