Terug naar het overzicht

Ontslagreden loonaangifte belastingdienst

Ontslagreden moet in loonaangifte worden vermeld

U bent in de dagelijkse praktijk ongetwijfeld al in aanraking gekomen met de consequenties van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Één van de belangrijkere bepalingen in de WAB is dat u de reden van ontslag in uw loonaangifte moet vermelden wanneer u het dienstverband met een medewerker beëindigt. Juist tijdens de coronacrisis is dit een belangrijk punt. Salure legt u uit waarom.

NOW-regeling

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de overheid diverse maatregelen genomen om ondernemers die financieel zijn getroffen door het coronavirus te ondersteunen. Salure berichtte eerder al over de NOW-regeling. Deze regeling voorziet in een compensatie voor werkgevers die omzetverlies lijden door het coronavirus. Een van de belangrijkste voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen, is dat u uw werknemers niet mag ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Ontslag op andere gronden (wederzijds goedvinden, staande voet etc.) blijft wel mogelijk.

Nieuwe codes

Per 1 januari 2020 zijn de codes van de Belastingdienst die u bij uw aangifte loonheffingen kunt gebruiken gewijzigd. Voor het beëindigen van een dienstverband zijn de volgende codes beschikbaar:
-Code 01: Opzegging werkgever binnen proeftijd;
-Code 02: Opzegging werkgever met toestemming UWV;
-Code 03: Ontbinding rechter op verzoek werkgever;
-Code 04: Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, initiatief werkgever;
-Code 20: Beëindiging arbeidsovereenkomst door opzegging, toedoen of initiatief werknemer;
-Code 21: Opzegging werkgever om dringende reden (staande voet);
-Code 30: Einde van rechtswege (verstrijken duur arbeidsovereenkomst);
-Code 31: Einde van rechtswege om andere reden (pensionering, ontbindende voorwaarde);
-Code 40: Einde uitzendovereenkomst (inlener beroept zich op uitzendbeding tgv ziekte uitzendkracht);
-Code 41: Einde uitzendovereenkomst (inlener beroept zich op uitzendbeding tgv andere reden);
-Code 90: Administratieve beëindiging inkomstenverhouding; uitzendovereenkomst loopt door;
-Code 99: Beëindiging vanwege een andere, niet voornoemde reden.

Nu kosten besparen?

Salure denkt graag met u mee in deze moeilijke tijd. Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, in het bijzonder met betrekking tot regelingen die u kunnen helpen om uw bedrijf door deze crisistijd heen te loodsen.
Hoe je slim kosten kunt besparen door uw salarisadministratie uit te besteden? Neem contact op met Salure: 0182 – 543 643 of info@salure.nl.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht