Terug naar het overzicht

NOW-regeling 3.0

NOW 3.0 vanaf 1 oktober 2020 van start

De term NOW klinkt werkend en ondernemend Nederland inmiddels vertrouwd in de oren. En dat blijft nog wel even zo. Sinds 1 oktober 2020 is NOW 3.0 namelijk van start gegaan. Wij zochten de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe steunpakket voor je uit.

De NOW 3.0 is inmiddels het derde steunpakket gericht op het behoud van werk en inkomen. Wel is dit pakket wat beperkter dan zijn voorgangers. Wat dit precies inhoudt? Dat lees je hieronder.

Wat houdt NOW 3.0 precies in?

De NOW-regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers met een verwacht omzetverlies. Het gaat hierbij om een bepaald percentage van de totale loonsom. Een belangrijk verschil met de eerdere regelingen is dat deze NOW-regeling over 3 tijdvakken verdeeld is.

3 tijdvakken

De nieuwe regeling loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Deze looptijd van 9 maanden is verdeeld in drie tijdvakken van drie maanden:

  • Tijdvak 1: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020;
  • Tijdvak 2: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021;
  • Tijdvak 3: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. 

Vergoeding hangt af van omzetverlies en tijdvak

Bij de vergoeding in de NOW-regeling gaat het dus om een bepaald percentage van de totale loonsom. Het gehanteerde vergoedingspercentage hangt af van het (verwachte) omzetverlies.

Wanneer een werkgever een omzetverlies van 100% verwacht, wordt tijdens het eerste tijdvak maximaal 80% van de totale loonsom vergoed vanuit NOW 3.0. Dit maximale vergoedingspercentage is verhoogd naar 85% in het tweede tijdvak. In het derde tijdvak, vanaf 1 april, blijft het vergoedingspercentage 85%.

Meer ruimte voor daling loonsom

Hier staat tegenover dat NOW 3.0 werkgevers meer ruimte biedt om de loonsom te laten dalen. Dit gaat dan niet ten koste van de tegemoetkoming. Dit is het zogenoemde ‘vrijstellingspercentage’ voor de loonsom. Dit vrijstellingspercentage bedraagt in alle tijdvakken 10%.

Kosten besparen in onzekere tijden? Download gratis het whitepaper:
10 tips om kosten te besparen met de salarisadministratie.

Wat is het doel van de NOW 3.0?

Het nieuwe steunpakket is, net als de voorgaande twee steunpakketten, gericht op het behoud van banen en werkgelegenheid. Wel ligt de focus nu niet alleen op het overbruggen van de crisis, maar ook op het voorbereiden op lastige economische tijden. Niet alle werkgelegenheid kan behouden blijven. Daarom wordt dan ook het eerder genoemde oplopende vrijstellingspercentage ingevoerd. De NOW 3.0 lijkt dus rekening te houden met de realiteit van noodzakelijke ontslagrondes in de toekomst: het laten dalen van de loonsom door de werkgever. 

Kom ik in aanmerking voor NOW 3.0?

In principe komen alle bedrijven met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% in aanmerking. Dit percentage is hetzelfde voor alle tijdvakken. Het maakt voor de NOW 3.0 niet uit of je als werkgever al eerder steun hebt ontvangen vanuit NOW 1.0 en/of NOW 2.0.

Wanneer kan ik NOW 3.0 aanvragen?

Voor elk tijdvak moet je een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3.0.

Tussen 16 november en 28 december 2020 kon de tegemoetkoming met terugwerkende kracht voor het eerste tijdvak worden aangevraagd. Voor de overige tijdvakken zijn de beoogde aanvraagperiodes:

  • Tijdvak 2: tussen 15 februari 2021 en 14 maart 2021.
  • Tijdvak 3: tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

 

Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de voorwaarden en tijdvakken van de NOW-regeling.

Salure denkt met je mee

Salure denkt graag met je mee in deze onzekere tijd. Heb je hulp of advies nodig met betrekking tot je salarisadministratie? Neem dan contact met ons op. Bel ons op 0182 – 543 643 of mail naar info@salure.nl. Onze experts staan voor je klaar! Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.