nettoloon berekenen

Kosten besparen en maatschappelijk verantwoord ondernemen? 4 tips voor jou als werkgever

Betaal jij onnodig te hoge loonkosten? Onze payroll experts zien dat organisaties soms duizenden euro’s laten liggen in de salarisadministratie. In deze blog behandelen we daarom vier concrete manieren om kosten te besparen. Bijkomend maatschappelijk voordeel: veel van deze regelingen maken het voor bepaalde groepen makkelijker om de arbeidsmarkt te betreden.

Tip 1: Maak gebruik van loonkostenvoordelen

Sinds 1 januari 2018 kun je gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Deze regeling is in het leven geroepen om medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Als werkgever ontvang je hiervoor namelijk een stukje voordeel. Dit zijn op dit moment de doelgroepen voor de 4 loonkostenvoordelen:

 1. Loonkostenvoordeel voor Ouderen;
 2. Loonkostenvoordeel voor Arbeidsbeperkten die nieuw in dienst komen;
 3. Loonkostenvoordeel voor Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en Scholings belemmerden;
 4. Loonkostenvoordeel voor Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden.

Hoe het werkt:

Je dient het verzoek voor een loonkostenvoordeel in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. Per uur dat de werknemer werkt, krijg je een bedrag terug van het UWV. In het schema hieronder zie je de cijfers van 2021. Het voordeel kan dus oplopen tot €6.000 per medewerker per jaar.

Doelgroepen LKV

Maximaal LKV

Oudere werknemers (56 jaar en ouder)

€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen

€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden

€ 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden

€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 1 jaar.

Wanneer krijg je het voordeel?

Voor werknemers waar je in 2021 een loonkostenvoordeel voor aanvraagt, wordt het voordeel in 2022 uitbetaald. In eerste instantie ontvang je in maart en voorlopige beschikking. Daartegen kun je tot 1 mei bezwaar maken. Medio juli zal dan de definitieve beschikking binnen komen. Ook hier kun je tot 6 weken na dagtekening bezwaar tegen aantekenen. In september vindt dan de daadwerkelijk betaling plaats.

Kijk voor exacte voorwaarden, rekenvoorbeelden en een concreet stappenplan voor de loonkostenvoordelen ons webinar terug van 2 juni.

Salarisadministratie advies financiële sector internationale hr

Tip 2: Controleer de betaalde Whk-premie tot 5 jaar terug

Als werkgever ontvang je elk jaar de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De gedifferentieerde premie is gebaseerd op het aantal WGA- en ZW-uitkeringen in het verleden en wordt in 45% van de gevallen onjuist berekend. Ben je bij het UWV verzekerd en is je totale loonsom hoger dan € 300.000? Dan is het interessant om de Whk-beschikking te (laten) controleren.

Wat gaat er fout?

De hoogte van de premie hangt af van de uitkeringen die het UWV aan je toerekent. Bij veel werkgevers rekent het UWV onterecht teveel uitkeringen toe. Er worden bijvoorbeeld uitkeringen toegerekend aan medewerkers die feitelijk niet meer arbeidsongeschiktheid zijn, of aan medewerkers die soms niet eens bij je in dienst zijn. Zelfs wanneer een uitkering terecht is toegerekend, kan deze in werkelijkheid lager zijn. Zo zijn er veel specifieke scenario’s waarbij een te hoge Whk-premie berekend wordt.  

Pijl Nick website - Kosten besparen en maatschappelijk verantwoord ondernemen? 4 tips voor jou als werkgever

Benieuwd wat jij kunt besparen?

Vul je gegevens hieronder in. Wij informeren je zo snel mogelijk over de mogelijkheden voor jouw organisatie.Wat kun je hieraan doen?

Je kunt tot en met 5 jaar terug correcties door laten voeren voor de betaalde Whk-premie. Dit doe je zo:

 1. Kijk of er WGA- en/of ZW-uitkeringen aan je zijn toegerekend.
 2. Is dit het geval? Vraag dan de instroomlijsten (voorheen: BIER-lijsten) op bij de Belastingdienst. Op de instroomlijsten staan de BSN-nummers van alle werknemers met een uitkering die aan jou zijn toegerekend.
 3. Ga na of deze lijsten correct zijn.
 4. Op het moment dat de lijst onjuist is, dien je verzoek tot correctie in.

Hoeveel loonkosten kun je besparen?

Afhankelijk van de situatie kunnen de bedragen hoog oplopen. Hieronder zie je een voorbeeld.

Een werknemer is arbeidsongeschikt geworden vanwege een ongeval. De andere partij was veroorzaker van de schade en daarmee aansprakelijk. De loondoorbetalingsplicht was teruggevorderd bij de veroorzaker. Maar na de ziekteperiode van twee jaar, kreeg zij een WGA-uitkering, die niet verhaald blijkt te zijn bij de veroorzaker. Door ook de WGA-uitkering te verhalen, kun je de Whk-premie verlagen:

Rekenvoorbeeld

Jaar

Loonsom

Whk-premie oud

Whk-premie nieuw

Besparing

2019

€ 15.750.368,-  

€ 173.258,-

€ 154.814,-

€ 18.444,-   

2020

€ 16.240.985,-

€ 173.258,-

€ 172.554,-

€ 21.988,-

2021

€ 16.550.232,-

€ 173.258,-

€ 194.610,-           

€ 15.221,-

Totale besparing

€ 55.653,-

In het voorbeeld hierboven heeft de werkgever € 55.653,- te veel premie betaald voor de Werkhervattingskas. Salure kan je helpen om dit soort kansen op te sporen en je loonkosten te verlagen.

BBL

Tip 3: Vraag voor 16 september de subsidieregeling praktijkleren aan

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor werkgevers die een stageplek aan studenten aanbieden. Deze subsidieregeling richt zich vooral op 3 groepen stagiaires:

 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse Economie;
 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Als je deze stagiaires het (bijna) afgelopen schooljaar hebt begeleid, kun je deze subsidie aanvragen. Let er hierbij op dat er voor elke onderwijscategorie specifieke voorwaarden gelden waar de stagiair aan moet voldoen.

Hoe werkt het?

Je kunt de subsidie aanvragen vanaf 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021 om 17:00 uur. Het gaat hierbij om stagiaires die het afgelopen studiejaar 2020-2021 stage hebben gelopen. Zorg dat je de administratie rondom de stagiaire op orde hebt. Zo moet je in ieder geval beschikken over de volgende vier gegevens:

 • een geldige praktijkleerovereenkomst;
 • aanwezigheidsadministratie;
 • administratie waarmee je de voortgang, begeleiding en de manier waarop de leerdoelen zijn behaald, aantoont;
 • kopie van het diploma.

Hoeveel loonkosten kun je besparen?

In principe kun je maximaal € 2.700 per stageplaats besparen. Dit bedrag kan in de praktijk lager uitvallen, omdat de subsidie afhangt van onder andere het aantal stageweken en het aantal aanvragen dat binnen komt bij het RVO. Salure zoekt graag voor je uit of je voor je stagiaire(s) subsidie kunt aanvragen en kunnen dit ook voor je aanvragen. Neem contact op voor meer informatie.

Salarisadministratie diensten

Tip 4: Vergeet de no-risk polis niet

De no-risk polis houdt in dat je een ziektewet-uitkering van het UWV kunt krijgen als je een werknemer met een ziekte of beperking in dienst neemt. Hierbij wordt 70% tot 100% van het dagloon van de medewerker door het UWV vergoed. Bovendien hoef je ook geen hogere premie te betalen als de werknemer na 2 jaar in de WGA terecht komt.

Hoe werkt het?

Je hoeft een no-risk polis niet van te voren aan te vragen. Wordt de medewerker ziek? Geef dan in de ziekmelding aan dat er sprake is van een no-risk polis. Let er hierbij op dat je de ziekmelding binnen 6 weken doorgeeft aan het UWV via de portal of via de communicatie in AFAS, anders kan dit een boete opleveren van € 455. In ons webinar met tips om loonkosten te besparen vertellen we meer over de no-risk polis en laten we zien hoe je dit in AFAS vastlegt.

Hoeveel loonkosten kun jij besparen?

Laat onze HR en payroll experts controleren hoeveel kosten jij kunt besparen. Zij nemen je salarisadministratie graag voor je door om te zien of je aanspraak kunt maken op de verschillende voordelen en regelingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanbevolen:

minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2023

Er is weer een jaar voorbijgevlogen en dat betekent dus dat het minimumloon 2022 bijna oud nieuws is. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het minimumloon 2023. Daarover lees je in deze blog meer!

Lees verder »
salary split: werkzaam in meerdere landen

Salary split: wat is het en hoe werkt het?

Ben jij of je werknemer in meerdere landen werkzaam? Dan kun je wellicht gebruik maken van de lage (progressieve) tarieven in verschillende landen: het tariefsopstapje. Dit voordeel door de salary split (ook wel split payroll genoemd) kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Lees verder »
Uitleg over CSRD richtlijn

De CSRD: zo ga je ermee om

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn. De belangrijkste verplichting die hierin is opgenomen, is dat organisaties moeten rapporteren op de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en op sociaal gebied.

Lees verder »
Wet werken waar je wilt - Kosten besparen en maatschappelijk verantwoord ondernemen? 4 tips voor jou als werkgever

Wet werken waar je wilt

Per 1 januari 2023 is de Wet werken waar je wilt ingegaan. Hiermee krijgen werknemers (iets) meer vrijheid in het kiezen van de werkplek. Maar wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel leggen we je het uit.

Lees verder »

Deel dit artikel:

Best bekeken

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Topartikelen:

Bekijk onze laatste artikelen:

Alles over de Loonstrook: begrippen en uitleg

Een loonstrook is een belangrijk deel van de salarisadministratie. Daarom is het belangrijk om te weten wat alle afkortingen en termen betekenen die daarop staan.

Wij leggen in dit blog alles uit over de loonstrook.

Lees meer →
minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2023

Er is weer een jaar voorbijgevlogen en dat betekent dus dat het minimumloon 2022 bijna oud nieuws is. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het minimumloon 2023. Daarover lees je in deze blog meer!

Lees meer →
salary split: werkzaam in meerdere landen

Salary split: wat is het en hoe werkt het?

Ben jij of je werknemer in meerdere landen werkzaam? Dan kun je wellicht gebruik maken van de lage (progressieve) tarieven in verschillende landen: het tariefsopstapje. Dit voordeel door de salary split (ook wel split payroll genoemd) kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Lees meer →
Uitleg over CSRD richtlijn

De CSRD: zo ga je ermee om

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn. De belangrijkste verplichting die hierin is opgenomen, is dat organisaties moeten rapporteren op de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en op sociaal gebied.

Lees meer →

Wet werken waar je wilt

Per 1 januari 2023 is de Wet werken waar je wilt ingegaan. Hiermee krijgen werknemers (iets) meer vrijheid in het kiezen van de werkplek. Maar wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel leggen we je het uit.

Lees meer →
werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

De Aof-premie: Alles wat je moet weten

Sinds 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie). Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Lees meer →

AFAS Payroll & HRM: De highlights uit Profit

In dit artikel selecteren we de handigste nieuwe functionaliteiten uit AFAS, specifiek voor HR & Payroll-professionals.

Lees meer →
eindejaarsgroet

Fijne feestdagen!

2023 is in zicht! Onze collega’s blikken in deze video terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Lees meer →
Advies consultancy procesoptimalisatie

Zo handel je slim je AFAS-workflowtaken af

Sinds de nieuwste update van AFAS kun je workflowtaken conditioneel afhandelen via de geplande taken. Hiermee kun je workflows automatisch afhandelen of doorzetten naar iemand van de HR-afdeling of de leidinggevende.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.