werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

De Aof-premie: Alles wat je moet weten

Sinds 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie). In 2023 zijn de Aof-premiepercentages verhoogd naar 5,82% en 7,11%. Wat betekent dit voor jou als werkgever? En wat verandert er in je salarisadministratie? Ontdek alles wat je moet weten.

Wat verandert er?

Om kleine werkgevers tegemoet te komen in de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, geldt sinds 1 januari 2022 de gedifferentieerde Aof-premie. Dit is een korting op de basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers. Zij mogen een lager premiepercentage betalen. 

De gedifferentieerde percentages zijn in 2023 als volgt:

 • Lage Aof-premie = 5,82%
 • Hoge Aof-premie = 7,11%

 

De kleine werkgevers betalen in 2023 dus een lagere premie dan in 2022, terwijl de middelgrote en grote werkgevers een hogere premie betalen.

Moet ik de lage of de hoge Aof-premie betalen?

Dat hangt er in de eerste plaats vanaf of je als grote of kleine werkgever kwalificeert. De lage Aof-premie geldt voor het loon dat wordt betaald door kleine werkgevers. De hoge Aof-premie geldt voor het loon dat wordt betaald door grote werkgevers. Maar let op: voor UWV- en WAZO-uitkeringen geldt altijd de hoge premie.

Wanneer ben je een kleine werkgever?

Je bent een kleine werkgever wanneer de totale premieloonsom maximaal 25 keer het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar bedraagt. Hierbij dien je uit te gaan van het premieloon van twee jaar terug (t-2). Dus voor het bepalen van de premie in 2023 moet je uitgaan van premieloon in 2021.

Is de totale premieloonsom maximaal 25 keer het gemiddelde loon? Dan mag je de lage Aof-premie betalen.

Hoge Aof-premie voor UWV- en WAZO-uitkeringen

Over UWV- en WAZO-uitkeringen moet je altijd het hoge premiepercentage betalen. Dit betekent dat het kan voorkomen dat je voor dezelfde werknemer zowel de hoge als de lage Aof-premie moet betalen. Als kleine werkgever moet je de lage Aof-premie betalen over het loon, maar de hoge premie over de uitkering.

Voorbeeld

Een werknemer ontvangt € 1.900 aan loon per maand. Zijn werkgever kwalificeert als kleine werkgever. Daarnaast ontvangt hij ook een WIA-uitkering van € 900 per maand.

 • Over het loon van € 1.900 betaalt hij de lage Aof-premie. 
 • Over de uitkering van € 900 betaalt hij de hoge Aof-premie. 

Wat betekent dit voor je administratie?

De meeste organisaties vermeldden WAZO-uitkeringen niet apart op de loonstrook. Dit was niet nodig omdat het loon ‘gewoon’ wordt doorbetaald en door het UWV wordt gecompenseerd. Sinds 1 januari 2022 moet je dit wél apart vastleggen, omdat je over uitkeringen de hoge Aof-premie moet betalen. Je dient WAZO- en UWV-uitkeringen dus apart te verwerken in je salarisadministratie.

Er zijn 3 rubrieken in de aangifte loonheffingen voor de Aof-premie:

   1. Laag (loon kleine werkgever)
   2. Hoog (loon grote werkgever/loon WSW-werknemer)
   3. Uitkeringen (WW,ZW,WIA (WGA/IVA), WAO,WAZO, Toeslagenwet, wachtgeld oude regeling)

Wil je hier meer over weten? Lees dan de nieuwsbrief loonheffingen van de Belastingdienst.

Tip: controleer je salarissoftware

De meeste softwarepakketten voor salaris berekenen automatisch de juiste premie wanneer je de juiste looncomponenten gebruikt. Wil je het zeker weten? Controleer dan de release notes van je software.

Aof-premie in AFAS

Gebruik je standaard looncomponenten van AFAS? Dan zullen de juiste premiepercentages automatisch worden berekend. Gebruik je echter eigen gemaakte looncomponenten? Controleer dan (of laat controleren) of de lijstbegrippen in orde zijn. Zo zorg je ervoor dat de juiste informatie wordt door gekoppeld naar de loonaangifte en voorkom je problemen achteraf. Twijfel je hieraan? Dan kun je altijd een ticket insturen via de Tickettool.* Onze functioneel beheerders kijken graag met je mee.

AFAS-tip: voorkom fouten bij de Belastingdienst

Vanaf 2023 koppelt de Belastingdienst foutmeldingen terug wanneer:

 • De aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53 (Foutcode L2336).
 • De aanwas in het cumulatieve premieloon Aof Hoog is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53 (Foutcode L2340).

Dit gebeurt vooral bij het gebruik van een eigen looninrichting bij uitbetaling bij ziekte door eigenrisicodragers met soort inkomstenverhouding 31, waarover onterecht geen ‘premie Aof uitkering’ wordt berekend. 

In deze situatie raadt AFAS aan om looncomponent 100.001.210 ‘ZW uitkering’ te gebruiken in plaats van je eigen looninrichting. Dit wordt berekend op basis van 100.010.505 ‘Werkgeversbetaling UWV’, waarover de ‘Premie Aof uitkering’ wordt berekend.

Als je toch besluit om een eigen looninrichting te gebruiken en er sprake is van een andere inkomstenverhouding dan 11, 13, 15, 18 of 53, stel dan de eigen looncomponent in op basis van 100.010.505 ‘Werkgeversbetaling UWV’.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van veranderingen op gebied van HR en Payroll? Word dan gratis lid van onze community! Je ontvangt elke maand de belangrijkste updates en uitnodigingen voor (online) evenementen.

*De Tickettool is beschikbaar voor klanten van Salure met een Functioneel Beheer-contract. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via verkoop@salure.nl of bel +31 182 543 643.

AOF-premie: veelgestelde vragen

Aof staat voor Arbeidsongeschiktheidfonds. Het is een premie die werkgevers moeten afdragen zodat mensen die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn een uitkering kunnen krijgen. De Aof-premie is een gedifferentieerde premie. Voor kleine werkgevers bedraagt de premie 5,82%; voor grote werkgevers bedraagt de premie 7,11%. 

Met Aof hoog wordt de hoge Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) bedoeld. Deze bedraagt 7,11% in 2023. Dit premiepercentage geldt voor grote werkgevers. 

Met Aof laag wordt de lage Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) bedoeld. Deze bedraagt 5,82% in 2023. Dit premiepercentage geldt voor kleine werkgevers. 

De Aof-premie en de Awf-premie zijn twee verschillende premies die je als werkgever moet betalen. Aof staat voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Vanuit dit fonds ontvangen mensen die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn een uitkering. Awf staat voor het Algemeen Werkloosheidsfonds. Vanuit de Awf worden WW-uitkeringen gefinancierd. Beide premies kennen een hoge en een lage premie, maar de criteria daarvoor zijn anders. 

De Wko-opslag (Wet kinderopvang) is van toepassing op de gedifferentieerde Aof-premie. Dit betekent dat je bovenop de hoge en/of lage Aof-premie Wko-opslag moet betalen. Deze bereken je over de gezamenlijke grondslag van de Aof. Dus je telt de grondslag voor de lage en hoge Aof-premie bij elkaar op. Dit gebruik je om de Wko-premie te berekenen. Het premiepercentage voor de Wko is 0,5% in 2023. Voor de opslag Wko is er een aparte rubriek in de aangifte loonheffingen.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
uitleg en waar het sociale verzekeringsloon op de loonstrook staat
SV-loon: wat is het en hoe werkt het?

SV-loon, ook wel sociale verzekeringsloon genoemd, is het bedrag dat wordt gebruikt om de hoogte van sociale verzekeringspremies te bepalen.

Lees meer →
uitleg handboek loonheffingen plus nieuwsbrief loonheffingen
Handboek loonheffingen: wat is het + update nieuwsbrief loonheffingen

Het Handboek Loonheffingen is een door de Belastingdienst opgesteld (online te vinden) document dat jaarlijks verschijnt. In het handboek is een stappenplan opgenomen. Daarin lees je

Lees meer →
HR analytics: wat is het en hoe zet je het succesvol in?

Veel HR-professionals die meer datagedreven willen zijn in hun werk stellen de vraag “wat is HR analytics?” In dit bericht leggen we uit wat HR-analyse is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

Lees meer →
transitievergoeding rekentool
Zo bereken je de transitievergoeding

Met de transitievergoeding compenseert de werkgever de werknemer voor het ontslag. Maar hoe hoog is die vergoeding? Bereken de transitievergoeding direct met de handige rekentool van Salure.

Lees meer →
bovenwettelijke vakantiedagen/verlof uitleg
Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen: wat is het verschil en waar heb je recht op?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen: dat zijn de twee smaken die we in Nederland kennen. Tussen deze soorten verlof zit een belangrijk verschil, dat niet altijd even duidelijk is. Met dit artikel in je achterzak hoef je geen seconde meer te twijfelen over wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen.

Lees meer →
hoe werkt een fietsplan
Fietsplan: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten

‘Kan ik het fietsplan gebruiken om een nieuwe fiets te kopen?’. Het is een vraag die je jezelf als werknemer misschien al eens stelde. En die je als werkgever vast al vaker hoorde. Het korte antwoord is…

Lees meer →
RVU regeling om vervroegd met pensioen te gaan
Alles over de RVU-regeling

Wil je met pensioen, maar heb je nog niet de pensioengerechtigde leeftijd? Een werknemer kan onder voorwaarden een zogenaamde RVU regeling afspreken. Een Regeling voor Vervroegde Uittreding. Wat houdt deze regeling in?

Lees meer →
Verzuimprotocol opstellen | wat moet in een verzuimprotocol
Verzuimprotocol: alles wat je als werkgever moet weten

Is een werknemer ziek? Dan moet je als werkgever en werknemer verplicht een aantal stappen doorlopen. Zelfs als de werknemer na een dag afwezigheid alweer aan het werk gaat.

Lees meer →
Loonbelastingverklaring oftewel model opgaaf gegevens voor de loonheffingen uitleg
Loonbelastingverklaring: wat is het en hoe vul je hem in?

Het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen oftewel de loonbelastingverklaring is om de werkgever de loonheffingskorting toe te laten passen

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.