uitleg handboek loonheffingen plus nieuwsbrief loonheffingen

Handboek loonheffingen: wat is het + update nieuwsbrief loonheffingen

Het Handboek Loonheffingen is een door de Belastingdienst opgesteld (online te vinden) document dat jaarlijks verschijnt. In het handboek is een stappenplan opgenomen. Daarin lees je precies hoe je de loonadministratie kan inrichten, inclusief alle actuele bedragen, percentages, voorwaarden en procedures. In het begin van het handboek zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave opgenomen. Zo zie je direct wat je moet aanpassen in de loonadministratie. Meer over het Handboek Loonheffingen en de daaraan gekoppelde nieuwsbrief lees je hieronder.

Wat staat er in het handboekloonheffingen?

In het Handboek Loonheffingen neemt de Belastingdienst je stapsgewijs mee door de stappen die je moet nemen om je loonadministratie in orde te brengen. Deze stappen zijn:

 1. Nagaan of er een dienstbetrekking is: wanneer spreek je van een inhoudingsplichtige en wanneer is er sprake van een dienstbetrekking? Ook vind je meer informatie over een opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde.
 2. Gegevens werknemer administreren: hoe meld je je aan als werkgever? Hoe stel je de identiteit van een werknemer vast, welke gegevens moet je krijgen voor de loonheffingen en wat gebeurt er bij een fusie of overname? Dat en meer, zoals de eerstedagsmelding en het anoniementarief, valt onder stap twee.
 3. Loonadministratie aanleggen: welke informatie heb je nodig voor de loonadministratie? Welke administratieve verplichtingen zijn er voor de loonbelasting en hoe zit het met het bewaren van de administratie? 
 4. Bepalen wat tot het loon behoort: waar is loon uit opgebouwd, hoe zit het met uitkeringen bij bijzondere gebeurtenissen, hoe werken aandelenopties, hoe kan je als werkgever bijdragen aan de studiekosten van kinderen van je werknemer en wat is negatief loon? Kortom: alles wat met loon en andere vergoedingen te maken heeft, komt aan bod. 
 5. Loontijdvakkensystematiek: een werknemer of uitkeringsgerechtigde kan twee soorten loon ontvangen: tijdvakloon en niet-tijdvakloon. Dit is van invloed op het afdragen van fiscale premies.
 6. Voortschrijdend cumulatief berekenen
 7. Premies werknemersverzekeringen berekenen
 8. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen
 9. Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen
 10. Eindheffing werkkostenregeling berekenen
 11. Bedragen in de loonstaat boeken: ontdek exact hoe een loonstrook is opgebouwd en wat de betekenis van alle begrippen is.
 12. Loonstrook aan werknemers verstrekken
 13. Loonheffingen aangeven en betalen: wanneer moet je aangifte doen en betalen, wat gebeurt er als je dit niet doet en waarvoor ben je als werkgever aansprakelijk?
 14. Aangiften corrigeren: welke gegevens in de aangiften moet je als werkgever corrigeren en op welke manieren doe je dit voor de afgelopen boekjaren?
 15. Jaaropgaaf aan werknemers verstrekken
 16. Informatieplicht: als werkgever krijg je mogelijk te maken met een boekenonderzoek, bedrijfsbezoek of waarneming ter plaatse. Ook kan de Belastingdienst vragen om meer informatie.
 17. Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking: wat gebeurt er als jij je onderneming overdraagt of het dienstverband van een werknemer eindigt? Van de auto van de zaak tot vakantiedagen: je leest er alles over in stap 

Wil je gerichte informatie over (een van) deze stappen, dan zijn deze hier in te zien (versie oktober 2022). 

Nieuwsbrief loonheffingen 2024

Hier is een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en regels die gelden vanaf 2024, gebaseerd op de informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 van de belastingdienst:

 • Verhoging bedragen vrijwilligersregeling: Het maximale bedrag voor de vrijwilligersregeling is in 2024 €210 per maand en €2.100 per jaar. De maximale uurvergoeding is €5,50, en voor vrijwilligers onder de 21 jaar €3,25.
 • Verhoging gerichte vrijstelling kilometervergoeding: Vanaf 1 januari 2024 is de vergoeding voor reiskosten €0,23 per kilometer.
 • Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten: Er is geen onderscheid meer tussen het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een ov-kaart. Als de ov-kaart ook voor zakelijke reizen wordt gebruikt, is deze gericht vrijgesteld.
 • Alleenstaande-ouderenkorting niet meer uitsluitend via de SVB: Vanaf 2024 kan elke uitkeringsinstantie of werkgever de alleenstaande-ouderenkorting toepassen, niet alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Aanpassing uurloongrens LIV: De bovengrens voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt per 1 januari 2024 verlaagd naar 104% van het wettelijk minimumloon (WML).
 • Aanpassing vrije ruimte werkkostenregeling: De vrije ruimte bedraagt vanaf 2024 1,92% voor een loonsom tot €400.000 en 1,18% voor het deel boven €400.000.
 • Jeugd-LIV vervalt per 2024: Het jeugd-LIV wordt afgeschaft, maar in 2024 vindt nog de betaling plaats over de verloonde uren in 2023.
 • Verhoging terugkeerpremie bij terugkeer eigenrisicodrager naar publieke bestel: De terugkeerpremie wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd naar de volledige sectorale premie.
 • Vastlegging regels over gebruik van inkomstenverhoudingen: De regels voor het gebruik van inkomstenverhoudingen worden vastgelegd in het besluit IKV.
 • Wijzigingen in de aangifte loonheffingen: Vervallen van rubriek ‘Indicatie vakantiebonnen toegepast’ en toevoegen van rubriek ‘Indicatie deelname tijdspaarfonds’.
 • Minimumuurloon voor alle werknemers: Vanaf 1 januari 2024 geldt een wettelijk minimumuurloon ter vervanging van het minimumloon per maand, week en dag.
 • Overige informatie: Informatie over de Wet toekomst pensioenen (WTP) en de regelgeving omtrent het opgeven van uitbetaalde bedragen aan derden.

Nieuwsbrief loonheffingen 2023

In de Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst zijn de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen per het nieuwe jaar uitgelicht. Zo is in 2023 de gerichte vrijstelling voor een onbelaste kilometervergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21. Verder is de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding per 2023 verhoogd naar van € 2,00 naar € 2,15. 

Wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling, voor de regeling voor extraterritoriale kosten en in de fiscale regeling van aandelenoptierechten voor werknemers stipt de Belastingdienst eveneens onder meer aan. Ook krijg je in de nieuwsbrief informatie over de wijzigingen in de aangifte loonheffingen voor 2023.

Er zijn voor 2023 twee uitgaven van de Nieuwsbrief Loonheffingen verschenen. De tweede vormt een correctie op de eerste versie op basis van wijzigingen in het Belastingplan 2023 en andere wetten. Benieuwd naar de volledige inhoud? Je bekijkt de laatste Nieuwsbrief Loonheffingen hier. Wil je weten wat de tarieven, bedragen en percentages loonheffingen per 1 januari 2023 zijn? In dit document zijn deze stuk voor stuk terug te vinden. 

Handboek loonheffingen 2023

Speciale thema's

Naast het stappenplan, komen in het Handboek Loonheffingen ook verschillende thema’s aan de orde. Denk aan pensioenen, bijzondere arbeidsrelaties (zoals aandeelhouders, bestuurders en oproepkrachten) en vervoer en reiskosten.

Het Handboek Loonheffingen is een fluïde document. Met andere woorden: de Belastingdienst publiceert jaarlijks een versie die geheel up-to-date is. Het Handboek Loonheffingen 2023 verschijnt naar verwachting in maart 2023.

Neemt het heft in eigen hand op de Salure Academy

Ga jij werken met AFAS, al dan niet in het buitenland? Of wil je leren hoe je een goede autorisatiestructuur in AFAS neerzet? Neem een kijkje tussen onze trainingen, zodat je efficiënter en met controle profiteert van alles wat AFAS aan jouw organisatie te bieden heeft.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community