Terug naar het overzicht

Rekenregels januari 2015

De regering heeft onlangs de nieuwe rekenregels bekend gemaakt. Per 1 januari 2015 worden niet alleen het wettelijk minimumloon, maar ook de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen aangepast. 

De belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot uitkeringsbedragen zijn tevens opgenomen in de nieuwe rekenregels. Salarisadministrateurs moeten op de hoogte zijn van de nieuwe rekenregels.

Minimumloon
Het bruto minimumloon stijgt met 0,44 procent. Door deze stijging gaat het maximumdagloon van de WAO-, WIA-, WW- en ZW-uitkeringen met hetzelfde percentage omhoog. Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari 2015 € 199,15 en op jaarbasis is dat € 51.978,15. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen wordt per 1 januari 2015 vastgesteld op € 199,90 per dag, op jaarbasis € 51.976,00.



Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.