Terug naar het overzicht

beslagvrije voet

Medewerker krap bij kas? 5 dingen waar je op moet letten bij een loonbeslag

Het is een lastige situatie die steeds vaker voorkomt: het loonbeslag. In Nederland worden er inmiddels jaarlijks ongeveer 500.000 loonbeslagen gelegd. Hoe ga je hier als werkgever goed mee om?

Het komt in Nederland steeds vaker voor. Een schuldeiser legt beslag op een deel van het loon van een medewerker. Dit betekent niet alleen veel papierwerk voor de HR-afdeling; ook dient het zorgvuldig in de salarisadministratie te worden verwerkt. In dit artikel bespreken we 5 punten waar je op moet letten bij een loonbeslag. Ook geven we een aantal handige tips voor het voorkomen van een loonbeslag.

5 punten waar je op moet letten bij loonbeslagen

1. De betaling aan het CAK (inhouding bestuursrechtelijke premie)

Dit is een belangrijk punt dat vaak vooraf gaat aan het loonbeslag. Heeft een werknemer de zorgpremie 6 maanden of langer niet betaald? Dan meldt de zorgverzekeraar de werknemer bij het CAK aan als wanbetaler. Je krijgt te maken met een verhoogde premie die ingehouden moet worden op het loon. Als werkgever ontvang je hier een brief over. Hierin wordt je gevraagd om het door het CAK vastgestelde bedrag op het loon in te houden. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2021 is dit €147,80 per maand. Hierbij gelden twee belangrijke aandachtspunten:

 • Je mag de premie niet met terugwerkende kracht inhouden.
  Als werkgever moet je dus direct in actie komen om de premie op het loon in te houden na het ontvangen van de brief van het CAK. Doe je dit niet of betaal je te laat? Dan moet je als werkgever zelf de premie betalen en mag je het niet achteraf op het loon inhouden.
 • De betaling aan het CAK gaat voor op het loonbeslag.
  Dit moet je dus altijd door laten gaan.

2. De volgorde van preferente beslagleggers

Bij het afhandelen van loonbeslagen is de rangorde van preferente schuldeisers belangrijk. Preferente schuldeisers zijn overheidsinstanties die beslag op het loon kunnen leggen. Hierbij gaat de Belastingdienst altijd voor op de rest. 

Hiernaast zie je de volgorde waar je in de salarisadministratie rekening mee moet houden.

Na de preferente schuldeisers, zijn de concurrente schuldeisers aan de beurt. Dit zijn bijvoorbeeld commerciële bedrijven die facturen open hebben staan bij de medewerker.

loonbeslag

Volgorde beslagleggers

 1. Belastingdienst: rijksbelastingen
 2. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen: waterschapsbelasting
 3. CAK: regeling wanbetalers
 4. CJIB: Wahv-beschikkingen
 5. DUO: studieschulden
 6. Gemeente: gemeentelijke belastingen
 7. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO): alimentatie
 8. SVB: onverschuldigd of te veel betaalde (pensioen)uitkeringen en bestuurlijke boetes
 9. UWV: onterecht ontvangen uitkering / inning boetes
 10. Gemeente: te veel betaalde bijstand

3. Wat te doen bij twee loonbeslagen

Het komt voor dat je in korte tijd meerdere loonbeslagen van verschillende schuldeisers ontvangt. Hierbij geldt dat er altijd één partij de eerste beslaglegger is. Melden er zich meerdere preferente schuldeisers tegelijk? Bijvoorbeeld de gemeente, de Belastingdienst en het UWV? Dan gaat de Belastingdienst altijd voor.

Als werkgever ben je verplicht de beslagleggers te laten weten wie de eerste beslaglegger is. Dit gebeurt vaak via een derdenverklaring. Vervolgens kunnen de partijen zich aansluiten bij de eerste beslaglegger.

De eerste beslaglegger is de enige partij die beslag op het loon legt. Hij of zij verdeelt vervolgens de beslagen over de overige schuldeisers.

4. Loonbeslag en het vakantiegeld

Het loonbeslag wordt niet alleen toegepast op het standaard loon, maar ook op onder andere bonussen, vakantiegeld en ontslagvergoedingen. Betaal je in mei bijvoorbeeld het vakantiegeld samen met het salaris uit? Dan dien je het hele bedrag boven de beslagvrije voet aan de deurwaarder te voldoen. Normaal gesproken valt het vakantiegeld namelijk volledig onder het beslag.

5. De beslagvrije voet is vanaf 2021 inkomensafhankelijk

De beslagvrije voet is het deel van het salaris waar een schuldeiser geen aanspraak op mag maken. Met dit deel van het salaris kan de werknemer in zijn of haar levensonderhoud voorzien. Het deel van het salaris dat boven de beslagvrije voet ligt, dien je als werkgever aan de beslaglegger te betalen. 

Sinds 1 januari 2021 hangt de beslagvrije voet af van de hoogte van het inkomen van de werknemer. Ook hoeft de werknemer nu minder gegevens aan te leveren. Per inkomensgroep gelden verschillende maximumbedragen en berekeningen. Hierbij worden altijd de gegevens uit de Basisregistratie Personen en het UWV als basis genomen:

 • De beslagvrijevoet bestaat uit meerdere componenten en wordt volgens een vaste rekenmodule berekend. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde formule.
 • Voor hoge inkomens geldt een maximumbedrag voor de beslagvrije voet. Dit verschilt per leefsituatie en ligt tussen de €1.661,40 en €2.317,45.
 • Er wordt altijd minimaal 5% van het netto-inkomen gebruikt om af te lossen. Dit minimum geldt voor inkomens op of onder de bijstandsgrens. Voor deze groep is de beslagvrije voet 95% van het netto inkomen, inclusief vakantietoeslag.

Hoe voorkom je een loonbeslag?

Als werkgever kun je een aantal dingen doen om je werknemers bij te staan.

Het liefst wil je natuurlijk helemaal geen loonbeslag ontvangen. Je gunt iedereen de rust van het op orde hebben van je financiën. Daarnaast kost een loonbeslag tijd in de administratie. Financiële problemen gaan vaak ook hand in hand met een lagere performance en een hoger verzuimpercentage. En dat kost geld. Daarom hebben we een aantal tips verzameld voor het voorkomen van zo’n loonbeslag.

1. Maak schulden bespreekbaar
Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft geldzorgen, maar toch ligt er nog steeds een taboe op het onderwerp. Neem het initiatief om schulden bespreekbaar te maken. Zorg dat iedereen weet dat er een vast aanspreekpunt is, zoals een HR-adviseur of vertrouwenspersoon, waar personeel met geldzorgen terecht kan.

2. Zorg dat je op de hoogte bent
Sommige organisaties inventariseren structureel de financiële situatie onder werknemers. Op deze manier kunnen ze sneller ingrijpen bij geldproblemen.

3. Voorkom een eerste loonbeslag
Als je op de hoogte bent van de financiële situatie van werknemers, kun je proberen een eerste loonbeslag te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld het vakantiegeld eerder uitkeren of verlofuren uitbetalen.

4. Grijp direct in bij een eerste loonbeslag
Als het eerste loonbeslag binnen is, stapelen schulden zich vaak snel op. Leven van een beslagvrije voet is lastig, waardoor iemand snel nog meer schulden krijgt. Als werkgever kun je de financiële situatie van de werknemer verlichten. Schiet bijvoorbeeld het eerste loonbeslag voor en houd de schuld gedurende een langere periode in op het loon, tegen een lager bedrag.

5. Verwijs de medewerker naar hulporganisaties
Er zijn verschillende partijen die medewerkers kunnen begeleiden naar een gezondere financiële situatie. Denk aan budgetcoaches, geldmaatjes of de schuldsanering. Zorg dat medewerkers weten hoe ze hiermee in contact kunnen komen.

Hoe helpt Salure?

Onze payroll specialisten zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving rondom loonbeslagen. Neem bij vragen contact met ons op. Wij denken graag met je mee.  

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Ontdek onze laatste artikelen

Bekendmaking Winnaar AFAS Open 2022

Tijdens de AFAS Open konden bezoekers meedoen aan onze winactie met het thema “Ready for Takeoff?” Heb jij de vertalingen van “Raadpleeg de wie-is-wie” goed geraden? Ontdek de antwoorden en de winnaar van de drone:

Lees verder »


Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Download our brochure

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.