nettoloon berekenen

Kosten besparen en maatschappelijk verantwoord ondernemen? 4 tips voor jou als werkgever

Betaal jij onnodig te hoge loonkosten? Onze payroll experts zien dat organisaties soms duizenden euro’s laten liggen in de salarisadministratie. In deze blog behandelen we daarom vier concrete manieren om kosten te besparen. Bijkomend maatschappelijk voordeel: veel van deze regelingen maken het voor bepaalde groepen makkelijker om de arbeidsmarkt te betreden.

Tip 1: Maak gebruik van loonkostenvoordelen

Sinds 1 januari 2018 kun je gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Deze regeling is in het leven geroepen om medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Als werkgever ontvang je hiervoor namelijk een stukje voordeel. Dit zijn op dit moment de doelgroepen voor de 4 loonkostenvoordelen:

 1. Loonkostenvoordeel voor Ouderen;
 2. Loonkostenvoordeel voor Arbeidsbeperkten die nieuw in dienst komen;
 3. Loonkostenvoordeel voor Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en Scholings belemmerden;
 4. Loonkostenvoordeel voor Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden.

Hoe het werkt:

Je dient het verzoek voor een loonkostenvoordeel in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. Per uur dat de werknemer werkt, krijg je een bedrag terug van het UWV. In het schema hieronder zie je de cijfers van 2021. Het voordeel kan dus oplopen tot €6.000 per medewerker per jaar.

Doelgroepen LKV

Maximaal LKV

Oudere werknemers (56 jaar en ouder)

€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen

€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden

€ 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden

€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 1 jaar.

Wanneer krijg je het voordeel?

Voor werknemers waar je in 2021 een loonkostenvoordeel voor aanvraagt, wordt het voordeel in 2022 uitbetaald. In eerste instantie ontvang je in maart en voorlopige beschikking. Daartegen kun je tot 1 mei bezwaar maken. Medio juli zal dan de definitieve beschikking binnen komen. Ook hier kun je tot 6 weken na dagtekening bezwaar tegen aantekenen. In september vindt dan de daadwerkelijk betaling plaats.

Kijk voor exacte voorwaarden, rekenvoorbeelden en een concreet stappenplan voor de loonkostenvoordelen ons webinar terug van 2 juni.

Salarisadministratie advies financiële sector internationale hr

Tip 2: Controleer de betaalde Whk-premie tot 5 jaar terug

Als werkgever ontvang je elk jaar de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De gedifferentieerde premie is gebaseerd op het aantal WGA- en ZW-uitkeringen in het verleden en wordt in 45% van de gevallen onjuist berekend. Ben je bij het UWV verzekerd en is je totale loonsom hoger dan € 300.000? Dan is het interessant om de Whk-beschikking te (laten) controleren.

Wat gaat er fout?

De hoogte van de premie hangt af van de uitkeringen die het UWV aan je toerekent. Bij veel werkgevers rekent het UWV onterecht teveel uitkeringen toe. Er worden bijvoorbeeld uitkeringen toegerekend aan medewerkers die feitelijk niet meer arbeidsongeschiktheid zijn, of aan medewerkers die soms niet eens bij je in dienst zijn. Zelfs wanneer een uitkering terecht is toegerekend, kan deze in werkelijkheid lager zijn. Zo zijn er veel specifieke scenario’s waarbij een te hoge Whk-premie berekend wordt.  

Pijl Nick website - Kosten besparen en maatschappelijk verantwoord ondernemen? 4 tips voor jou als werkgever

Benieuwd wat jij kunt besparen?

Vul je gegevens hieronder in. Wij informeren je zo snel mogelijk over de mogelijkheden voor jouw organisatie.Wat kun je hieraan doen?

Je kunt tot en met 5 jaar terug correcties door laten voeren voor de betaalde Whk-premie. Dit doe je zo:

 1. Kijk of er WGA- en/of ZW-uitkeringen aan je zijn toegerekend.
 2. Is dit het geval? Vraag dan de instroomlijsten (voorheen: BIER-lijsten) op bij de Belastingdienst. Op de instroomlijsten staan de BSN-nummers van alle werknemers met een uitkering die aan jou zijn toegerekend.
 3. Ga na of deze lijsten correct zijn.
 4. Op het moment dat de lijst onjuist is, dien je verzoek tot correctie in.

Hoeveel loonkosten kun je besparen?

Afhankelijk van de situatie kunnen de bedragen hoog oplopen. Hieronder zie je een voorbeeld.

Een werknemer is arbeidsongeschikt geworden vanwege een ongeval. De andere partij was veroorzaker van de schade en daarmee aansprakelijk. De loondoorbetalingsplicht was teruggevorderd bij de veroorzaker. Maar na de ziekteperiode van twee jaar, kreeg zij een WGA-uitkering, die niet verhaald blijkt te zijn bij de veroorzaker. Door ook de WGA-uitkering te verhalen, kun je de Whk-premie verlagen:

Rekenvoorbeeld

Jaar

Loonsom

Whk-premie oud

Whk-premie nieuw

Besparing

2019

€ 15.750.368,-  

€ 173.258,-

€ 154.814,-

€ 18.444,-   

2020

€ 16.240.985,-

€ 173.258,-

€ 172.554,-

€ 21.988,-

2021

€ 16.550.232,-

€ 173.258,-

€ 194.610,-           

€ 15.221,-

Totale besparing

€ 55.653,-

In het voorbeeld hierboven heeft de werkgever € 55.653,- te veel premie betaald voor de Werkhervattingskas. Salure kan je helpen om dit soort kansen op te sporen en je loonkosten te verlagen.

BBL

Tip 3: Vraag voor 16 september de subsidieregeling praktijkleren aan

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor werkgevers die een stageplek aan studenten aanbieden. Deze subsidieregeling richt zich vooral op 3 groepen stagiaires:

 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse Economie;
 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Als je deze stagiaires het (bijna) afgelopen schooljaar hebt begeleid, kun je deze subsidie aanvragen. Let er hierbij op dat er voor elke onderwijscategorie specifieke voorwaarden gelden waar de stagiair aan moet voldoen.

Hoe werkt het?

Je kunt de subsidie aanvragen vanaf 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021 om 17:00 uur. Het gaat hierbij om stagiaires die het afgelopen studiejaar 2020-2021 stage hebben gelopen. Zorg dat je de administratie rondom de stagiaire op orde hebt. Zo moet je in ieder geval beschikken over de volgende vier gegevens:

 • een geldige praktijkleerovereenkomst;
 • aanwezigheidsadministratie;
 • administratie waarmee je de voortgang, begeleiding en de manier waarop de leerdoelen zijn behaald, aantoont;
 • kopie van het diploma.

Hoeveel loonkosten kun je besparen?

In principe kun je maximaal € 2.700 per stageplaats besparen. Dit bedrag kan in de praktijk lager uitvallen, omdat de subsidie afhangt van onder andere het aantal stageweken en het aantal aanvragen dat binnen komt bij het RVO. Salure zoekt graag voor je uit of je voor je stagiaire(s) subsidie kunt aanvragen en kunnen dit ook voor je aanvragen. Neem contact op voor meer informatie.

Salarisadministratie diensten

Tip 4: Vergeet de no-risk polis niet

De no-risk polis houdt in dat je een ziektewet-uitkering van het UWV kunt krijgen als je een werknemer met een ziekte of beperking in dienst neemt. Hierbij wordt 70% tot 100% van het dagloon van de medewerker door het UWV vergoed. Bovendien hoef je ook geen hogere premie te betalen als de werknemer na 2 jaar in de WGA terecht komt.

Hoe werkt het?

Je hoeft een no-risk polis niet van te voren aan te vragen. Wordt de medewerker ziek? Geef dan in de ziekmelding aan dat er sprake is van een no-risk polis. Let er hierbij op dat je de ziekmelding binnen 6 weken doorgeeft aan het UWV via de portal of via de communicatie in AFAS, anders kan dit een boete opleveren van € 455. In ons webinar met tips om loonkosten te besparen vertellen we meer over de no-risk polis en laten we zien hoe je dit in AFAS vastlegt.

Hoeveel loonkosten kun jij besparen?

Laat onze HR en payroll experts controleren hoeveel kosten jij kunt besparen. Zij nemen je salarisadministratie graag voor je door om te zien of je aanspraak kunt maken op de verschillende voordelen en regelingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanbevolen:

wat zijn adv- en atv-dagen?

Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees verder »
wanneer een oproepkracht afzeggen

Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees verder »

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community