bijzonder-verlof

Bijzonder verlof: een diepgaande verkenning

Bijzonder verlof is een term die veel werknemers, werkgevers, salarisadministrateurs en HR-professionals bekend in de oren klinkt. Maar wat houdt het precies in en wanneer komt het van pas? Dat en alle relevante regels en rechten lees je in dit artikel.

Wat is bijzonder verlof?

Bijzonder verlof is een arbeidsvoorwaarde die werknemers in staat stelt om, buiten reguliere vakantiedagen, verlof op te nemen voor specifieke situaties. Denk hierbij aan bijzondere gebeurtenissen die niet binnen het standaardkader vallen. Het biedt werknemers de nodige flexibiliteit en ademruimte bij onverwachte levensgebeurtenissen.

Dit type verlof is een erkenning van het feit dat het leven soms onvoorspelbaar is. Het gaat verder dan de traditionele vakantiedagen en biedt werknemers de mogelijkheid om werk en persoonlijke verplichtingen in balans te houden. Bijzonder verlof kan zowel betaald als onbetaald zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en het beleid van de werkgever.

Synoniemen voor bijzonder verlof

 • Buitengewoon verlof: een synoniem dat vaak wordt gebruikt, verwijzend naar situaties die buiten het normale vallen.
 • Speciaal verlof: dit benadrukt de unieke en specifieke aard van het verlof.
 • Uitzonderlijk verlof: geeft aan dat het verlof niet gebruikelijk is en alleen wordt toegekend in bijzondere omstandigheden.
 • Onvoorziene verlofdagen: dagen die worden opgenomen vanwege onverwachte gebeurtenissen.
 • Exclusief verlof: verlof dat zich onderscheidt van de reguliere vakantiedagen.

Wanneer kan bijzonder verlof worden toegekend?

Bijzonder verlof wordt toegekend voor diverse situaties die buiten de standaardcategorieën vallen. In gevallen van bijvoorbeeld overlijden, huwelijk, geboorte, verhuizing, en medische afspraken kan bijzonder verlof worden aangevraagd. Dit biedt werknemers de mogelijkheid om de nodige tijd vrij te nemen om zich op deze belangrijke levensgebeurtenissen te concentreren.

De flexibiliteit van bijzonder verlof maakt het een waardevol instrument bij onverwachte gebeurtenissen. Werknemers krijgen de nodige ruimte zonder hun financiële stabiliteit in gevaar te brengen. Het nemen van bijzonder verlof speelt dus een belangrijke rol in het ondersteunen van werknemers tijdens emotionele en stressvolle periodes.

Welke soorten bijzonder verlof bestaan er?

Bijzonder verlof is niet een ‘one size fits all’ regeling. Het is onderverdeeld in verschillende categorieën, elk gericht op specifieke levensgebeurtenissen. Enkele veelvoorkomende vormen van bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

 • Bijzonder verlof bij overlijden: in geval van het verlies van een dierbare, zoals een ouder, partner, of vriend, biedt bijzonder verlof de mogelijkheid om te rouwen, het afscheid te regelen en emotioneel te ‘herstellen’.
 • Bijzonder verlof bij huwelijk: wanneer werknemers in het huwelijksbootje stappen, geeft bijzonder verlof hen de ruimte om te genieten van deze belangrijke mijlpaal zonder de druk van werkverplichtingen. Een huwelijk is een vreugdevolle gebeurtenis, maar het kan ook enige planning vereisen, vooral als het op een doordeweekse dag plaatsvindt. Dit verlof is vaak betaald, maar niet bij alle werkgevers.
 • Bijzonder verlof bij geboorte: nieuwe ouders kunnen bijzonder verlof opnemen wanneer hun kind geboren wordt. Werkgevers erkennen het belang van deze kostbare momenten en bieden vaak flexibele verlofopties aan.

Deze categorieën zijn slechts het topje van de ijsberg. Bijzonder verlof kan ook van toepassing zijn op situaties zoals verhuizingen, medische afspraken, en jubilea. 

 • Bijzonder verlof bij verhuizen: Verhuizen is soms stressvol en kost doorgaans veel tijd en energie. Bijzonder verlof biedt werknemers de mogelijkheid om deze overgang soepeler te maken. Of het nu gaat om het verplaatsen naar een nieuwe stad of gewoon naar een ander huis, bijzonder verlof geeft de broodnodige tijd om te regelen en te acclimatiseren.
 • Bijzonder verlof bij medische afspraken: Gezondheid gaat boven alles en bijzonder verlof maakt het mogelijk om tijd vrij te maken voor medische afspraken zonder dat je je ook met werk hoeft bezig te houden. Als werknemer is het belangrijk om te weten hoe je dit type verlof correct kunt aanvragen en welke documentatie mogelijk vereist is, mocht je onverhoopt (met spoed) medische hulp nodig hebben.
 • Bijzonder verlof bij jubilea: Of het nu gaat om een 25-jarig huwelijk of een ander jubileum, bijzonder verlof bij jubilea stelt werknemers in staat om speciale momenten in hun persoonlijke leven te vieren.                 

Het is voor werknemers handig om bekend te zijn met de verschillende mogelijkheden en voor werkgevers om duidelijk beleid te formuleren met betrekking tot bijzonder verlof. Zo ontstaan er geen misverstanden in het geval dat een werknemer van plan is om bijzonder verlof op te nemen.

Bijzonder verlof als bijzondere arbeidsvoorwaarde

In de huidige talentenjacht speelt meer mee dan alleen een goed salaris. Vooruitstrevende bedrijven zetten in op unieke verlofregelingen om de beste krachten binnen te halen en te houden. 

Naast de standaard verlofmogelijkheden, zoals opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO), is er ruimte om je arsenaal aan arbeidsvoorwaarden uit te breiden met specifieke, op maat gemaakte verlofregelingen. Denk aan mantelzorgverlof, rouwverlof of studieverlof. 

De uitbreiding van verlofregelingen moet natuurlijk binnen de lijnen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) passen. Maar er is ruimte voor maatwerk, zolang je ook de cao in de gaten houdt. Belangrijk is ook de samenwerking met de ondernemingsraad. Hun inzicht kan het verschil maken in hoe deze regelingen worden ontvangen en geïmplementeerd.

Kortom, door flexibele en unieke verlofregelingen te omarmen, zet je jouw bedrijf neer als een werkgever die snapt wat werknemers nodig hebben en willen.

Rechten en plichten rondom bijzonder verlof

Bijzonder verlof brengt niet alleen voordelen met zich mee voor werknemers, maar het stelt ook verplichtingen voor zowel werknemers als werkgevers. Het begrijpen van deze rechten en plichten is cruciaal om misverstanden te voorkomen en een soepele afwikkeling van bijzonder verlof mogelijk te maken.

Werknemers hebben aan de ene kant het recht om bijzonder verlof aan te vragen in overeenstemming met de geldende regels en het beleid van de werkgever. Bijzonder verlof is namelijk niet wettelijk geregeld, met uitzondering van calamiteitenverlof en zorgverlof. Kortom: het is helemaal aan de werkgever wanneer, waarvoor en hoelang je bijzonder verlof mag opnemen.

De duur van bijzonder verlof varieert, afhankelijk van de specifieke situatie. Bij overlijden van een direct familielid is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat werknemers meer dagen verlof krijgen dan bij andere gebeurtenissen.

Aan de andere kant hebben werkgevers de plicht om redelijke ondersteuning te bieden en het verzoek om bijzonder verlof serieus te overwegen. 

 1. Werkgevers dienen duidelijke beleidslijnen omtrent bijzonder verlof op te stellen en deze te communiceren naar alle werknemers. Deze beleidslijnen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften en eventuele aanvullingen in cao’s.
 2. Werkgevers hebben daarnaast de plicht om de verwachtingen ten aanzien van bijzonder verlof helder te communiceren. Dit omvat de voorwaarden waaronder verlof kan worden aangevraagd, de benodigde documentatie en de mogelijke gevolgen voor de werkplanning.

Impact op workflow opvangen

Werkgevers dienen zich bewust te zijn van de mogelijke impact van bijzonder verlof op de workflow. Het kan nodig zijn om tijdelijke maatregelen te treffen, zoals het herverdelen van taken of het tijdelijk inhuren van vervangend personeel. Het doel is om de impact op de bedrijfsvoering te minimaliseren zonder afbreuk te doen aan de ondersteuning die aan de werknemer geboden moet worden.

Aanvragen en procedures voor bijzonder verlof

Het aanvragen van bijzonder verlof is een gestructureerd proces dat zowel door werkgevers als werknemers moet worden begrepen. Het volgen van de juiste procedures zorgt voor een soepele afhandeling en minimaliseert potentiële fricties.

Aanvragen en procedures voor bijzonder verlof

Het proces van het aanvragen van bijzonder verlof begint doorgaans met het informeren van de werkgever over de noodzaak van het verlof. Dit kan variëren van een eenvoudige mondelinge mededeling tot het indienen van een schriftelijk verzoek, afhankelijk van het beleid van de organisatie.

Een belangrijk aspect bij het aanvragen van bijzonder verlof is het tijdig communiceren van de behoefte aan verlof. In veel gevallen is het praktisch om dit zo vroeg mogelijk te doen, zodat zowel werkgever als werknemer zich kunnen voorbereiden op de afwezigheid en het regelen van vervanging.

Procedures en goedkeuring

Na het indienen van het verzoek volgt de beoordeling en goedkeuring door de werkgever. Het is hierbij van belang dat werkgevers duidelijke procedures volgen en consistent zijn in hun besluitvorming. Transparante communicatie gedurende dit proces voorkomt misverstanden en helpt bij het creëren van een ondersteunende werkomgeving.

Bij goedkeuring van het bijzonder verlof worden de duur en voorwaarden van het verlof vastgelegd. Werknemers dienen zich bewust te zijn van eventuele beperkingen en verplichtingen die gepaard gaan met het verlof. Ook werkgevers moeten ervoor zorgen dat de afwezigheid van de werknemer geen nadelige invloed heeft op de operationele continuïteit.

Soorten verlof in Nederland

In Nederland zijn er diverse vormen van verlof die werknemers in staat stellen om werk en persoonlijke verplichtingen in evenwicht te houden. Niet alleen bijzonder verlof dus. Deze verlofvormen variëren in duur en doel, en zijn vastgelegd in wetten, cao’s en bedrijfsreglementen. Een aantal vormen van verlof in Nederland (naast buitengewoon verlof) zijn:

1. Vakantieverlof

Dit is het meest gangbare verlof waar werknemers recht op hebben. Het stelt hen in staat om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Werknemers hebben het recht om minimaal vier keer hun wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen op te nemen.

2. Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zwangere werkneemsters hebben recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Het totale verlof bedraagt minimaal zestien weken. Tijdens deze periode ontvangt de werkneemster een uitkering van het UWV.

3. Ouderschapsverlof

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof om meer tijd door te brengen met hun kinderen. Het verlof bedraagt maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur per kind. Tijdens het verlof wordt het loon deels doorbetaald.

4. Calamiteitenverlof

Bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van een kind of partner, hebben werknemers recht op calamiteitenverlof. Dit verlof is kortdurend en biedt werknemers de mogelijkheid om directe zorg te verlenen.

5. Langdurend zorgverlof

Werknemers kunnen langdurend zorgverlof opnemen om langdurige zorg te verlenen aan een ziek familielid. Dit verlof duurt maximaal zes weken per jaar.

6. Adoptieverlof

Bij adoptie van een kind hebben adoptieouders recht op adoptieverlof. Dit verlof bedraagt maximaal vier weken. 

Elk type verlof heeft specifieke regels en voorwaarden, en het is belangrijk voor zowel werknemers als werkgevers om op de hoogte te zijn van deze regelgeving. Dit bevordert een gezonde balans tussen werk en privé en ondersteunt werknemers bij belangrijke levensgebeurtenissen.

Zorg voor kennis en duidelijkheid

Bijzonder verlof is naast de andere soorten verlof in Nederland dus een waardevol instrument dat werknemers in staat stelt om werk en persoonlijke verplichtingen in evenwicht te brengen. Door duidelijke kennis te hebben van wat bijzonder verlof inhoudt, wanneer het kan worden toegepast, en welke rechten en plichten eraan verbonden zijn, kunnen zowel werknemers als werkgevers een ondersteunende en flexibele werkomgeving creëren.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community