Terug naar het overzicht

NOW-regeling 3.0

NOW 3.0 vanaf 1 oktober 2020 van start

De term NOW klinkt werkend en ondernemend Nederland inmiddels vertrouwd in de oren. En dat blijft nog wel even zo. Vanaf 1 oktober 2020 gaat NOW 3.0 namelijk van start. Wij zochten de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe steunpakket voor je uit.

Hoewel NOW 3.0 nog niet officieel gepubliceerd is, heeft het kabinet al het een en ander bekend gemaakt. De NOW 3.0 is wederom een steunpakket, gericht op het behoud van werk en inkomen. Wel wordt dit pakket wat beperkter dan zijn voorgangers. Wat dit precies inhoudt? Dat lees je hieronder.

Wat houdt NOW 3.0 precies in?

De NOW-regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers met een verwacht omzetverlies. Het gaat hierbij om een bepaald percentage van de totale loonsom. Een belangrijk verschil met de eerdere regelingen is dat deze NOW-regeling over 3 tijdvakken verdeeld is.

3 tijdvakken

De nieuwe regeling loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Deze looptijd van 9 maanden is verdeeld in drie tijdvakken van drie maanden:

  • Tijdvak 1: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020;
  • Tijdvak 2: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021;
  • Tijdvak 3: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. 

Vergoeding hangt af van omzetverlies en tijdvak

Bij de vergoeding in de NOW-regeling gaat het dus om een bepaald percentage van de totale loonsom. Het gehanteerde vergoedingspercentage hangt af van het (verwachte) omzetverlies.

Wanneer een werkgever een omzetverlies van 100% verwacht, wordt tijdens het eerste tijdvak maximaal 80% van de totale loonsom vergoed vanuit NOW 3.0. Dit maximale vergoedingspercentage daalt in het tweede tijdvak naar 70% en in het derde tijdvak naar 60%.

Meer ruimte voor daling loonsom

Hier staat tegenover dat NOW 3.0 werkgevers meer ruimte biedt om de loonsom te laten dalen. Dit gaat dan niet ten koste van de tegemoetkoming. Dit is het zogenoemde ‘vrijstellingspercentage’ voor de loonsom. Dit vrijstellingspercentage bedraagt:

  • in het eerste tijdvak 10%;
  • in het tweede tijdvak 15%;
  • in het derde tijdvak 20%.

Kosten besparen in onzekere tijden? Download gratis het whitepaper:
10 tips om kosten te besparen met de salarisadministratie.

Wat is het doel van de NOW 3.0?

Het nieuwe steunpakket is, net als de voorgaande twee steunpakketten, gericht op het behoud van banen en werkgelegenheid. Wel ligt de focus nu niet alleen op het overbruggen van de crisis, maar ook op het voorbereiden op lastige economische tijden. Niet alle werkgelegenheid kan behouden blijven. Daarom wordt dan ook het eerder genoemde oplopende vrijstellingspercentage ingevoerd. De NOW 3.0 lijkt dus rekening te houden met de realiteit van noodzakelijke ontslagrondes in de toekomst: het laten dalen van de loonsom door de werkgever. 

Kom ik in aanmerking voor NOW 3.0?

In het eerste tijdvak komen in principe alle bedrijven met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% in aanmerking. De exacte voorwaarden worden uiterlijk op 1 oktober bekend gemaakt. 

Vanaf het tweede tijdvak geldt een minimaal (verwacht) omzetverlies van 30%. Het maakt voor de NOW 3.0 niet uit of je als werkgever al eerder steun hebt ontvangen vanuit NOW 1.0 en/of NOW 2.0.

Wanneer kan ik NOW 3.0 aanvragen?

Op dit moment verwacht het UWV dat de aanvraag voor NOW 3.0 vanaf 16 november kan starten. Daarbij kan de tegemoetkoming met terugwerkende kracht voor het eerste tijdvak worden aangevraagd.

Salure denkt met je mee

Salure denkt graag met je mee in deze onzekere tijd. Heb je hulp of advies nodig met betrekking tot je salarisadministratie? Neem dan contact met ons op. Bel ons op 0182 – 543 643 of mail naar info@salure.nl. Onze experts staan voor je klaar! Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

Schrijf je in voor het webinar