Terug naar het overzicht

Belastingdienst loonheffingen

Uitstel van betaling loonheffingen? De Belastingdienst maakt het makkelijker

Het coronavirus brengt veel ondernemers in financiële moeilijkheden. Daarom heeft de Belastingdienst het tijdelijke bijzondere uitstel van betaling uitgebreid met een aantal belastingen. Verder heeft de Belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd naar 0,01%. Deze economische maatregelen zijn bedoeld voor die ondernemers die ten gevolge van de coronacrisis hun belastingen (o.a. loonheffingen) niet meer kunnen betalen. Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Voorwaarden bijzonder uitstel van betaling

Het bijzonder uitstel van betaling gold al voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting én de loonheffingen. Daar komen nu de verhuurderheffing, assurantiebelasting, afvalstoffenheffing, milieubelastingen, kansspelbelastingen en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken bij.

Nadat u aangifte heeft gedaan en een aanslag hebt ontvangen, kunt u een aanvraag indienen voor bijzonder uitstel van betaling. U gebruikt hiervoor het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ op de website van de Belastingdienst. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft verwerkt, wordt de invordering direct, gedurende 3 maanden, stopgezet. Let op: als u uitstel heeft gekregen voor het betalen van een aanslag, kunt u hierna geen andere betalingsregelingen voor diezelfde aanslag treffen.

Wilt u langer dan 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Dit is op dit moment alleen nog mogelijk middels een brief. Als uw belastingschuld minder dan € 20.000,- bedraagt, moet u aanvullende bewijsstukken met uw verzoek meesturen, waaruit een duidelijke omzetdaling ten opzichte van eerdere maanden blijkt. Bij belastingschulden boven de € 20.000,- moet u een verklaring van een onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld een accountant) bijvoegen.

Bent u bestuurder van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt (bijvoorbeeld een BV)? Dan hoeft u, wanneer u om bijzonder uitstel van betaling vraagt, niet ook nog een melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Normaliter moet dit wel wanneer een bv de belasting niet kan betalen.

Zo snel mogelijk

Dien uw aanvraag zo snel mogelijk in. Het aanvraagformulier moet in ieder geval vóór de uiterste betaaldatum van uw aanslag bij de Belastingdienst binnen zijn. Zo vermijdt u extra (aanmanings)kosten.

Normaal uitstel altijd mogelijk

Waar het bijzondere uitstel van betaling een tijdelijke aard heeft, kunt u altijd ‘normaal’ uitstel van betaling aanvragen. Dit gewone uitstel geldt echter níet voor uw btw-aangifte en de loonheffingen. In dit geval krijgt u 4 maanden uitstel, als u aan de voorwaarden voldoet die met normaal uitstel gepaard gaan. Meer informatie over deze voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Nu kosten besparen?

Salure denkt graag met u mee in deze moeilijke tijd. Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, in het bijzonder met betrekking tot regelingen die u kunnen helpen om uw bedrijf door deze crisistijd heen te loodsen.
Hoe je slim kosten kunt besparen door uw salarisadministratie uit te besteden? Neem contact op met Salure: 0182 – 543 643 of info@salure.nl.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht