Hypotax

Hypotax: wat is het en hoe pas je het toe?

Werkt een van je medewerkers gedeeltelijk in het buitenland? Met de hypotax zorg je ervoor dat de werknemer er niet fiscaal op voor- of achteruit gaat omdat hij of zij in het buitenland werkt. In dit artikel lees je hoe je de hypotaxregeling toepast.

Wat is hypotax?

Hypotax is een afkorting van hypothetische tax. Hiermee wordt gedoeld op de belastingen die werknemers die gedeeltelijk in het buitenland werken, zouden moeten betalen. 

Deze tax is een regeling die wordt toegepast wanneer werknemers grensoverschrijdend werken en gedeeltelijk in het buitenland belastingplichtig zijn. In het buitenland wordt er ook wel gesproken van tax equalization. Om te voorkomen dat werknemers fiscaal nadeel ondervinden van hun uitzending naar het buitenland, betaalt de werkgever de verschuldigde inkomstenbelasting in binnen- en buitenland. Maandelijks houdt de werkgever een bedrag in op het loon van de werknemer: de hypotax.

De hypotax heeft vier belangrijke doelen:

  • Het hanteren van een vergelijkbare belastinggrondslag in het land van herkomst voor de expat tijdens zijn buitenlandse opdracht. Zo wordt de fiscale winst of het fiscale verlies van de gedetacheerde tot een minimum beperkt, en de belastingdruk die de gedetacheerde anders zou hebben gehad (indien hij in het land van herkomst was gebleven) zoveel mogelijk gelijkgetrokken.
  • Zorgen voor goed ondernemerschap met betrekking tot de naleving van de belastingwetgeving voor de werknemer voor elke locatie waar het bedrijf opereert. Hiermee wordt het risico van de niet-naleving van de lokale wetgeving, belastingvoorschriften en wisselkoerscontroles geëlimineerd.
  • Ondersteuning van de mobiliteit van een werknemer om zo te voldoen aan de internationale personeelsbehoeften van het bedrijf. Dat wil zeggen dat vanuit fiscaal oogpunt een werknemer niet gestimuleerd of ontmoedigd mag worden om buitenlandse opdrachten te aanvaarden. Dus van de ene buitenlandse opdracht naar de andere te gaan of te repatriëren (terugkeren naar het vaderland).
  • Het minimaliseren van de kosten voor zover de wet en de praktijk dat toelaten.

Waarom is de hypotax (tax equalization) zo ingewikkeld?

Hoewel het idee achter de tax best logisch klinkt, maken de volgende aspecten het complex:

  • De betalingen van de werkgever aan de werknemer bestaan over het algemeen niet alleen uit het reguliere salaris. Andere componenten zoals pensioenbetalingen, reiskosten en verscheidene vergoedingen worden in het gastland wellicht niet op dezelfde manier behandeld. Een eventuele herziening van het salarispakket en een grondige analyse zijn dan ook noodzakelijk.
  • In de meeste gevallen houden opdrachten in dat een werknemer in meerdere landen werkt. Hierdoor kunnen er in verschillende rechtsgebieden belastingen verschuldigd zijn. Dat maakt het ingewikkelder. Zeker als de gewerkte dagen van maand tot maand verschillen in de desbetreffende landen.
  • In het geval van tijdelijke opdrachten (het meest voorkomend), blijven de sociale zekerheidsbijdragen vaak verschuldigd in het land van waaruit de werknemer wordt uitgezonden. Het gastland kan deze betalingen mogelijk niet als volledig aftrekbaar of niet belastbaar beschouwen. Hierdoor kunnen zowel de complexiteit als de belastingdruk toenemen.
  • Soms zijn de relevante gegevens pas beschikbaar nadat de maandelijkse loonlijst is verwerkt. Dit kan tot noodzakelijke herzieningen leiden.

Hoe pas je hypotax toe?

Wil je een hypotax-regeling invoeren voor werknemers die deels in het buitenland werken? Volg dan onderstaande stappen.

Hypotax in 6 stappen:

Stap 1: Bepaal welke elementen in aanmerking komen
Bepaal welke elementen van het salaris in eigen land voor belastingvereffening in aanmerking komen. 

Hypotax wordt vaak toegepast op:
- Het basissalaris
- Bonussen
- Woonkosten
- Reiskosten
- Commissies
- Aandelenopties en andere beloningen in aandelen
- Buitenlandse belastingen
Stap 2: Bereken hoeveel belasting hierover betaald zou moeten worden
Vervolgens bereken je hoeveel belasting over deze elementen betaald zou moeten worden en maandelijks ingehouden zou worden van het salaris van de werknemer, als hij of zij in eigen land zou blijven werken. De uitkomst reken je terug naar een maandelijks bedrag. 
Stap 3: Houd het berekende bedrag in op het salaris
Het maandelijks berekende bedrag houd je in op het salaris van de werknemer: de hypotax.
Stap 4: Betaal de belastingen in binnen- en buitenland
Als werkgever betaal je de daadwerkelijk verschuldigde belastingen in het binnen- en buitenland.
Stap 5: Verrekenen
Bereken jaarlijks de belastingnivellering wanneer het totale inkomen en de inhoudingen bekend zijn. Dit wordt dan vergeleken met de inhoudingen die zijn gedaan via de hypotax-regeling. Op dit moment rekent de werknemer het daadwerkelijke verschil af met de werkgever.
Stap 6: Hypotax opnieuw vaststellen
Mede naar aanleiding van deze berekening en eventuele wijzigingen in salaris en vergoedingen, stel je de hypothetische tax voor het komende jaar vast.
Hypotax-in-6-stappen

Hulp nodig bij de salarisadministratie?

Heb je een vraag over het voeren van je (internationale) salarisadministratie? Onze payrollspecialisten hebben veel ervaring met o.a. de hypotax, 30%-regelingen en salary splits. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze payroll services.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community